De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Grootouders voor het Klimaat vzw

Grootouders voor het Klimaat wint belangrijke Europese prijs

Campagne van Grootouders voor het Klimaat 'Onze spaarcenten voor  hun toekomst' is de winnaar van een belangrijke Europese prijs. De vzw voor het klimaat won de Civil Society Prize 2021 van het Europees Economisch en  Sociaal Comité (EESC) voor hun campagne voor duurzaam gebruik van spaargeld van 55+'ers.

donderdag 9 december 2021 14:24
Spread the love

Campagne ‘Onze spaarcenten voor hun toekomst’

Grootouders voor het Klimaat is met haar campagne ‘Onze spaarcenten voor hun toekomst’ de winnaar van de Civil Society Prize 2021 van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC). De Grootouders zijn vereerd met hun erkenning door deze belangrijke Europese instelling. Ze werden geselecteerd uit de vele inzendingen uit 24  landen van de Europese Unie en eindigden als eerste van de vijf finalisten. Ze zien dit als een grote aanmoediging voor hun werking en de erkenning geeft hen extra energie om door te gaan met hun campagne die generatiegenoten, de overheid en financiële sector aanzet om de financiële middelen van 55+’ers voor duurzame bestemmingen in te zetten.

Er zijn grote verschillen tussen individuele 55-plusgezinnen, maar hun gezamenlijke  financiële vermogen is aanzienlijk (65% van de totale financiële activa van alle  huishoudens samen). Het ligt in de grootte-orde van de bedragen die genoemd worden  in de Green Deal en kan op grote schaal ingezet worden, in combinatie met overheidsgeld en kapitaal van het bedrijfsleven. Zo rendeert het behalve financieel, ook  maatschappelijk, als een hefboom voor een klimaatrechtvaardige transitie naar een  betere, duurzame wereld voor onze kinderen en kleinkinderen.

Het EESC is een adviesorgaan voor de Europese instellingen, in het bijzonder het  Europees Parlement en de Europese Commissie. Zijn leden zijn werkgevers, vakbondsmensen en vertegenwoordigers van het middenveld (sociale, beroeps-,  economische en culturele organisaties). Het EESC maakte de vijf winnaars bekend met een ceremonie tijdens de plenaire sessie van 9 december 2021.

 

Inzet maatschappelijke middenveld essentieel in strijd tegen klimaatverandering

De prijs wordt inmiddels voor de twaalfde keer uitgereikt aan personen en ngo’s uit de  EU, als bekroning van ‘uitmuntende initiatieven uit het maatschappelijk middenveld’.  Elk jaar wordt een ander thema gekozen dat een belangrijk werkterrein van het EESC bestrijkt. Het thema voor dit jaar is doeltreffende, innovatieve en creatieve klimaatacties die een rechtvaardige transitie naar een koolstofarme en klimaatbestendige economie bevorderen. De bedoeling is dat de winnaars met het prijzengeld en de erkenning die zij  krijgen hun projecten kunnen opschalen en hun gemeenschap nog meer kunnen helpen.

Op die manier laat het EESC zien dat het maatschappelijk middenveld kan bijdragen aan de Europese Green Deal. EESC-vice-voorzitter Cillian Lohan prees de creativiteit van de ingediende projecten: “We hebben positieve verhalen nodig, en onze prijs belicht uitstekende voorbeelden van de inzet van het maatschappelijk middenveld. Daaruit  blijkt zonder enige twijfel dat de wil bestaat om verandering teweeg te brengen, en dat onze medeburgers over een schat aan ideeën beschikken en over de deskundigheid om ze te realiseren.”

We zijn trots dat we daaraan kunnen meewerken. Deze prijs is voor onze werking een  belangrijke morele en financiële steun waarmee we nieuw materiaal en acties kunnen ontwikkelen. We hopen dat hij ook een deur zal openen naar nieuwe samenwerkingen.  Grootouders voor het Klimaat is een onafhankelijke beweging, sociaal bewogen en geëngageerd. We willen een leefbare wereld doorgeven aan de volgende generaties.  Met onze activiteiten willen we met onze leeftijdgenoten en samen met andere  organisaties en bewegingen de samenleving sensibiliseren en oproepen tot actie voor  een dringend en doortastend klimaatbeleid.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!