De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Carrefour : ACLVB volgt Didier Reynders niet
Carrefour, ACLVB, Didier Reynders -

Carrefour : ACLVB volgt Didier Reynders niet

vrijdag 5 maart 2010 14:10
Spread the love

De Liberale Vakbond volgt de stellingname van Didier Reynders in Le Soir niet.Voor de Minister van Financiën “hoeven noch de staat, noch de regio’s op te draaien voor de brugpensioenen van afvloeiende werknemers bij herstructureringen, wanneer die beslist worden door winstgevende bedrijven, zoals nu Carrefour. Het is aan die onderneming om de gevolgen van haar beslissingen zelf te dragen.”

De logica van die uitspraak ontgaat ons volledig. Enerzijds stelt hij dat een onderneming het recht heeft te herstructureren (en dus werknemers te ontslaan), maar anderzijds stelt hij dat die onderneming geen beroep mag doen op brugpensioenen omdat de kost niet op de maatschappij mag worden afgewenteld.

Wat is echter het resultaat ? De getroffen werknemers belanden sowieso in de werkloosheid ! De RVA betaalt dan werkloosheidsuitkeringen, precies zoals bij brugpensioenen, maar de getroffen werknemer ontvangt geen supplement van de werkgever zoals dat wel moet in geval van brugpensioen.

“Wie wordt nog maar eens slachtoffer ? Elke getroffen werknemer en zijn gezin. Voor de Liberale Vakbond is dat onaanvaardbaar. Het is aan de overheid om maatregelen te treffen die de werkgevers aanzetten om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen”, zegt Jan Moens, Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke voor de distributie. “De beslissing van Carrefour druist in tegen de belangen van de Belgische samenleving in het algemeen en het tewerkstellingsbeleid van de regering in het bijzonder.

take down
the paywall
steun ons nu!