De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Burgeranalyse – politiek bedrijf – kiezen: dl. 2 bewindslui

Burgeranalyse – politiek bedrijf – kiezen: dl. 2 bewindslui

zaterdag 2 maart 2019 15:43
Spread the love

Egocentrische, narcistische graaipolitici

Politici zijn mensen die van alles iets, maar van niets veel verstaan. De meeste onder hen hebben zelfs geen visie, azen alleen op electoraal gewin en hoppen van her naar der. Ze zijn sterk in het creëren van illusies, tegenwoordig heet dat perceptie. M.a.w. niet de inhoud, maar de verpakking telt. En evenals een deel van hun kiezers denken ze alleen op korte termijn.

Alle Vlaamse partijen, op het Vlaams Belang na, beloofden vlak voor de vorige verkiezingen het immense probleem van de wachtlijsten in de handicaptensector op te lossen. Ze hadden er zelfs specifieke bijeenkomsten met goed doordachte voorstellen voor om ons, de betrokkenen, te overtuigen van hun goede bedoelingen en hun daadkracht.
Maar zoals gewoonlijk waren en zijn zij niet geloofwaardig, want buiten een vestzak-broekzak-operatie van subsidiering van voorzieningen naar persoonlijke budgetten waarbij nagenoeg slechts evenveel aan budget wordt besteed, is er aan de wachtlijsten niet veel verbeterd. Meer nog, ze zorgden er zelfs voor om ze nog ondoorzichtiger te maken!

En dan hebben we het nog niet over het nog steeds aanslepend ARCO-débacle en het continu buitenspel zetten van de parlement door de particratie in zovele andere belangrijke dossiers …

Maar voor die leugens mogen die partijbonzen niet afgerekend worden! Hypocriete huichelaars waarvan het ethisch gehalte heel twijfelachtig is!
Ze zijn dus kampioen in liegen en bedriegen. Een klein lijstje maar:

 • verkozen, maar niet zetelen … opvolgers of niet-verkozenen doen de job.
 • ze hoppen van het ene niveau naar een ander: als het hun carrière maar vooruithelpt
 • ze hoppen van de ene partij naar een andere: als het hun electoraal maar vooruithelpt
 • ze moeten een terugvalpositie hebben, het liefst op een zo belangrijke mogelijke post in de openbare of semi-openbare staatsdienst.

En als ze al eens iets uit hun mouw schudden, dan kan je er donder op zeggen dat het zo ingewikkeld mogelijk is en de modale burger voor de al maar duurdere rekening zal opdraaien.

Terwijl ze de bevolking opjutten tegen anderen – socialisten, Walen, Nederlanders, moslims, vluchtelingen, werklozen, vakbonden – liegen ze schaamteloos de boel bij elkaar. Het lot van de gewone burger staat ergens helemaal onderaan de prioriteitenlijst. Ziedaar ‘de kracht van verandering’. Ziedaar ‘gewoon doen’. Ziedaar ‘een warme samenleving’.

Hun motto is duidelijk:

 • schijn is belangrijker dan essentie;
 • gevoel is belangrijker dan feiten;
 • verpakking is belangrijker dan inhoud.

En dan hebben we het nog niet gehad over hun zakkenvullerij.
Sinds een groep journalisten in 2017 uitpluisde wat Europarlementsleden zoal doen met de onkostenvergoeding en vaststelden dat niemand het weet, wilde de plenaire vergadering van het Europese parlement veel meer transparantie. Ze keurde een aantal aanbevelingen goed die voor meer transparantie moeten zorgen: de vergoeding op een aparte rekening, elk jaar een overzicht van de gemaakte kosten, het parlement moet – eventueel via steekproeven – de uitgaven controleren en indien het budget niet wordt opgebruikt, moet het overgebleven bedrag op het eind van de legislatuur worden teruggebracht. Niet iedereen stond erachter, maar het ging wel om een meerderheid.

Waarover gaat het precies? Laat ons beginnen met de cijfers:
Europees Parlement:
* Brutoloon: 8.611 euro
* Onkostenvergoeding: 4.416 euro
Vlaams Parlement
* Brutoloon: 7.462 euro
* Onkostenvergoeding: 2.089 euro
Dat is zeer reaal wetende dat al hun medewerkers ook nog eens gespijsd worden door hun respectievelijke parlementen.

Wie als gewone burger onkosten wil inbrengen, moet die kunnen bewijzen aan de belastingdienst. Wie als Vlaamse parlementariër onkosten maakt, hoeft niets te bewijzen enkel te pakken zonder verantwoording.
Volgens Brecht Vermeulen (N-VA), voorzitter van de werkgroep politieke vernieuwing, kwam de Vlaamse vergoeding er jaren geleden om komaf te maken met de jaarlijkse miserie van kamerleden die afhankelijk van de belastingcontroleur in elk arrondissement anders ­werden aangepakt.
Blijkbaar een probleem voor parlementairen, maar het mag niet voor Jan en Mieke Modaal. M.a.w. alle Belgen zijn gelijk voor de wet, maar parlementairen net iets meer! Zoiets heet zakkenvullerij!

En dan te weten dat wie een minderjarig verklaarde persoon met handicap thuis opvangt van het schamele bedrag dat die persoon ontvangt iedere frank voor de vrederechter moet verantwoorden via een nauwgezette boekhouding. Je zou er iets anders mee kunnen uitrichten, luidt het!

En dat is nog niet alles. Maandag 02 juli 2018 bleek dat het Europees bureau – het dagelijks bestuur van de assemblee met de voorzitter en ondervoorzitters – weigerden transparantie te geven over hun onkostenvergoeding. Verontwaardiging alom in socialistische en groene middens.
Vele zakkenvullende Europese parlementariërs beschouwen de vraag naar verantwoording als een aantasting van hun politieke onafhankelijkheid. Ze zien dit ook gewoon als een vorm van extra loon en willen, gedreven door hebzucht, ook geen pottenkijkers.
En dan, één dag later, op 03 juli 2018 moet de fractie van rechts-populisten in het Europees Parlement, waar ook het Vlaams Belang toe behoort, meer dan een half miljoen euro EU-middelen terugbetalen die zijn leden hebben uitgegeven aan champagne en luxe-etentjes.
Eigenaardig toch dat verspilling bij anderen, opgemerkt door het Budgettair Controlecomité, aan de kaak mag gesteld worden en desnoods bestraft. Maar van leidinggevenden blijf je af! Zoals te verwachten: twee maten en twee gewichten! Geen wonder dat de scheldnaam voor veel Euro-parlementariërs de ‘roverheid’ is.

 

Wij, politici, kunnen er niets aan doen!

En als het ergens fout loopt dan hebben zij er nooit schuld aan. Laat mij niet lachen … zij waren toch de beleidsmakers.
De leugens verspreid door Nigel Farage en Boris Johnson in aanloop van het referendum over de Brexit (2016) zijn hier een schitterend voorbeeld van. Noch Farage noch Johnson wilden toen het referendum de Brexit tot feit maakte zich inzetten voor de UK waarvoor ze in het referendum pleitten. Te laf om het onheil dat ze zelf creëerden onder ogen te zien. En dat noemt men dan toppolitici!? Beide zouden door alle EU-politici gemeden moeten worden als de pest! Zij hebben niets meer te zoeken in de EU.

Onze beleidsmakers, vanuit alle partijen en op alle echelons, hebben na hun ‘débacle’ steevast dezelfde uitleg:

 • „Wir haben es nicht gewusst!”
  Waar hoorden we dat weeral voor het eerst? Juist … vlak na WO II !
 • „De ander heeft de fouten gemaakt waarvoor wij nu moeten opdraaien.”
  Handig hé, zo’n externe vijand!

Nergens hoor je deemoedig zeggen: ”We hebben het verkeerd ingeschat en aangepakt!” Denk je dat één burger met gezond verstand hen nog gelooft? Waarom, denk je,

 • heeft Jan en Mieke Modaal alle vertrouwen verloren in de politiek?
 • komt het volk stilaan overal massaal op straat?

Maar de chaos-veroorzakers hebben steeds oplossingen:

 • In nachtelijke vergaderingen worden nieuwe plannen gesmeed om het systeem, hun systeem, overeind te houden:
  • de verborgen agenda die zij opstellen mag natuurlijk het daglicht niet zien;
  • en wie het langst fit kan blijven in de nachtelijke discussies, wint het pleit.
 • Ze stellen peperduur betaalde managers aan die de hete kastanjes uit het vuur moeten halen. Natuurlijk moet het gewone volk daar veel geld voor veil hebben, niet diegenen die voor de chaos verantwoordelijk zijn natuurlijk …

En wat daarna aan het modale publiek verteld wordt, zijn maatregelen die gestoeld worden op, in het beste geval, halve waarheden.
Onwillekeurig moet ik, in het licht van de nachtelijke onderhandelingen, denken aan cabaretier Gerard Vermeersch (1923-1974). Zijn quote over de binnenlandse politiek blijft nog steeds overeind en brandend actueel …
Als de zwaluwen lage vliegen,
de koeien mee under gat in de wind staan
en de ministers bij nachte vergaderen,
mag je vuiligheid verwachten.
Dat kiezersbedrog, die incompetentie en dat gesjoemel grenst aan het duivelse. Het moet stopgezet worden want zij werken tenslotte in onze opdracht zowel naar besluitvorming als naar financiëring.

 

Wij, Jan en Mieke Modaal, kunnen er niets aan doen!

O, jawel … we kunnen er wel iets aan doen! Maar dan wordt het hoog tijd dat ‘de stille meerderheid’ zich eindelijk roert en die arrogante politici terugfluit.
Daarom dit verhaal om even over na te denken …

Een man van wie de familie behoorde tot de Duitse aristocratie was voor WO II eigenaar van verschillende grote landgoederen en fabrieken. ?

Toen hem werd gevraagd hoeveel Duitsers echte nazi’s waren, was zijn antwoord: ?”Heel weinig mensen waren echte nazi’s, maar heel veel Duitsers waren blij met de terugkeer van de Duitse fierheid, ?en nog veel meer hadden het veel te druk om er ernstig over na te denken. ?Ikzelf was een van diegenen die dacht dat de Nazi’s niet meer dan een bende gekken was. Maar voordat wij er erg in hadden waren zij baas over ons en was het einde van mijn wereld gekomen. ?Mijn familie verloor alles, ik belandde in een concentratiekamp ?en de geallieerden vernietigden mijn fabrieken.”
?
Vandaag blijven experts ons maar de oren van het hoofd zagen ?met de boodschap dat de islam een godsdienst van vrede is, ?en dat de grote meerderheid van de moslims ?alleen maar vragen om in vrede te kunnen leven.?
En het is waar dat de fanatici onder hen:

 • betrokken zijn in alle oorlogen, ?die momenteel woeden op deze planeet; ?
 • in Afrika systematisch christenen ?en ganse volksstammen afslachten ?en het continent in een islamitische vloedgolf overspoelen;
 • bommen leggen, ?mensen voor het oog van camera’s onthoofden en eremoorden plegen;
 • de ene moskee na de andere overnemen;
 • met zelotische ijver het stenigen van verkrachte vrouwen ?en homoseksuelen verspreiden. ?

Maar de harde waarheid is dat de ‘vredelievende en stille meerderheid’ ?van moslims en sympathiserende niet-moslims geïntimideerd is en zwijgt.

?Communistisch Rusland was vol van Russen die ook slechts in vrede wilden leven, ?maar toch zijn de Russische communisten verantwoordelijk ?voor de moord op 20 miljoen mensen. De vredelievende meerderheid was van nul en generlei tel. ?
De grote massa van de enorme Chinese bevolking was ook vredelievend, ?maar de Chinese communisten zijn er toch in geslaagd ?om een duizelingwekkende 70 miljoen mensen om te brengen.?
De gemiddelde Japanner van voor WO II was geen op oorlog kickende sadist. ?Maar Japan moordde en slachtte wel zijn weg door Zuid-Oost Azië ?in een bloedige orgie waarbij 12 miljoen Chinezen het leven lieten. ?De meesten stierven door het zwaard, de schop en de bajonet. ?
En wie kan de slachtpartijen in Rwanda vergeten?

De lessen uit de geschiedenis zijn heel dikwijls ongelooflijk eenvoudig, ??maar ondanks al ons redeneervermogen missen wij maar al te vaak de meest in het oog springende waarheid: de zwijgende meerderheid is medeplichtig aan schuldig verzuim!
Vredelievende moslims zijn irrelevant geworden door hun zwijgen. Vredelievende moslims worden onze vijanden als ze de kiezen op elkaar blijven houden, want net zoals onze Duitse aristocraat zullen ze op een goede morgen ontwaken ?om vast te stellen dat de fanatici de zaak hebben overgenomen, ?en dat het einde van hun wereld begonnen is. ?
Vredelievende Duitsers, Japanners, Chinezen, Russen, Rwandezen, Serviërs, Afghanen, Irakezen, Palestijnen, Somali’s, Nigerianen, Algerijnen en nog zovele anderen ?zijn gestorven omdat de vredelievende meerderheid haar mond niet open heeft gedaan tot het te laat was.

?En wij, die deze ontwikkeling voor onze ogen zien gebeuren, ?moeten meer aandacht schenken aan de enige groep die echt meetelt: ?de fanatici want zij zijn het die onze manier van leven bedreigen. ?
We moeten met z’n allen die fanatici een halt toeroepen ongeacht of zij tot onze religieuze, culturele of etnische groep behoren. Wie twijfels heeft over de ernst van de toestand en niet wenst te reageren, al is het maar wegens gemakszucht, draagt gewoon bij tot de algemene passiviteit en laat het probleem alleen maar groeien en verrotten.

De prachtige en pakkende boodschap <https://www.youtube.com/watch?v=OW28KPPOiok> die Mohamed El Bachiri bracht, was het verhevendste wat hij als moslim-individu kon doen. Immens respect hiervoor! Maar waar blijven die vele anderen?
Wanneer gaan de zogenaamde politiek-correcte politici en de Belgische moslim-verantwoordelijken stoppen met ons een goed gevoel te geven ?en het spook van de – in de naam van islam – ?wereldwijd oprukkende fanatici te verdoezelen?

Maar het migratie & terrorisme-gebeuren is niet het enige maatschappelijk probleem. Net hetzelfde gedoogbeleid wordt door de ‘stille meerderheid’ aangehouden bij:

 • het bank- en geldbeleid van de witteboordcriminelen en de eeuwigdurende fiscale amnestie voor zwart geld in belastingparadijzen;
 • het agressieve arrogante sociale media-gebeuren waarbij wereldwijde groepen onze gedachte- en leefwijze willen bepalen.

M.a.w. er is ook voor Jan en Mieke Modaal nogal wat werk aan de winkel!

Ik hoop dat mensen niet zo dom zijn om steeds opnieuw in die val te trappen en dat onze geheugens beter zijn dan de waan van de dag.

 
 

take down
the paywall
steun ons nu!