De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Buurtcomités Kessel-Lo hebben veel kritiek op nieuw mobiliteitsplan

Buurtcomités Kessel-Lo hebben veel kritiek op nieuw mobiliteitsplan

vrijdag 29 september 2023 12:04
Spread the love

Tijdens een vergadering van het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo (OBK), die bijgewoond werd door een 20-tal personen die een tiental buurtgroepen vertegenwoordigen, is donderdagavond 28 september veel kritiek geuit op het nieuwe mobiliteitsplan voor deze deelgemeente dat het Leuvense stadsbestuur precies een maand geleden invoerde. “Veel sluipverkeer blijft mogelijk, het totale verkeersvolume vermindert niet en de verkeersstromen verschuiven van de ene straat naar de andere”, stelde een inleider van het OBK bij het begin van de vergadering en hij werd in de loop van de vergadering door niemand tegengesproken.

“Als het resultaat van de operatie erop neerkomt dat de ene woonstraat minder en de andere straat meer verkeer krijgt dan bereikt dit plan zijn doel niet”, aldus een aanwezige. Het etiket ‘pineutstraat’ kan onder meer op de Jozef Wautersstraat en Een Meilaan geplakt worden die – zo blijkt uit de telraamtellingen – sinds de invoering van het mobiliteitsplan respectievelijk 20 en 25 procent meer verkeer te verwerken krijgen. Ook de Lange-lostraat signaleert 1/4e meer verkeer. Er kwam overigens ook uit straten zoals de Opvoedingsstraat, die sinds de invoering van de eenrichting merkelijk minder verkeer heeft, kritiek op het uitblijven van de snelheidsremmende maatregelen.

Terwijl volgens de aanwezigen verkeersveiligheid de eerste beleidsprioriteit moet zijn heeft het plan de situatie op enkele locaties meer onveilig gemaakt. Dat is volgens een aanwezige het geval voor de omgeving van de Vlierbeeklaan waar twee scholen nu veel meer verkeer te slikken krijgen. Ook de wijziging van de voorrangsregels heeft op enkele plaatsen meer onveiligheid gecreëerd. Dat is het geval op het kruispunt van de Plattelostraat en Zavelstraat. Volgens een omwonende rijden vrachtwagens nu meer langs de Rozenweg en Zavelstraat richting Leuven hetgeen de verkeerssituatie in deze laatste straat bemoeilijkt. In de Lange-lostraat, een grensstraat tussen Leuven en Bierbeek, is het zeer onveilig voor fietsers. Een aanwezig pleitte ervoor om bij de uittekening prioritair werk te maken van veilige fietsroutes.

Diverse aanwezigen hadden ook kritiek op het feit dat auto’s nu meer moeten omrijden dan voorheen en er vooral op de Diestsesteenweg veel meer files zijn. Een inwoonster van de Spaarstraat wees erop dat ze in de Werkhuizenstraat veel langer moet aanschuiven om op de Diestsesteenweg te geraken. Een inwoonster van een van de afgesloten zijstraten van de Koning Albertlaan stelde dat dit omrijden minder mobiele mensen, die moeten beroep op organisaties zoals Minder Mobiel, op extra kosten jaagt. Velen vroegen zich af of er als gevolg van dit omrijden geen sprake is van een toename van de milieuvervuiling. Zo is de Een Meilaan volgens een inwoner omwille van de slechte luchtkwaliteit echt niet meer leefbaar.

Een inwoner van de zwaar getroffen Werkhuizenstraat stelde de enige oplossing voor de mobiliteitsproblemen in Kessel-Lo is dat er minder met de auto gereden wordt en er derhalve dringend nood is aan een modal shift. Er zijn er volgens hem wel degelijk velen die zich meer duurzaam zouden kunnen verplaatsen. Anderen reageerden dat er hiervoor meer en beter openbaar vervoer nodig is, liefst met kleine shuttlebussen en met (zoals in Oostenrijk) over de dag gespreide routes zodat er meer mensen de bus zouden nemen. Anderen wezen erop dat dergelijke standpunten ‘mensen hun vrijheid afneemt’. Een aanwezige pleitte ervoor om de Meerdaalboslaan door te trekken tot de Diestsesteenweg, maar hij kreeg hiervoor geen steun van de vergadering. “Nieuwe wegen trekken alleen meer auto’s aan” stelde iemand.

Het OBK gaat alle standpunten inventariseren en op basis daarvan nieuwe standpunten overmaken aan het stadsbestuur. Voor meer info: https://obktrekkers.odoo.com/
LUC VANHEERENTALS

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!