De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Buschauffeur gooit zwarte vrouw uit bus/Weerzinwekkend racisme

Buschauffeur gooit zwarte vrouw uit bus/Weerzinwekkend racisme

vrijdag 4 november 2016 13:34
Spread the love

BUSCHAUFFEUR GOOIT ZWARTE VROUW UIT DE BUS/WEERZINWEKKENDRACISME/NIEUWSKOERIER KRIJGT VEEG UIT DE PAN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/buschauffeur-gooit-zwarte-vrouw-uit-de-busweerzinwekkend-racismenieuwskoerier-krijgt-veeg-uit-de-pan/

Het is raar maar waar.
Een agressieve buschauffeur heeft, nadat hij de spullenvan een [zwarte] vrouw uit de bus gegooid had [1, zie filmpje],andere passagiers, die hem ”te hulp” wilden komen, ertoeaangezet, haar de bus uit te werken.
Het betrof hier een NS vervangende bus.
Over de aanleiding tot deze beschamende gebeurtenis zijn verschillende versies.Een ervan is, dat er iemand zat te eten in de bus.Toen een jongeman [met eten]wilde instappen, werd hij door de chauffeur geweigerd werd. [2]Ik weet niet, of hier een kleur [discriminatie] kwestie speelde.
De vrouw zei daar wat van [waarom de ene wel mocht eten in de busen iemand anders, met eten, niet werd toegelaten] en de vlam sloeg inde pan.
Van het voorspel is in het filmpje niets te zien, alleen de escalatie.
Nu is die escalatie al vreemd, omdat het een op zich onbenulligegebeurtenis is.Maar het escaleerde, anyway.
In het filmpje is te zien, dat de buschauffeur buitengewoongrof tegen de vrouw was, haar spullen naar buiten begon tegooien en ook een aantal andere mannen begon te schelden,van wie sommigen racistisch.Zo vanDat zij ”hier te gast” was en niet zoveel praatjes moest hebben. [3]Ook werd haar door de buschauffeur toegebeten, dat zij ”niet eensgoed Nederlands sprak” [4] Wat overigens niet waar was.
De vrouw zei op duidelijke en gestructureerde manier”Mag ik uw naam hebben, want ik ga een klacht tegenu indienen. [5]
Tenslotte kreeg de chauffeur dus ”hulp” van andere passagiers,[om haar uit de bus te werken], waarop hij gretig inging. [6]
Uiteindelijk werd zij door een medepassagier hardhandig de busuitgewerkt. [7]

VOORSPEL/ESCALATIENASLEEPVOORVAL TEKENEND VOOR RACISTISCH KLIMAAT

Wat er precies voorafgegaan is aan het filmpje en of devrouw overlast bezorgde, zoals door sommige bronnen beweerdwordt, weet ik niet [is niet gefilmd, ik denk, dat de filmer pasin actie kwam, toen hij/zij dag, dat het uit de hand liep], maardat doet er feitelijk niet toe.
Het gaat erom, dat racistische opmerkingen altijd onacceptabelzijn en dat het gewelddadig optreden gewoon not done is.
Van Joop.nl begrijp ik, dat het om een voorval uit 2011gaat en dat de NS nu gaat onderzoeken, of het filmpje destijdsbij hen is aangekomen en hoe er toen mee is omgegaan. [8]
Maar hoe dan ook, dat voorval is wel tekenend voor het racistischeklimaat waarin we leven, waarvoor Wilders en co medeverantwoordelijk zijn. [9]Zeker wat het opstoken aangaat.
Ik zeg MEDEverantwoordelijk, want de buschauffeur en gewelddadige/xenofobe passagiers blijven verantwoordelijk voorhun eigen gedrag.Maar door de kwade inzet van Wilders en co krijgen lieden alsdie buschauffeur en die passagiers natuurlijk welmeer ruimte en worden ze gesterkt in hun racisme.

DE XENOFOBIE VAN NIEUWSKOERIER.NL”DAPPERE BURGERS ZETTEN OVERLASTGEVENDEVROUW UIT DE BUS. VARA/NPO WOEDEND”

Terecht kreeg het geval veel aandacht, maar, helaas, ook negatieve.Daarbij viel het stuk op Nieuwskoerier op”Dappere burgers zetten overlastgevende vrouw uit de bus. Vara/NPO woedend” [10]
Een belachelijke en weerzinwekkende toonzetting.Want ook al HAD ze overlast veroorzaakt, dat rechtvaardigt noggeen racisme en gewelddadig gedrag.
Nu moet je altijd een overweging maken, of je xenofobelosers als zo’n website [waar allerlei racisten hun gifkunnen spuien] wel aandacht geeft.
Maar dit vond ik dermate grof, dat ik toch maar besloot tereageren.In de vorm van een brief aan de redactie, die ik direct hierondervermeld.Daaronder weer het notenapparaat met het filmpje.
EN TENSLOTTE:GROTE WAARDERING VOOR DE MIJ ONBEKENDEFILMER, DIE DIT WERELDKUNDIG HEEFT GEMAAKT.
HIJ/ZIJ IS PAS ECHT DAPPER!
Voorwaarts in de strijd tegen racisme, Islamofobie, vluchtelingenhaaten xenofobie!

Astrid Essed

BRIEF AAN NIEUWSKOERIER

AANDE REDACTIE VAN NIEUWSKOERIER

Onderwerp:
Uw stuk ”’Dappere passagiers zetten overlastgevende vrouw uit bus. VARA/NPO woest”

Geachte Redactie

Aangezien het niet meer mogelijk is, een reactiete plaatsen op uw wel zeer merkwaardig stuk”Dappere passagiers zetten overlastgevende vrouw uit bus. VARA/NPO woest” [1], deze reactie van mijn kant.
Link

https://www.nieuwskoerier.nl/n ews/15582-dappere-burgers-zett en-overlastgevende-vrouw-uit-b us-varanpo-woest

Ten eerste:
Er is niets ”dappers” aan om met zijn allen een vrouw de bus uit te werken.Ik noem dat ”gewelddadig”

Ten tweede:
Uw ”dappere passagiers” zijn gewoon een stel racisten en xenofoben.
Waarom ik dit zeg?

Omdat uw ”dappere passagiers” opmerkingen maakten als;”u bent gast in dit land”Dat is racistisch.Dat is discriminerend.
Waarom is dat racistisch en discriminerend?
Door het gebruik [door uw ”dappere” passagiers]van het woord ”gast”Door de opmerking van de buschauffeur ”dat ze niet eensgoed Nederlands spreekt” [wat bovendien ook nog eens onzin was]
”Gast” suggereert, dat zij minder rechten zou hebben dan anderen.Mag ik u attent maken op de Nederlandse Grondwet [artikel 1],die iedereen dezelfde rechten toekent?
”Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”
Link

http://www.denederlandsegrondw et.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0s r/vgrnb2er8avw?v=1&ctx=vgrnb2e r8avw

http://www.art1.nl/artikel/119 8-artikel_1_van_de_grondwet

Mag ik u nogmaals, attent maken op de Nederlandse Grondwet [artikel 1],die iedereen dezelfde rechten toekent?

Of heeft de ”verwildering” bij u al zo toegeslagen, dat u ”gast” uitsprakengewoon vindt en daarom de passagiers ”dapper” vindt?

Verder:IK vind met zijn allen tegen een laf.Niet dapper.
En dan die buschauffeur, die al met haar spullen richting uitgangbus begon te smijten.Weerzinwekkend en hooligan achtig.
Net zoals, ik herhaal, zijn opmerking”U spreekt niet eens goed Nederlands”
Wat heeft dat met de zaak te maken? [Terwijl het ook nog eensonzin was, want ze sprak WEL goed Nederlands]
Ja, dames en heren van de redactie, ik heb het filmpje gezien. [2]

WAARDERING VOOR DE ONBEKENDE, DIE DITFILMPJE EROP GEZET HEEFT.WAARDERING VOOR JOOP.NL, DIE DIT WERELDKUNDIGHEEFT GEMAAKT!
En ook al veroorzaakte ze ”overlast”, dan nog mag ze nietmet geweld uit de bus worden gezet en racistisch worden bejegend!

Laf, eerloos en racistisch dus, die kennelijk door u gesteunde actievan uw ”dappere” passagiers.En als u het er niet zelf hebt opgezet [lees de nicknamevan ene ”Inter”] dan faciliteert u op zijn zachtst gezegd xenofobie.Ook kwalijk!

TENSLOTTE/DOORDENKERTJE VOOR U
En dit als doordenkertje:
De vrouw kon alleen ”gast” zijn in dit land, omdat ooitgewetenloze 17 eeuwse Nederlandse misdadigers mensenuit Afrika hebben gestolen, ontvoerd, gefolterd en dwangarbeidhebben laten verrichten in de Amerika’s.
Ja beste Nieuwskoerier, de erfenis van slavernij en kolonialisme. [3]
Nadenken dus, voordat dergelijke ”dappere burgers” nonsens op uw website wordtgeplaatst.
Ik wens u beterschap toe.

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

P/S

Deze brief komt op mijn website te staan

www.astridessed.nl

http://www.astridessed.nl/tag/ discriminatie/

http://www.astridessed.nl/tag/ wilders/

[1]

NIEUWSKOERIER.NLDAPPERE BURGERS ZETTEN OVERLASTGEVENDE VROUWUIT BUS. VARA/NPO WOEST.

https://www.nieuwskoerier.nl/n ews/15582-dappere-burgers-zett en-overlastgevende-vrouw-uit-b us-varanpo-woest

[2]

JOOP.NLBUSCHAUFFEUR LAAT PASSAGIERS ZWARTEVROUW OP STRAAT GOOIEN17 OCTOBER 2016

http://www.joop.nl/nieuws/busc hauffeur-laat-passagiers-zwart e-vrouw-op-straat-gooien

YOUTUBE.COMRACISTISCHE BUSCHAUFFEUR GOOIT DONKERE VROUW UIT BUS
https://www.youtube.com/watch? v=I0ZNpml84Y8

[3]

NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/ MENSENRECHTENSCHENDINGENIN NEDERLAND ANNO 2013

http://www.astridessed.nl/nederland-betuigt-spijt-over-slavernijverledengeen-spijt-maar-excusesmensenrechtenschendingen-in-nederland-anno-2013/

NOTEN BIJ ”BUSCHAUFFEUR GOOIT ZWARTE VROUW UIT DE BUS/WEERZINWEKKENDRACISME/NIEUWSKOERIER KRIJGT VEEG UIT DE PAN””

[1]

YOUTUBE.COMRACISTISCHE BUSCHAUFFEUR GOOIT DONKERE VROUW UIT BUS
https://www.youtube.com/watch? v=I0ZNpml84Y8

JOOP.NLBUSCHAUFFEUR LAAT PASSAGIERS ZWARTEVROUW OP STRAAT GOOIEN17 OCTOBER 2016

http://www.joop.nl/nieuws/busc hauffeur-laat-passagiers-zwart e-vrouw-op-straat-gooien

RIF NIEUWSRACISME IN NS BUS: ”SURINAAMSE VROUW WORDT UIT BUSGEGOOID”17 OCTOBER 2016

http://rifnieuws.nl/racisme-ns -bus-surinaamse-vrouw-wordt-bu s-gegooid/

[2]

JOOP.NL beschrijft, dat een reiziger met eten werd geweigerd.Zie hieronder
Uit een andere bron heb ik vernomen, dat degene, die hetfilmpje gemaakt had vertelde, dat de vrouw zich er vooral aanstoorde, dat een passagier in de bus kennelijk wel mocht eten.

JOOP.NLBUSCHAUFFEUR LAAT PASSAGIERS ZWARTEVROUW OP STRAAT GOOIEN17 OCTOBER 2016

http://www.joop.nl/nieuws/busc hauffeur-laat-passagiers-zwart e-vrouw-op-straat-gooien

[3]

JOOP.NLBUSCHAUFFEUR LAAT PASSAGIERS ZWARTEVROUW OP STRAAT GOOIEN17 OCTOBER 2016

http://www.joop.nl/nieuws/busc hauffeur-laat-passagiers-zwart e-vrouw-op-straat-gooien

[4]

YOUTUBE.COMRACISTISCHE BUSCHAUFFEUR GOOIT DONKERE VROUW UIT BUS
https://www.youtube.com/watch? v=I0ZNpml84Y8

[5]

YOUTUBE.COMRACISTISCHE BUSCHAUFFEUR GOOIT DONKERE VROUW UIT BUS
https://www.youtube.com/watch? v=I0ZNpml84Y8

[6]

YOUTUBE.COMRACISTISCHE BUSCHAUFFEUR GOOIT DONKERE VROUW UIT BUS
https://www.youtube.com/watch? v=I0ZNpml84Y8

[7]

YOUTUBE.COMRACISTISCHE BUSCHAUFFEUR GOOIT DONKERE VROUW UIT BUS
https://www.youtube.com/watch? v=I0ZNpml84Y8

[8]

JOOP.NLBUSCHAUFFEUR LAAT PASSAGIERS ZWARTEVROUW OP STRAAT GOOIEN17 OCTOBER 2016

http://www.joop.nl/nieuws/busc hauffeur-laat-passagiers-zwart e-vrouw-op-straat-gooien

[9]

WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSEKROMME HUISASTRID ESSED21 APRIL 2016

http://www.astridessed.nl/wilders-pvv-pegida-politiekhet-nederlandse-kromme-huis/

http://www.astridessed.nl/tag/wilders/

[10]

NIEUWSKOERIER.NLDAPPERE BURGERS ZETTEN OVERLASTGEVENDE VROUWUIT BUS. VARA/NPO WOEST.

https://www.nieuwskoerier.nl/n ews/15582-dappere-burgers-zett en-overlastgevende-vrouw-uit-b us-varanpo-woest

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!