De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

CD&V-Beweging.net-mandatarissen , het woord is aan jullie

CD&V-Beweging.net-mandatarissen , het woord is aan jullie

donderdag 23 juli 2015 22:58
Spread the love

Een verhoging van de BTW, een basisbehoefte. Een verlaging
van de Sociale Zekerheidsbijdragen die de uitkeringen van de ziekteverzekering
zullen doen afnemen  en een  “vleugje” speculatietaks voor de vermogenden
zijn de in het oog springende ingrediënten van de regeringsmaatregelen.

Allemaal initiatieven die de werknemersbewegingen terecht in
het harnas jagen.

Mensen motiveren om op 7 oktober op straat te komen wordt
een koud kunstje.

Niet alleen de socialistische kameraden en ecologisten  wijzen dit voorliggende onheil van de hand. Ook
mijn arbeidersbeweging sprak via Beweging.net en het ACV dezelfde taal .

CD&V-voorzitter Beke verdedigt het akkoord en geeft toe
dat hij er niet hat maximum kon uithalen , hij heeft immers niet de absolute
meerderheid en binnen een coalitie moeten nu eenmaal toegevingen gedaan worden.
Dit is natuurlijk zeer juist. De voorzitter stelt zich niet de vraag of zijn
partij wel in deze coalitie thuishoort. Daarenboven weet hij dat zijn partij in
het parlement de steun heeft van 10 mandatarissen uit Beweging.net ,net het
aantal dat Michel 1 aan een 85-65 meerderheid helpt.

Deze mandatarissen worden vandaag voor een moeilijke keuze
geplaatst. Steunen ze de meerderheid als trouwe partijsoldaat van de CD&V
of kiezen ze voor  Beweging.net als
trouwe militant van de christelijke arbeidersbeweging? Ze krijgen mijn onvoorwaardelijke
steun om de tweede keuze te maken.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!