De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Care Cosmetics exclusief distributeur AHAVA/Care Cosmetics betrokken bij Israelische bezetting/Roof en diefstal van grondstoffen uit bezet Palestijns gebied

Care Cosmetics exclusief distributeur AHAVA/Care Cosmetics betrokken bij Israelische bezetting/Roof en diefstal van grondstoffen uit bezet Palestijns gebied

woensdag 24 december 2014 07:45
Spread the love

CARE COSMETICS EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR AHAVA/CARE COSMETICS BETROKKEN BIJ  ISRAELISCHE BEZETTING/ROOF EN DIEFSTAL VAN GRONDSTOFFEN UIT BEZET PALESTIJNS GEBIED
ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/care-cosmetics-exclusief-distributeur-ahavacare-cosmetics-betrokken-bij-de-israelische-bezettingroof-en-diefstal-van-grondstoffen-uit-bezet-palestijns-gebied/

AAN DE DIRECTIE VAN CARE COSMETICSUW DISTRIBUTIE VAN AHAVA 
Geachte Directie Geacht Management
Met verontwaardiging heb ik er kennis van genomen, dat uwbedrijf per 1 januari 2015 exclusief distributeur wordt van Ahava ,een Israelisch bedrijf, dat huidverzorgingsproducten op basis vanmodder uit de Dode Zee produceert. [2]Hiermee gaat u dubbel de fout in.U profiteert en stimuleert de Israelische bezetting, die Palestijnenonderdrukt, terroriseert en intimideert. [3]En u raakt financieel direct verweven met de Israelische illegale nederzettingen, die de Palestijnen berooft van hun land en grondstoffen.
ISRAELISCHE BEZETTING VAN DE PALESTIJNSE GEBIEDENROL AHAVA
Het zou u niet verteld moeten worden, maar dat is kennelijk nodig,dus ziehier:Sinds 1967 houdt Israel de Palestijnse gebieden, de Westelijke Jordaanoeveer[en daarmee hebben we hier te maken], Oost Jeruzalem en Gaza [4]bezet, ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], die Israel opriep [en oproept] zich uit de in de juni oorlog van 1967 veroverde gebiedenterug te trekken.Dat is nu 47 jaar geleden en Israel is nog steeds bezetter en onderdrukker.[5]Dit jaar heeft het nog dood en verderf in Gaza gezaaid. [6]
ROL AHAVADIRECT VERWEVEN MET ISRAELISCHE BEZETTING
Ahava is een Israelisch bedrijf, dat zoals u weet huidverzorgingsproductenproduceert op basis van modder uit de Dode Zee en zit in alle opzichtenfout.Want het bedrijf achter Ahava heet ”Ahava Dead Sea Laboratories”en is gevestigd in de illegale Israelische nederzetting in bezetPalestijns gebied, Mitzpe Shalem. [7]Daarnaast ligt de Dode Zee grotendeels in bezet Palestijns gebied [De Westelijke Jordaanoever] enworden zo Palestijnse grondstoffen gestolen en geplunderd.[8]
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAALRECHT
Rampzalig effect van de Israelische bezetting zijn de in bezetPalestijns gebied gestichte nederzettingen, waar in een van ze Ahava isgevestigd.Deze nederzettingen zijn niet alleen in strijd met het Internationaal Recht [9],maar beroven de Palestijnen van hun land, water en grondstoffen. [10]Door met Ahava in zee te gaan, bent u hiervoor medeverantwoordelijk.

RECHTSTREEKSE ROOF VAN PALESTIJNSE GRONDSTOFFEN/AHAVA HUIDVERZORGINGSPRODUCTEN MET MODDER UIT DE DODEZEE
Maar de meest rechtstreekse verantwoordelijkheid voor die roof draagtu door de winning, door Ahava Dead Sea Laboratories, van modder uitde Dode Zee.Want de Dode Zee, ligt grotendeels in de bezette Westelijke Jordaanoever[11], waarmee er direct sprake is van roof van Palestijnse grondstoffen.[12]Want exploitatie van de grondstoffen van bezet gebied is verbodenvolgens het Internationaal Recht. [13]
Duidelijk mag zijn, dat u met de distributie van een bedrijf, dat gevestigd isop gestolen Palestijns land [de illegale nederzetting Mizpe Shalem] ennog erger, Palestijnse grondstoffen rooft [modder uit de Dode Zee],zwaar de fout in gaat en rechtstreeks betrokken raakt bij roofen diefstal.U moet zich schamen, dat u daar ”trots” op bent. [14]

EPILOOG
Wat u zelf door eigen onderzoek aan de weet had moetenkomen, is u hier verteld.AHAVA, het bedriijf waarvan u er zo ”trots” bent, distributeur van tezijn, is gevestigd op gestolen Palestijns land  [de illegale nederzetting Mizpe Shalem] en nog erger, berooft de Palestijnen van hun grondstoffen doorwinning uit de Dode Zee, die ligt in de bezette Westelijke Jordaanover.
U distribueert dus rechtstreeks diefstal, roof en terreur [want het berovenvan een bezette bevolking is terreur] en verdient daar een flinke boterham mee.Dat is ronduit min, schandalig, verwerpelijk en druist in tegen allefatsoensregels en het Internationaal Recht. 
Ik verwacht dan ook, nee eis van u, dat u per direct allecontacten met AHAVA verbreekt en distributeur af bent.
Doet u dat niet, dan verdient u direct aan de ellende van de bezette Palestijnsebevolking en bent u verweven met diefstal, roofen onderdrukking.
Ik ga ervan uit, dat u dat niet op uw geweten wilt hebben en perdirect breekt met AHAVA.

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

[1]
”Duco van Keimpema, directeur van Care Cosmetics, is trots dat hij dit natuurlijke merk aan zijn merkenportfolio toe kan voegen. “AHAVA is een mooie aanvulling op ons bestaande assortiment. Twee jaar geleden kwam ik het al in Cannes tegen en toen vond ik het al een prachtig merk.”
Tot eind 2014 distribueert Teva Nederland het merk nog. Daarna gaat het naar Care Cosmetics. Van Keimpema: “Ik ben bij dat wij AHAVA in ons assortiment hebben. Ook voor onze 2500 depositaires is AHAVA een uitstekende aanvulling op hun merken. Wij verwachten veel van cross-selling, want met dit merk proberen we ook interesse bij onze huidige klanten te wekken.”

KOSMETIEKCARE COSMETICS EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR AHAVA

http://www.kosmetiek.nl/nieuws/202/care-cosmetics-exclusief-distributeur-ahava

[2]

AHAVADEAD SEA MALL
http://www.deadsea-mall.com/ahava/?gclid=Cj0KEQiAwuSkBRC7qKq8rr7796sBEiQA5VnSuA2u01coWtivRkHstuL72oCtk_bTN0aDPe77mz49gvYaAvF88P8HAQ

[3]

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[4]
GAZA NOG STEEDS BEZET GEBIED VOLGENS HETINTERNATIONAAL RECHT ”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”
AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories

[5]
CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[6]
RIGHTS FORUM50 DAGEN GAZA OORLOGFEITEN EN CIJFERS
http://www.rightsforum.org/achtergronden/escalatie-gaza
ALAKHBARTHE VICTIMS OF GAZ/A LIST OF PALESTINIANSKILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

[7]

STOLEN BEAUTYBOYCOTT AHAVA BEAUTY PRODUCTSEXPOSE THE UGLY SECRETS FROM THE DEAD SEA
http://www.stolenbeauty.org/article.php?id=4951

[8]

WHO PROFITSAHAVA: TRACKING THE TRADE TRAIL OF SETTLEMENTPRODUCTS
http://www.whoprofits.org/content/ahava-tracking-trade-trail-settlement-products

RAPPORTWHO PROFITSAHAVA: TRACKING THE TRADE TRAIL OF SETTLEMENTPRODUCTS
http://www.whoprofits.org/sites/default/files/ahava_report_final.pdf

[9]
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNSGEBIED/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
THE RIGHTS FORUM/NEDERZETTINGEN
http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingen
BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
http://www.btselem.org/settlements/international_law
”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca
”Tal van keren heeft deEU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalembetreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU wordenbestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”BLADZIJDE 226MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELDVERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2011_hr_report_nl.pdf

[10]
BTSELEM.ORGSETTLEMENTSLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
http://www.btselem.org/settlements ”De waterproblematiek in de Palestijnse gebieden is zeer ernstig. De hoofdoorzaak is de Israëlische bezetting. Het grootste deel van het water op de Westelijke Jordaanoever neemt Israël de Palestijnen af. Terwijl de illegale nederzettingen veel en voordelig water krijgen, lijden veel Palestijnen onder een ernstig watertekort. ”
RIGHTS FORUMWATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN
http://www.rightsforum.org/achtergronden/water

[11]

WIKIPEDIADODE ZEE
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dode_Zee

[12]

RAPPORTWHO PROFITSAHAVA: TRACKING THE TRADE TRAIL OF SETTLEMENTPRODUCTS
http://www.whoprofits.org/sites/default/files/ahava_report_final.pdf

[13]

ARTIKEL 55, HAAGS VERDRAG 1907
”Art. 55. The occupying State shall be regarded only as administrator and usufructuary of public buildings, real estate, forests, and agricultural estates belonging to the hostile State, and situated in the occupied country. It must safeguard the capital of these properties, and administer them in accordance with the rules of usufruct.”

https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=0C16200ECC1B0C3EC12563CD00516954

”The settlements as well as Israel’s usage of natural resources permanentlyaffect the natural assets of the occupied Palestinian territory and harmthe environment. This violates article 55 of the Hague Regulations,among other provisions of International Humanitarian Law, the GenevaConvention and Customary International Law. Although International lawprohibits Israel from exploiting the resources of the occupied territory,since its occupation of the West Bank in 1967, Israel has systematicallyexploited the resources of the Jordan Valley and the northern Dead Seaarea to a greater extent and more intensively than elsewhere in the WestBank. Israel has controlled the area’s major tourist sites and naturalresources, including its minerals, fertile land, and water sources62. ”

BLADZIJDE 26RAPPORTWHO PROFITSAHAVA: TRACKING THE TRADE TRAIL OF SETTLEMENTPRODUCTS
http://www.whoprofits.org/sites/default/files/ahava_report_final.pdf

[14]
”Duco van Keimpema, directeur van Care Cosmetics, is trots dat hij dit natuurlijke merk aan zijn merkenportfolio toe kan voegen. “AHAVA is een mooie aanvulling op ons bestaande assortiment. Twee jaar geleden kwam ik het al in Cannes tegen en toen vond ik het al een prachtig merk.”

KOSMETIEKCARE COSMETICS EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR AHAVA

http://www.kosmetiek.nl/nieuws/202/care-cosmetics-exclusief-distributeur-ahava

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!