De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Café migratie, als inspiratiebron en uitlaatklep voor iedereen
Opinie -

Café migratie, als inspiratiebron en uitlaatklep voor iedereen

Welke politicus heeft het lef om eindelijk werk te maken van Café Migratie, een praatprogramma waar alleen goed "geïntegreerde" Vlamingen aan bod komen?

dinsdag 6 mei 2014 17:36
Spread the love

DeWereldMorgen.be

Het gros van de actualiteitenprogramma’s wordt nog te vaak door wereldvreemde plaatselijke journalisten gemaakt die geen notie hebben van en zelfs interesse tonen voor de problemen waarmee Vlamingen met een migratieachtergrond te kampen hebben.

We zijn veel te vaak het onderwerp van nieuws, maar het nieuws dat we maken komt amper aan bod in de traditionele massamedia. De algemene focus ligt veel te vaak op verschillen en niet op gelijkenissen, op problemen en niet op oplossingen, op nadelen en niet op de voordelen van migratie.

Van mijnwerkers naar grondlegger

Wie kent het verhaal nog van de eerste generatie Turken die op verzoek van de mijnindustrie massaal naar België werden gelokt en wier kinderen vandaag de dag onze straten, rioleringen en leidingen aanleggen? Van alle wegenwerkers is 84 procent Vlaming met een Turkse of andere origine.

Maar helaas is in onze massamedia haast geen plaats voor documentaires zoals De grondleggers van Necmi Tüfekçi, die het verhaal vertelt van drie generaties Turken die actief zijn in de wegenbouw. Hij staat niet alleen stil bij verwachtingen van verschillende generaties Turken, maar hij vertelt ook over de succesverhalen, hinderpalen en mislukkingen van deze families.

Café migratie

Integratie is geen eenrichtingsverkeer. Het is een dialectisch emanciperend proces waar alle actoren in onze samenleving aan moeten deelnemen. In dit proces spelen media een krachtige rol.

Daarom pleit ik voor een uitzendtijd prime time op Eén voor “geïntegreerde” Vlamingen in Café Migratie, een soort praatprogramma exclusief voor “geïntegreerde” Vlamingen in brede zin. Café Migratie zou de spreekbuis moeten zijn van alle “geïntegreerde” Vlamingen waar ze hun muziek, cultuur uit hun land van herkomst, ervaringen, sociale activiteiten maar ook hun klachten en verzuchtingen met landgenoten kunnen delen.

Wat betreft integratie zijn wij per slot van rekening de deskundigen die als rolmodellen kunnen dienen voor nieuwkomers. We hebben niet alleen praktijkervaring maar een vergelijkingskader dat mensen missen die nooit zijn geëmigreerd. Bovendien zijn niet alle “Vlaamse” normen en waarden het waard om zomaar klakkeloos over te nemen. Ook wij dragen normen en waarden die onze landgenoten kunnen inspireren.

Café Migratie is mijn inziens de ultieme middel om het beeld van sommige wereldvreemde Vlamingen bij te stellen.

 

‘De grondleggers’, een film en fotoboek van Necmi Tüfekçi, vertellend erfgoed over 50 jaar Turkse migratie 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!