De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Cannabis, studenten en het ouderschap

Cannabis, studenten en het ouderschap

donderdag 7 augustus 2014 10:57
Spread the love
Talk
of the town deze week is de masterproef
van Kevin Dreesen
,
student aan de Rechtsfaculteit van de KU Leuven. 952 studenten
mochten via een vragenformulier hun mening geven over het al dan niet
legaliseren van cannabis. Uit dit onderzoek blijkt dat slechts 30%
van de bevraagde studenten voor de legalisatie van cannabis is. Als
dat een weergave is van de toekomstige volwassenen dan vrees ik dat
er nog heel wat werk aan de winkel is voor de pro-cannabismovement.

De
bevraagde studenten die zelf cannabis gebruikten het laatste jaar
zijn meestal voor legalisatie. Jongeren die het legalisatiedebat
volgen zijn ook vaker voorstanders.
Jongens
hebben een relaxtere houding tegenover legaliseren dan meisjes. De vrouwelijke studenten hebben minder tot geen ervaring met cannabis en zijn
dan ook voor een strengere bestraffing.

Coffeeshops

Het grootste deel van de
voorstanders vindt het coffeeshopmodel het meest aannemelijke,
slechts een klein percentage vindt dat zelf kweken ook moet kunnen.
De studenten die er tegen zijn nemen, volgens Kevin Dreesen, enkel de
mening van hun ouders over.

Dat
de media een ongelooflijk grote rol speelt in het bespelen van de
publieke opinie is een onoverkomelijk gegeven. Te weinig ouders en studenten zien het belang ervan in om zich correct te informeren. En er is natuurlijk nog steeds dat taboe op
cannabis en het ouderschap. Als
gezinswetenschapper durf ik het aan om de strijd tegen dat taboe aan
te gaan.

In mijn visie op ouderschap is het verdampen of
roken van cannabis in het bijzijn van kinderen geen strafbare zonde,
integendeel, kinderen mogen gerust weten dat er
bewustzijnsverruimende onschadelijke genotsmiddelen bestaan die het gevoel
van eenheid versterken en je tot rust brengen.

Voor ik de wind van
voren krijg: Ik heb het over zuivere cannabis niet over tabak, en neen, ik
gebruik geen cannabis in het bijzijn van mijn zoontje en raad het ook niemand aan want dat is
strafbaar. Maar kinderen zijn niet dom en verdienen beter dan deze
onrechtvaardige wereld.

Kindermishandeling 

Dagelijks
komen er gemiddeld twintig meldingen van kindermishandeling binnen! Ik durf er
mijn hand voor in het vuur te steken dat wanneer cannabis legaal zou
zijn dit fenomeen veel minder zou voorkomen. Het is ook een vaststaand feit dat er minder criminaliteit voorkomt in gebieden waar cannabis legaal is! Het Nieuwsblad berichtte hier in mei 2014 ook al over.

Mensen doen
verschrikkelijke dingen wanneer zij onder invloed zijn van alcohol,
en kinderen zijn hier vaak de dupe van. We kramen ook de gekste
domste dingen uit na een paar glazen.

Voor
ik afsluit wil ik nog even de woorden van een zestiger citeren waar
ik dit weekend mee samenzat op een terras samen met een paar
vriendinnen. Ik sneed even het onderwerp cannabis aan, bij wijze van
test, toen er zenuwachtig gelach volgde. Hij en
zijn vrouw hadden een stuk in hun kraag, maar hadden toch nog enige
wijsheid in pacht. Hij dacht even na en zei toen op een
toon alsof dit onderwerp absoluut geen taboe meer zou mogen zijn: “’t
Is 2014!”

take down
the paywall
steun ons nu!