De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Carcoke-site: industrie is welkom maar niet tegen eender welke prijs
ACV, Brussel, IEB, BRAL, Carcoke -

Carcoke-site: industrie is welkom maar niet tegen eender welke prijs

dinsdag 3 april 2012 13:51
Spread the love

(Gemeenschappelijk standpunt van ACV-Brussel, IEB en BRAL)

Met de oude Carcoke-site beschikt het Brussels Gewest over een industrieterrein van 12ha langs het kanaal. Katoen Natie, gerenommeerd om zijn logistieke knowhow, kreeg de opdracht de site te ontwikkelen en bedrijven aan te trekken die geïnteresseerd zijn in het gebruik van het kanaal. 

ACV-Brussel, IEB en BRAL houden er aan enkele essentiële punten in herinnering te brengen:

 • Een geïntegreerde ontwikkeling van de economische activiteiten en het stadsweefsel moet prioritair zijn. Zeker in een havengebied waar de toegang tot het water een unieke troef is. De kanaalzone dient economische activiteiten te ontwikkelen die ten dienste staan van de stad. Een multimodale logistieke activiteit die de stad bevoorraad past in deze visie.
 • Teneinde een harmonieus samenleven tussen economische functies, huisvesting en de bewoners te bevorderen, dient er een effectenstudie en een bedrijfsvervoerplan gemaakt te worden. Dit om (onder meer) de impact op de mobiliteit na te gaan en zicht te krijgen op het woon-werkverkeer van de toekomstige werknemers.
 • We onderstrepen dat publiek-private samenwerkingen zoals opgezet voor de valorisatie van de Carcoke-terreinen – in casu het overdragen van publieke werken gekoppeld aan verplichtingen betreffende het gebruik van de waterweg en het creëren van tewerkstelling – van bij de aanvang aandachtiger en met meer zorg moeten worden opgezet. Er moet absoluut vermeden worden dat juridische lacunes toelaten de eigenlijke doelstellingen te omzeilen. Het kan ook niet dat enkel het belang of het comfort van de privé-partners consequenties hebben die tegenstrijdig zijn met de gewestelijke politiek qua duurzame ontwikkeling en de belangen van de Brusselaars op lange termijn. Ter duiding:
 • Er voor kiezen dit naar Brusselse normen zeer grote terrein toe te wijzen aan slechts één of twee bedrijven, gaat ten nadele van een meer gevarieerd economisch gebruik en het daarbij horende ontwikkelingspotentieel. Bovendien maakt het het geheel economisch kwetsbaarder.
 • Daarenboven plaats het Gewest zich in zo’n scenario in een afhankelijksrelatie met één of twee specifieke bedrijven.
 • Ten laatste: alle economische activiteiten die zich in de Havenzone ontwikkelen moeten een netto aantal arbeidsplaatsen creëren. Zo staat het trouwens ook uitgestippeld in het contract met Katoennatie. Dit is een belangrijke voorwaarde bij de toekenning van de zeldzame overgebleven terreinen.
  Deze netto creatie van tewerkstelling dient berekent te worden op (minimum) nationale schaal. De drie organisaties verkiezen vernieuwende projecten die tewerkstelling creëren in het Brussels Gewest zonder de tewerkstelling in de andere gewesten in gevaar te brengen. Ook dienen x-tra reistijden voor werknemers uit de andere gewesten zo veel mogelijk vermeden te worden. Zeker gezien de nu al zeer moeilijke Brusselse mobiliteitssituatie.
   

Omdat de Brusselse regering op een bepaald moment een beslissing moet nemen bedrijven al dan niet te ontvangen, stellen de drie organisaties zich onder meer volgende vragen:

 • Wat zijn de garanties dat het project bijdraagt tot het dalen van de torenhoge Brusselse werkloosheid ?
 • Zijn er garanties dat het gecreëerde werk degelijk betaald wordt en in goede omstandigheden kan uitgevoerd worden? Brussel is een dure stad waarin enkel een correct salaris toelaat deftig te wonen en te leven.
 • Hoe kunnen we deze bedrijven aanmoedigen banden aan te knopen met de rest van de Brusselse economie? Bv door onderaanneming bij lokale/nabijgelegen bedrijven te stimuleren? Dit kan mogelijk negatieve effecten compenseren die hun inplanting met zich meebrengt.

Alternatief
Moesten slechts 1 of 2 bedrijven interesse tonen voor deze site en zij voldoen niet aan de nodige voorwaarden, vormt de site van Schaarbeek Vorming een mogelijk alternatief. Ze beschikt niet alleen over de uitstekende troef dat je er gebruik kan maken van het openbaar vervoer, ze is ook nog eens in handen van een federale publieke maatschappij. Wat het de heer Magnette, bevoegd minister en begaan met duurzame ontwikkeling, mogelijk maakt een beslissing te nemen ten dienste van het algemeen belang.

take down
the paywall
steun ons nu!