De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Burgerjournaliste Anja Hermans: zes maanden effectief!

Burgerjournaliste Anja Hermans: zes maanden effectief!

vrijdag 7 januari 2011 00:46
Spread the love

Anja Hermans (30) werd woensdag 5 januari 2011 door het Gentse Hof van Beroep veroordeeld tot 6 maanden effectief. Wegens haar onthullend under cover-onderzoek als onder meer burgerjournaliste voor DeWereldMorgen.be rond de onveilige kerncentrale van Doel.

Anja behoort tot burgeractivisten als die van Wikileaks en oudere milieubewegingen als Bomspotting die bewezen dat op Kleine Brogel atoomwapens liggen opgeslagen. In Doel viseerde ze een zeer grote vis: Suez – Electrabel.

Een economische, financiële mastodont die de elektriciteitsconsumenten besteelt, die achter de schermen enorme macht uitoefent. Een staat in de staat die een kerncentrale als Doel onvoldoende beveiligt en uit mateloos geldgewin een gevaar is voor de bevolking. De prik die een kleine activiste met haar ruim in de media verspreide onderzoeksrapport uitdeelde, wordt met zwaar geschut beantwoord. Zes maanden effectief. (1)

In geheim gevonnist

‘Coup de théatre’, zegt haar advocaat. Het vonnis door het Gentse Hof van Beroep werd voorgelezen in àfwezigheid van Anja en haar verdediger. De griffie liet een dag later telefonisch weten “dat het arrest vervroegd is uitgesproken”.

Het was voor een week later voorzien, de vervroeging werd geheim gehouden, Anja en haar advocaat konden dus niet aanwezig zijn. Deze juridisch betwistbare praktijken stralen de minachting van het Hof voor de reeds in eerste aanleg in Dendermonde correctioneel veroordeelde uit. Anja kreeg toen 8 maanden effectief voor onder meer ‘deviant gedrag’.

Ze is ‘anders’… Ze neemt verantwoordelijkheid op waar anderen zwijgen. Actie voeren, praten, zelfs denken wordt gevaarlijk voor vrije geesten.

Anja zegt: “Blijkbaar is dit ‘nieuw’ in de Belgische rechtstaat. Een vonnis uitspreken zonder dat de beklaagde wordt ingelicht en een dag later eventjes de advocaat bellen … Ik ben dus vrijgesproken voor woonstschennis en het zogenaamd maken van een gat in de omheining, dat daar al lang was. Voor een KB over ‘ioniserende stralingen’ moet ik naar de cel”.

Deze praktijk – die meer voorkomt – is een grove belediging voor de verdediging door de ‘zittende macht’. Zoals geweten, wordt van advocaten verwacht dat ze onderdanig ‘staand’ hun pleidooi houden. Hier werd de verdediging simpel weg ‘vergeten’… Wat te doen? Anja overweegt cassatie.

Correctioneel en in het Hof was men duidelijk bevooroordeeld. Suez – Electrabel bezit onzichtbare macht. Een burger die aantoont dat vele levens in gevaar zijn, wordt als het ‘gevaar’ beschouwd. Niet degene die bewijsbaar werkelijk gevaar veroorzaakt. Die de elektriciteitsconsumenten besteelt. Die de rechtstaat manipuleert.

Belediging verdediging

Anja: “Elke idioot met wat oorlogstuig in z’n handen kan midden in de nacht zijn slag slaan en een ramp veroorzaken. Eén voltreffer is genoeg om de koeling van de kerncentrale volledig plat te leggen. Er ontstaat dan een kettingreactie van explosies die de Antwerpse haven en Antwerpen wegvagen”. Dàt mogen de mensen niet weten. Daarom wordt een vonnis achterbaks uitgesproken, zonder getuigen.

Waarom wou de voorzitster van het Gentse Hof van Beroep snel, snel vonnissen? Madame is gepromoveerd, Ze is benoemd tot voorzitster van de rechtbank van eerste aanleg in Gent. Het vonnis dateert van 5 januari. Vanaf donderdag mocht ze voor het Hof geen vonnissen meer uitspreken. Vandaar de verkrachting van de rechten van de klagers. De belediging van Anja en haar advocaat.

Dit vonnis en de manier waarop het tot stand kwam, is typerend voor een periode waarin de vloer aangeveegd wordt met de Rechten van de Mens. Oppositie is verdacht en wordt al snel ‘terrorisme’. Een georganiseerde bende als Suez – Electrabel schuwt de grote middelen niet en sleurt ook organisaties als Greenpeace voor de rechter. Wat zo’n rechter werkelijk betekent, wordt hier aangetoond. Nochtans zijn er uitzonderingen. Ook raadsheren van het Hof van Beroep. In Antwerpen bijvoorbeeld.

Burgerjournaliste

Voor dat Hof werden actievoerders van Trekt Uw Plan(t) vrijgesproken van zware geldboetes en celstraffen. Ze hadden herhaaldelijk parket en politie bewust, op de openbare weg geprovoceerd.

Ze wilde weten of een Koninklijk Besluit inzake het recht om een gebruikershoeveelheid van drie gram cannabis op zak te hebben, gerespecteerd werd. Dat gebeurde niet. Ze kregen voor het Hof van Beroep gelijk. Het Hof: “Zij wensen de Belgische wetgeving en de rechtstaat te testen. Ze gaan daarbij behoorlijk uitdagend te werk naar politie en gerecht toe”. De in eerste aanleg veroordeelden werden dus totaal vrijgesproken. Waarom?

Het ging om symbolische, provocerende acties. Om ‘klokkenluiders’. Het Hof aanvaardde hier echter burgerlijke ongehoorzaamheid en provocatie. De advocate Edith Flamand in De Juristenkrant: “Het (Antwerpse Hof) situeert de zaak in een context van vrije meningsuiting. Het is een feit dat het uitoefenen van grondrechten kan leiden tot het formeel overtreden van andere wetten. Wanneer die andere wetten ingeroepen worden om de actie te criminaliseren, moet er een toetsing gebeuren conform artikelen 10 en 11 van het Europees Hof van de Rechten van de Mens die de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering als principe proclameren en de beperking als uitzondering”.

De vrijheid van meningsuiting … Anja Hermans voerde haar undercover onderzoek in Doel als burgerjournaliste van DeWereldMorgen.be. De rechten van de journalist, het recht op nieuwsgaring wordt door het Gentse Hof van Beroep aangetast. Het primaat van grondrechten boven een formele toepassing van de strafwet werd in Antwerpen gerespecteerd en in Dendermonde en Gent met de voeten getreden.

In de eerste plaats is solidariteit met de milieu-activiste nu noodzakelijk.

(1) “Lilleputter” https://www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2010/10/11/proces-kerncentrale-doel-anja-hermans-lilleputter-tegen-goliath

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!