De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

CAW: ‘Daklozencentra sluiten niet’
Centrum Algemeen Welzijnswerk

CAW: ‘Daklozencentra sluiten niet’

Op 19 maart in De Afspraak en eerder op sociale media werden uitspraken gedaan over de sluiting van daklozenopvang. De CAW's, die heel wat opvang organiseren in Vlaanderen en Brussel, in samenwerking met de lokale besturen en andere partners, benadrukken dat dit foute informatie is.

vrijdag 20 maart 2020 16:12
Spread the love

 

“De CAW’s zetten momenteel net alles op alles om deze werkingen niet te moeten sluiten, door ze op een veilige manier te organiseren” licht Anita Cautaers, directeur van CAW Groep toe. “Dit gaat om kwetsbare mensen die nergens terechtkunnen. Wij doen al het mogelijk om hen te blijven helpen. Groepen worden gespreid, er zijn geen gezamenlijke eet- en kookmomenten meer, er wordt extra gepoetst, we zijn extra alert voor symptomen bij cliënten en vermijden zoveel mogelijk onderling contact tussen cliënten.”

“In Antwerpen verhuist het Inloopcentrum De Vaart zelfs naar een grotere locatie om plaats te maken voor een ziekenboeg. Op ongeziene snelheid, dankzij de goede samenwerking tussen Stad Antwerpen en CAW” benadrukt Lies Debouver, verantwoordelijke communicatie CAW Antwerpen. “Die foute informatie is dan ook ongepast voor de vele medewerkers die zich nu ontzettend hard inzetten om mensen te blijven helpen.”

“Veel organisaties doen de deuren dicht, waardoor de instroom van dak- en thuislozen bij de daklozencentra van CAW Brussel groter wordt. Onze voorzieningen voor dak- en thuislozen blijven open. Onze medewerkers leveren fantastisch werk. We doen wat we kunnen met beperkte middelen.” licht Annalisa Gadaleta algemeen directeur van CAW Brussel toe. “We maken ons momenteel grote zorgen over de mogelijke sluiting van de noodopvang in Brussel. Hier verblijven 250 dak- en thuislozen. De noodopvang wordt omgevormd naar een quarantaine centrum met 100 bedden waar dak- en thuislozen met vermoeden van corona afgezonderd kunnen worden. Dit betekent een toename van aanmeldingen in onze onthaalcentra, waar de druk reeds zeer hoog ligt.”

“Momenteel zetten we sterk in op humanitaire hulp. We geven de basis aan mensen zodat ze kunnen overleven”, zegt Tom Van Vlierberghe van CAW Brussel. “We leggen uit wat aan de hand is, leren hen de veiligheidsvoorschriften en hoe ze zichzelf het beste kunnen beschermen. Zo zijn we een buffer voor ziekenhuizen en huisartsen. We zorgen ervoor dat onze cliënten niet meteen naar spoed gaan bij mogelijke symptomen, maar nemen eerst contact op met de huisarts. Indien iemand in de residentiële centra in quarantaine moet dan zonderen we die persoon af in een aparte ruimte. Dit geeft bijkomende druk op de onthaalcentra.”

Online en telefonische hulp

Naast opvang bieden de CAW’s ook heel wat andere hulp bij welzijnsvragen. “Het CAW blijft bereikbaar voor mensen met welzijnsvragen, maar door de maatregelen tegen het Coronavirus doen we dat hoofdzakelijk digitaal en telefonisch. Mensen kunnen bellen naar 0800 15 300, mailen of chatten op caw.be. De chathulp hebben we hiervoor versterkt”, aldus Anita Cautaers.

 

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) versterkt welzijn

Het CAW zet zich in voor het algemeen welzijn en verleent hulp aan iedereen met een vraag of probleem. Bij de CAW’s staat de zorg voor kwetsbare mensen centraal. Hierbij streven we ernaar mensen terug verbinding te laten maken met zichzelf, hun familie, vrienden, buren en de bredere samenleving. Dit streven naar een warme solidaire samenleving kunnen we enkel in samenwerking met anderen en met voldoende middelen realiseren. We zijn allemaal een meerwaarde voor elkaar. CAW verbindt. Meer informatie: www.caw.be.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!