De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Burgeranalyse – politiek bedrijf – justitie: dl. 10 remedie uit te voeren taken

Burgeranalyse – politiek bedrijf – justitie: dl. 10 remedie uit te voeren taken

vrijdag 10 mei 2019 20:40
Spread the love

Gerechtstaken

Het is zonneklaar: een herfinanciering en een digitalisering van justitie moet er onverwijld komen. Enerzijds om de gerechtelijke achterstand weg te werken en anderzijds om het vermogen te herstellen om, naast haar rol als scheidsrechter, ook de controle uit te voeren op de toepassing van de wet door de uitvoerende macht.
De regeringen en de justitieministers, die dit al jaren verhinderd hebben door hun besparingen, mogen gerust schuldig verzuim aangewreven worden!

Het is hoog tijd dat we net als andere EU-landen een databank hebben waarin alle rechterlijke beslissingen van alle rechtsechelons gedigitaliseerd raadpleegbaar zijn. Daarom is onmiddellijk een heel grote inhaalbeweging in de investering van VAJA (een acroniem voor ‘Vonnissen Arresten – Jugements Arrêts’) noodzakelijk. 
En het moet gedaan zijn met die vele drogredenen die ministers van justitie telkens opperen om het niet te moeten doen.
Eenmaal zo’n databank klaar is, zal het de werklast bij gerecht en advocatuur een pak verlichten.

 

Politietaken

De administratieve taken bij politie en gerecht moeten door administratieve medewerkers gebeuren zodat de politie en de rechters zich met hun kerntaken kunnen bezighouden.

Bedreiging van de politie is een zware misdaad en wordt als dusdanig ook bestraft.

Anderzijds moet de politie loon naar werken krijgen, maar wie onder hen niet voldoet gaat er onherroepelijk en zonder poespas uit.

 

take down
the paywall
steun ons nu!