De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Burgeranalyse – politiek bedrijf – justitie: dl. 9 remedie klokkenluiders

Burgeranalyse – politiek bedrijf – justitie: dl. 9 remedie klokkenluiders

vrijdag 10 mei 2019 20:33
Spread the love

Klokkenluiders brengen transparantie door fraude en corruptie aan de kaak te stellen en dit in het algemeen belang. Hierbij moeten ze soms bestaande wetten overtreden. Klokkenluiders behoeven dan ook een speciale bescherming, die voortvloeit uit het recht op vrije meningsuiting en de vrijheid van informatie.

  • Klokkenluiders kunnen niet vervolgd worden voor wat ze lekken, zonder dat de legaliteit en de moraliteit van de inhoud van de lekken gevalideerd wordt in het gerecht.
  • Wanneer gelekte gegevens een criminele, illegale of immorele situatie aan het licht brengen, wordt het lekken van deze informatie automatisch legaal. De klokkenluider wordt ontslagen van eventuele contractuele of wettelijke verplichtingen op geheimhouding.
  • Klokkenluiders zijn niet verantwoordelijk voor de illegale en immorele informatie die ze lekken. Als de geheimhouding van de illegale activiteiten noodzakelijk is voor het beschermen van de veiligheid van bepaalde mensen, dan blijven de verantwoordelijken van de illegale activiteiten verantwoordelijk voor de veiligheid van die mensen nadat de geheimhouding ervan weg is.

 

take down
the paywall
steun ons nu!