De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘Buurt Observatie Patrouilles’ illegale ‘burgerwacht’

‘Buurt Observatie Patrouilles’ illegale ‘burgerwacht’

maandag 2 mei 2011 15:26
Spread the love

Vorige week 27 april won Barcelona in een bits genoemde voetbalmatch in de UEFA Champignons Leage met 0-2 van Real Madrid. De jonge Antwerpse Marokkaanse supporters van ‘Barca’ moesten binnenkamers juichen. Rond de Borgerhoutse Turnhoutsebaan was het ijzig stil. Er heerste gans de nacht een samenscholingsverbod dat op 3 mei herhaald wordt. Antwerpen ‘Bezette Stad’…

Wéér ‘rellen’ op de Turnhoutsebaan

Er roert wat op de Antwerpse straten. Politiek wordt ook daar gevoerd. Door de mensen, door hen die niet in ‘pluche zetels’ zitten en zich evenmin vertegenwoordigt voelen door partijen die arrogant en een beetje angstig neerkijken op ‘de straat’. ‘De Turnhoutsebaan’ in Borgerhout werd een symbool door het Marokkaans jongeren protest in 2002. Dyab Abou Jahjah en de Arabisch Europese Liga (AEL) konden toen dat spontane verzet positief kanaliseren.(1)

Een paar weken geleden, woensdagnacht 20 april kwam het tot incidenten op de Turnhoutsebaan. Jongeren gooiden met vuilniszakken, beschadigden een bus en reageerden zich af op een ploeg van de lokale politie na de voetbalwedstrijd Barcelona-Real Madrid. Barcelona verloor toen en de Antwerpse fans trokken de straat op. ‘Hooligans’, was het verdict. Allochtone ‘schoelies’. Wanneer Beerschot fans het Kiel afbreken gaat het nooit om ‘schoelies’. Dat zijn er ‘van ons’ die een Stella teveel ophebben.

Schrap ze uit het straatbeeld

Even rustig nadenken leert dat dergelijke spijtige incidenten met jongeren een diepere oorzaak hebben. Net als in het Blosodomein in Hofstade en andere recreatie oorden, waar confrontaties met de politie plaats hadden. Zoals deze in Brusselse randgemeenten. De jeugd wordt opgejaagd, van het openbaar domein verdreven. De hetze tegen ‘hangjongeren’ in enkele kustgemeenten en in Kortrijk maakt er deel van uit.

Katrien Crispeyn, woordvoerster van de Vlaamse Jeugdraad in Metro (22/04/11) : ‘De tolerantiegrens ten opzichte van jongeren is al bijzonder gezakt. Mensen willen over alles controle kunnen houden en ze reageren steeds feller op spelende kinderen en jongeren. Ze vinden dat ‘overlast’. Op de duur zit je dan met een samenleving waar de jeugd uit het straatbeeld wordt geschrapt’. Dat is een tendens in geheel het land.

Tom Naegels zag het in De Standaard zo (29/04/11) : ‘Dit Vlaanderen is geen volk meer gewoon. Het gaat dit weekend, op Erfgoeddag, gezellig leren hoe arm Arm Vlaanderen vroeger was – maar het snapt geen snars meer van de zon, en hoe die jongens hoofden op hol kan brengen’.

Gevoel van onmacht

Blinde agressie vanwege de politie tegen jongeren is geen zeldzaamheid. Een jongeman kreeg recent op de kermis in Mariakerke bij Gent onverhoeds een zware dreun met de wapenstok in het gezicht. Met een levenslang litteken tot gevolg. De flic was wellicht dronken. In Antwerpen organiseerden Moslimvrouwen op het St.Jansplein een protestactie tegen politiegeweld.

Een weerloze jongeman werd in het Schipperskwartier door de politie in een coma gewurgd. (Moslimvrouwen – 2) In de wijk ‘den 2060’ is politie agressie dagelijkse kost. In deze stad komt er een uitgesproken racistische politiek van de politieke overheid bovenop.

De recente ‘rellen’ op de Turnhoutse baan na Barcelona-Real Madrid van 20 april zijn geen ‘hooliganisme’. Ze waren de uiting van een diep gewortelde woede van vooral Marokkaanse jongeren om de dagelijks ervaren sociale uitsluiting, vernederingen, racisme die het centrum rechtse beleid van burgemeester Patrick Janssens promoot. Ook wat in Antwerpen-Noord aan de hand is, is een stukje van die puzzle. (Broodroof – 3)

Na de recente incidenten op de Turnhoutsebaan zei Kras Jeugdwerk vzw : ‘Kras Borgerhout merkt dat veel van hun jongeren moeilijkheden ervaren in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de vrije tijd. Ze worden vaak uitgesloten van deze levensdomeinen. Dit zorgt voor een gevoel van onmacht’.

Barcelona als ‘trigger’

De Borgerhoutse Turnhoutsebaan is een verkeer en winkel as die wijken doorkruist waar veel mensen van allochtone afkomst wonen. Veelal armen, jongeren zonder toekomst. Het gezamenlijk supporteren voor Barcelona – de geliefde ploeg – biedt vrije tijd besteding en sociaal contact. Niet anders dan de ‘witten’ die naar den Beerschot of den Antwerp trekken. Met toegang prijzen die de jeugd niet kan betalen.

Men hoeft geen groot psycholoog te zijn om te begrijpen dat bijvoorbeeld het verlies van Barcelona de ‘trigger’ kan betekenen om àlle frustraties de vrije baan te laten. Zogenaamd ‘hooliganisme’ wordt dan een vorm van politiek verzet en bewustwording.

Dat spontane verzet kan  door organisaties als Kras Jeugdwerk en zelforganisaties als de AEL opgepikt worden om de jongeren een positief zelfbeeld te geven en hun zelfvertrouwen te versterken. De overheid, de politie voert echter bewust een tegengestelde tactiek om die ‘bruinen’ zo ‘klein’ mogenlijk te houden. Extreem rechts en een groot deel van de Antwerpse middenklasse – waar het VB en de N-VA hun stemmen halen – volgt.

Of moeten we ons meer zorgen maken om een geblutste politie auto dan om de gerechtvaardigde woede van een gecriminaliseerde generatie ? Kras Jeugdwerk vzw zegt het properder : ‘We pleiten ervoor om meer in te zetten op vrijwillig jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen, tieners en jongeren. Dit biedt op lange termijn kans op maatschappelijke emancipatie. Emancipatie zorgt ervoor dat deze jeugd aansluiting vindt bij de samenleving, met minder gevoel van onmacht tot gevolg’.( Kras – 4)

Geheim gehouden politie enquête

Op zaterdag 23 april, enkele dagen nadat een bus gemolesteerd werd, onthulde Douglas De Coninck in De Morgen een geheim gehouden enquête binnen de Antwerpse politie naar de werkomstandigheden van de 38 agenten met ‘een niet blanke huidskleur’ op de… 2.200 operationele rechercheurs. Dat is 2%. Uit dat onderzoek blijkt een extreem racisme binnen het corps. ‘Met die bruine rij ik niet samen…’ is bon ton.

Burgemeester P.Janssens (SP-A) toont hier veel begrip voor zijn racistische flikken. Hij beschermt ze : ‘Je pakt zoiets niet aan met tuchtsancties. Je moet het thema eerst bespreekbaar trachten te maken…’. Een duidelijk signaal ‘dat racisme toch niet zo erg is’. Dezelfde mentaliteit als deze die heerst in zijn corps.

Ook de politieke commentator van De Morgen – Yves Desmet – heeft het niet goed begrepen. Hij meent (23/04/11) : ‘…hoe weinig vanzelfsprekend het is om het politiekorps om te bouwen tot een spiegel van de samenleving die ze zou moeten beschermen en dienen’.

Filip vraagt, Patrick draait…

‘Spiegel van de samenleving’ ? Dit korps is een doorsnee van de Antwerpse bevolking. Eén van de meest uitgesproken racistische steden in Europa in een racistisch Vlaanderen. Niet alleen zichtbaar in de verkiezing successen van extreem rechts met het VB en N-VA. Ook op iedere straathoek, in de tram, in de volkscafé’s.

Wat Yves Desmet niet weet, weten burgemeester P.Janssens en C° des te beter. Antwerpen is een weinig tolerante stad met rechtse kiezers. Men mikt opportunistisch op die stemmen. Deze ‘socialist’ voert een centrum rechts beleid en voert het programma van extreem rechts uit. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op komst…

Het VB triomfeert daarover zowat iedere maand in de gemeenteraad. In plaats van even te wijlen bij de evenwichtige persmededeling van Kras Jeugdwerk vzw, kan ‘de Patrick’ niet vlug genoeg zijn bij het volgen van wat het Vlaams Belang eist in een persmededeling. ‘Filip Dewinter vraagt, Patrick Janssens draait…’

De publieke opinie ‘schreeuwde’…

Gazet van Antwerpen (26/04/11) : ‘Samenscholingsverbod in Borgerhout tijdens Barca – Real. Tijdens en na de wedstrijden tussen FC Barcelona en Real Madrid van woensdag 27 april en dinsdag 3 mei, zal er in de omgeving van de Carnotstraat en de Turnhoutsebaan een samenscholingsverbod gelden.(…) De publieke opinie schreeuwde om maatregelen en het stadsbestuur had er oren naar”.

GvA evolueert na enkele decennia van gematigdheid, in sneltreinvaart naar de vertrouwde, historische stek bij extreem rechts. Haar gevoeligheid om hetgeen ‘de publieke opinie’ zou ‘schreeuwen’ wordt met de dag groter. Haar dalende oplage cijfers zijn daar een verklaring voor. Ze volgt de naar rechts opschuivende politiek van ‘het Stadhuis’ als een trouwe hond.

Waar het stadsbestuur ‘oren’ naar had, is de chantage van het VB. Dat niet in het schepencollege zit, maar van af de zijlijn mee bestuurt. In een persmededeling laakt Filip Dewinter – de feitelijke ‘Führer’ van zijn club – het ‘straatgeweld in Borgerhout’ dat ‘niets met voetbal te maken heeft maar alles met straatguerilla tegen de overheid’.

Helemaal ongelijk heeft hij niet, al is ‘straatguerilla’ wat ‘over the top’. Zoals we zegden, dit ‘hooliganisme’ houdt inderdaad een spontaan verzet in tegen de discriminatie door de overheid.

Schorremorrie ! Samenscholingsverbod ! Zero tolerantie !

Verder maakt Dewinter in een taaltje dat de ‘onderbuik’ van Antwerpen zo smaakt, een analyse die door de ‘socialist’ Janssens opgepikt wordt om het VB te behagen : ‘Vlaams Belang wil samenscholingsverbod en zero toleratie !’. Dewinter provoceert, Janssens provoceert een grote groep Antwerpse burgers in naam van hen die zouden ‘schreeuwen om maatregelen’.

Een citaat uit Dewinter’s proza :’Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat de politie en niet het schorremorrie baas moet zijn op straat. Door weg te vluchten, de feiten te minimaliseren en te kiezen voor een zogenaamd niet-provocatie-beleid creëert de politie de indruk dat alles kan en alles mag. Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat de politie de straat moet heroveren op de Marokkaanse jongeren bendes’. (VB – 5)

Gecontroleerde intimidatie

Dewinter weet ook hoe : ‘Dit kan alleen via het systeem van gecontroleerde intimidatie waarbij voldoende blauw op straat wordt ingezet’. Van ‘gecontroleerde intimidatie’ kennen ze wat in Antwerpen. Het zijn juist deze dagelijkse provocaties vanwege de flikken, in opdracht van Janssens, tegen allen die een ietsje afwijken van de ‘normen en waarden’ van de ‘onderbuik’ die de spanning in Antwerpen voelbaar opdrijft.

Het VB van Dewinter haalt haar slag thuis, er heerst een samenscholingsverbod dat zal gehandhaafd worden door een uitgesproken racistisch politiekorps, zoals Douglas Deconinck in De Morgen onthulde en de mensen van allochtone afkomst al lang weten. Letterlijk aan de lijve ondervinden.

Dit samenscholingsverbod was van kracht in de avond / nacht van 27 april, van 21u tot 06u. Op 3 / 4 mei geldt dezelfde maatregel, wanneer Bracelona en Madrid opnieuw spelen. Het gaat niet om ‘hooliganisme’, het gaat om het criminaliseren van jongeren en een hele gemeenschap. Men kan de weerbots verwachten.

‘Buurt Observatie Patrouilles’ en ‘Volksverweering’

De AEL en Dyab Abou Jahjah lukten er in 2002 in het spontane jongeren protest positief te politiseren. Wellicht herinnert u zich het kabaal dat ontstond toen de AEL met kleine, geweldloze groepjes het gedrag van de politie ging observeren.

Waren de observatie teams van de AEL totaal wettelijk – van de beschuldiging een privé-militie te vormen werd de AEL vrijgesproken – dan ruiken deze BOP’s naar de Vlaamse Militanten Orde (VMO), wél veroordeeld als privé militie. En wat verder terug in de geschiedenis maar brandend actueel, naar de anti-semitische Vlaams Nationalistische ‘joden jagers’ van ‘Volksverweering’. Nazistische organisaties waarvan leden en leiders in de Volksunie, het Vlaams Blok en de VMO verzeilden en de toon aangaven na WOII.

‘Volksverweering’ was populair, populistisch en voor en tijdens WOII bondgenoot van de nazi’s. Samen opererend met de gretige medewerking van de Antwerpse politie en de SS, duizenden joden, communisten en andere anti-fascistische democraten naar de vernietigingskampen ‘in het Oosten’ verdrijvend. Onder welwillend toezicht van de Antwerpse katholieke oorlogsburgemeester Delwaide sr.

Moedige mannen en vrouwen

De eveneens diep gelovige pers woordvoerder van Dewinter, Philippe Van der Sande, formuleert het vandaag zo : ‘Het Vlaams Belang wenst de BOP’s alle succes toe en hoopt op een positieve samenwerking met de politie. Uiteindelijk bestaan de BOP’s uit moedige mannen en vrouwen die de criminaliteit in Antwerpen willen aanpakken in plaats van te doen alsof hun neus bloedt’. Die BOP’s gaan ook in de omgeving van de Turnhoutsebaan ‘patrouilleren’, provoceren met de volle steun van het VB.

Antwerpen was voor en in WOII een ‘voorloper’ inzake jodenvervolging en moord. De Sinjoren ‘schreeuwden’ ook toen om maatregelen tegen dat ‘schorremorrie’. Deze stad heeft een ‘traditie’. En ‘het stadsbestuur had er oren naar’. Lees het magnus opus van Lieven Saerens : ‘Vreemdelingen in een wereldstad. Een geschiedenis van Antwerpen en zijn joodse bevolking (1880-1944)’ (Lannoo-2000) Vervang ‘Jood’ door ‘Makak’, vervang ‘VB’ door ‘Volksverweering’, vervang de toenmalige politie door de huidige, vervang ‘P.Janssens’ door ‘Delwaide sr.’ en trek je conclusies.

Een willekeurig citaat uit het werk van Lieven Saerens : ‘Vanaf donderdag 25 september 1941 mochten de joden in de agglomeratie Antwerpen niet meer in de stadsparken en openbare bad gelegenheden vertoeven en was elke samenscholing – de verordening sprak van het ‘doelloos stand te houden op den openbare weg en op openbare plaatsen’ – verboden’. (…) Omstreeks dezelfde periode traden de Vlaamse SS’ers en andere Nieuwe Orde-militanten hardhandig tegen joden op’.

Klikken aan de flikken

‘De moedige mannen en vrouwen’ uit de BOP’s van Philippe Dewinter weten waar hun inspiratie te halen. Ze kunnen de in WOII verschenen antisemitische cartoons van ‘Kaproen’ mits luttele aanpassingen overnemen. ‘Kaproen’ was de schuilnaam van nog zo’n ‘Sinjoor’, Willy Vandersteen, ‘de geestelijke vader van Suske en Wiske’. Ook hij had een zwak voor ‘moedige mannen en vrouwen’ die de straten opkuisten en met de collaborerende Antwerpse flikken en de SS samenwerkten als verklikkers. (6)

VB-woordvoerder Philippe Van der Sande : ‘Volgens Filip Dewinter is het de taak van iedere Antwerpenaar om criminele feiten te melden aan de politie. (…) Het melden van geweld en criminele feiten is essentieel om de politie toe te laten haar taak optimaal te vervullen. De BOP’s doen niets onwettelijk, integendeel zelfs. Ze betekenen een meerwaarde voor de politie. Ze zorgen er er immers voor dat de politie alert en waakzaam blijft’. Het VB houdt de flikken ‘alert’…

Politiek van spanning

John Wolf, een gekende figuur in wat duistere middens, is ‘hoofdman’ van deze BOP’s. Met zijn hond, een bouvier en enkele kompanen ging hij jaren op jacht naar ‘gespuis’ met zijn ‘Veiligheidscomité Erasmus’. Hij verdiende zijn kostje als loopjongen in joodse middens en is een Heavy Hard Metal fan die even rondzwierf in linkse kringen. Hij raakte met 113 stemmen in de Borgerhoutse Districtsraad, nadat een pak VB-verkozenen er de brui aan gaven.

Uit een persmededeling van hem : ‘Vanaf deze week zullen Buurt Observatie Patrouilles (BOP’s) in Borgerhout (Turnhoutsebaan en omgeving, Te Boelarepark,…) en Berchem (Groenenhoek, Oud Berchem,… toezicht houden. Het is de bedoeling van de BOP’s om te observeren en te rapporteren over overlast, vandalisme en criminaliteit. Vanaf 28 april zullen de BOP’s patrouilleren. De BOP’s willen het stadsbestuur en de politie verplichten op te treden en niet langer een struisvogelpolitiek te voeren’.

Criminelen bij extreem rechts

Deze BOP’s zijn duidelijk ‘burgerwachten’ waartegen opgetreden moet worden. Ze hebben het karakter van een privé militie. Ze bedreigen de veiligheid en de democratie. Wanneer P.Janssens hiertegen niet onmiddellijk maatregelen neemt is hij opnieuw medeplichtig. De Antwerpse meerderheid is het knechtje van extreem rechts, dat de kans ziet haar extremistische praktijken in een hogere versnelling te zetten. Die BOP’s moeten verboden en vervolgd worden.

Hongarije bouwt aan een extreem rechtse terreur. Het racisme tegen de Roma zigeuners doet deze mensen vluchten. Patrouilles van gewelddadige burgerwachten beheersen er het straatbeeld. Ze zijn geïnspireerd op de beruchte Pijlkruisers uit WOII.  (De Standaard 28/04/11). Deze Burgerwacht voor een Betere Toekomst maakt deel uit van de extreem rechtse partij Jobbik. Extreem rechts wordt in Europa agressiever, lokt criminelen aan zoals met de verboden Vlaamse Militanten Orde (VMO) gebeurde. Het Antwerpse VB gaat dezelfde weg op.

Geschiedenis lessen

‘Moedige mannnen en vrouwen’, dus. Clonen van het nazistische, Vlaams Nationale ‘Volksverweering’ dat in de jaren dertig en in WOII de stad terroriseerde en leden ronselde in marginale middens. Vandaag verwant aan de Hongaarse para militaire organisaties. Een uitdaging voor de Marokkaanse jongeren in Borgerhout en elders. Men  mag zich verwachten aan gewelddadige incidenten. Aan het opdrijven van de spanningen tussen ‘wij en zij’ op de straten, in de wijken.

Oorlogsburgemeester Leon Delwaide sr. zei na de oorlog : ‘Ich habe es nicht gewüst’. De huidige racistische sfeer die door de praktijken van de politieke meerderheid onder leiding van burgemeester P.Janssens in stand gehouden wordt lijkt onthutsend sterk op die van de dertiger jaren en in WOII. Hoe daar compromisloos weerstand tegen te bieden is eveneens uit die geschiedenis te leren.

1 – ‘AEL’ www.arabeuropean.org/belgium/

2 – ‘Moslimvrouwen’ www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/04/11/moslimvrouwen-tegen-politie-agressie

3 – ‘Broodroof!’  www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/04/22/den-2060-in-verzet-tegen-discriminatie 

4 – ‘Kras’ www.krasjeugdwerk.be

5 – ‘VB’ www.filipdewinter.be

6 – ‘Kaproen’ www.literatuurplein.nl/nieuwsdetail.jsp?nieuwsId=2564

take down
the paywall
steun ons nu!