De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Burgemeester van Krimpen onder vuur na ”nazi-bericht” op Facebook/Dappere burgemeester!/Adhesiebetuiging

Burgemeester van Krimpen onder vuur na ”nazi-bericht” op Facebook/Dappere burgemeester!/Adhesiebetuiging

zondag 7 april 2019 07:15
Spread the love

BURGEMEESTER VAN KRIMPEN ONDER VUUR NA ”NAZI-BERICHT’ OP FACEBOOK’/DAPPERE BURGEMEESTER!/ADHESIEBETUIGING

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/burgemeester-van-krimpen-onder-vuur-na-nazi-bericht-op-facebook-dappere-burgemeester-adhesiebetuiging/  

VOORAF[Wie de brief aan de burgemeester direct wil lezen, zie onmiddellijk onder deze toelichting]
Beste lezers,
Het aantal moedige mensen, dat zich verzet tegen racisme/fascisme enhier vooral het fascistische Baudet verschijnsel. neemt af en is daaromextra waard om genoemd te wordenIn feite is dit proces al gestart sinds de dood van Islamofoob, de politicus P. Fortuyn [1], is er een griezelige normalisering van racisme,. Islamofobie en erger ingeslopen bij opkomst en groei van de PVV [2] enhelaas lijken heden ten dage de rollen totaal omgekeerd.Het fascisme/racisme, of het nu van Wilders, Baudet of Pegida komt [3],wordt, in gradaties, salonfahig gemaakt en de critici ervan in eenKwaad Daglicht gesteld.Toch blijft een groep dapperen volhouden, ook buiten de kringvan [eveneens dappere] activisten, van wie onder noot 4 enkele [maar er zijnmeer] voorbeelden.Een voorbeeld van die ”buiten activisten’ kring is schrijver en publicistPeter Breedveld [Frontaal Naakt] [5], de journaliste Asha ten Broeke [6] enzo zijn er wel meer, maar zoals gezegd:Hun aantal neemt af, niet in het minst door de heftige, vaak persoonlijke,aanvallen, die ze van fascisten, fascistenvrienden en hun enablers [7]te verduren krijgen.
Recent voorbeeld is nog de aanval op moedige columniste Elfie Tromp,die de racistische aanval op een Marokkaans gezin in Urk aan de kaakstelde [8], waarover binnenkort meer.Een ander voorbeeld was de hysterische hetze tegen een demonstrante,die op de anti racismedemonstratie in Amsterdam een onhandige entactloze leuze riep, die GEEN doodsbedreiging aan het adres van ThierryBaudet was, maar die onzinnig werd uitvergroot, wat tot strafvervolgingleidde. [9]
Ondertussen gaan Baudet en co vrolijk door met hun fascistische haatzaaierij.

MOEDIGE BURGEMEESTER
Maar dan nu dit geval en de reden waarom ik in de pen geklommen ben.Naar aanleiding van Thierry Baudet’s [de leider van Forum voor Democratie]hysterische en demagogische verkiezingsspeech [10], waarin hij onder andere beweerde. dat de bestuurders [”een kliekje omhooggevallen netwerkersen beroepsvergaderaars] ”nog nooit een boek gelezen hadden in hun leven” [11]plaatste de heer M Vroom, CDA burgemeester van Krimpen aan de IJssel,op Facebook een post met de volgende strekking” ‘Iemand zei tegen me dat de elite geen boeken leest. Ofzo. Dus heb ik wat boeken die ik voor m’n studie doornam maar weer op de leesstapel gelegd. Kijken of ik er nog weer wat van op kan steken.’ [12]En ter illustratie plaatste hij meerdere foto’s van boeken over fascisme en nazi’s. Zoals De taal van het Derde Rijk en De nazi’s. Een waarschuwing uit het verleden. [13]Dus duidelijk een verwijzing naar het fascistische gedachtegoedvan Thierry Baudet en terecht!
De bagger, die de man toen over zich heen kreeg was ongelooflijk, en daarbij moest hij zich verantwoorden voorde Gemeenteraad. [14]Een Fortuyn adept startte zelfs een petitie om op zijnaftreden aan te dringen! [15]Onder deze druk was het dan ook begrijpelijk [al blijft het jammer], dat de burgemeester spijt over zijn Facebook post betuigde.Ten onrechte, maar ga maar eens in tegen al deze druk!
Vooral als je eigen CDA partijgenoten je niet steunen, zoalshistoricus Han van der Horst terecht opmerkte. [16] Daaromheb ik besloten, na over deze zaak kennis te hebben genomen [17], deze moedige burgemeester een adhesiebetuiging te sturen, die direct hieronder te lezen is.
En daaronder het notenapparaat
Verdedigers van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap verdienende steun van iedereen, die deze principes ondersteunt.
Juist in tijden, dat de Duisternis het lijkt over te nemen.

”Even if you are a minority of one. Truth is still the truth”Mahatma Gandhi
https://www.brainyquote.com/quotes/mahatma_gandhi_137654 

Astrid Essed

ADHESIEBRIEF AAN BURGEMEESTER M. VROOM VANKRIMPEN AAN DEN IJSSEL

AAN:De heer M. Vroom
Burgemeester Krimpen aan den IJssel

Onderwerp:Adhesiebetuiging met uw opmerkingen over FvD leiderde heer T Baudet

Geachte heer Vroom,
Ik ken u niet en u kent mij niet, dus daarom een korteintroductie.Ik, Astrid Essed, met als achtergrond journaliste en historica,probeer mij middels het schrijven van artikelen en andere actievormen,vanuit mijn levensbeschouwelijke overtuiging, in te zetten voor een mooiereen betere Wereld dan die ik heb aangetroffen en nu op dit moment,in het destructieve, welig tiert.Aandachtspunten zijn [maar er zijn meer], rechten van vluchtelingen,anti racisme, strijd tegen oorlog en voor vrede, strijd tegen mensenrechtenschendingen in het algemeen.
De reden, dat ik u aanschrijf is om u een groot compliment te makenover datgene, waarvoor u helaas wordt verguisd [1],Uw moedige stellingname tegen de leider van Forum voor Democratie,de heer T Baudet.
Ik citeer het AD, dat uw post op Facebook noemde:
”Iemand zei tegen me dat de elite geen boeken leest. Ofzo. Dus heb ik wat boeken die ik voor m’n studie doornam maar weer op de leesstapel gelegd. Kijken of ik er nog weer wat van op kan steken.’ [2]En onder deze tekst plaatste u meerdere foto’s over fascismeen nazi’s, waaronder De taal van het Derde Rijk en De nazi’s. Een waarschuwing uit het verleden.
Nu  heb ik begrepen, dat ”De taal van het Derde Rijk” was geschreven door Viktor Klemperer, een Duitse Jood,die tijdens zijn onderduikperiode in Berlijn aangrijpendedagboekaantekeningen heeft bijgehouden [gelukkigheeft hij de oorlog overleefd] [3]
Via een artikel van de historicus H van der Horst [4] en dewebsite van iemand, die ik goed ken, heb ik begrepen,dat vervolgens de hel losbarstte, dat u zich moest verantwoordenin de Gemeenteraad [5] en dat u inmiddels spijtbetuigd hebt. [6]Dat is uiteraard aan u, maar IK vind, dat u niets verkeerds hebtgezegd of gedaan.
Integendeel, ik heb grote waardering voor uw oprechtheid enmoed, want wat u hebt geschreven, is maar o zo waar.
Ten eerste dat u de aanstellerige, demagogische onzinopmerking van Baudet aan de kaak gesteld hebt, waarbij ik nog even uit zijn overwinningsspeech citeer:
En bovenal worden we ondermijnd door onze bestuurders. Een kliekje, een kliekje omhooggevallen netwerkers, beroepsvergaderaars, mensen die nog nooit een boek hebben gelezen in hun leven, en geen idee hebben wat op de langere termijn de belangrijke issues zijn. Zij beheersen helaas de besluitvormingsorganen van ons land en maken in een merkwaardige mengeling van onkunde en cynisch eigenbelang keer op keer de verkeerde keuzes. Niet lang meer!”  [7]
BLA, BLA, BLA.Maar wel gevaarlijke Bla Bla Bla, omdat juist dat afzettentegen de ”bestaande elite” of ”kartels” of hoe Baudet datook noemt, gezien wordt bij die politieke krachten, diedoorgaans afstevenen op het afschaffen van de democratie enwier enig ressentiment tegen de ”heersende elite” is, dat zij nietzelf aan de macht zijn.
Maar veel belangrijker vind ik nog, wat u als voorbeeldvan uw boekenbezit liet zien:Verwijzingen naar fascisme en nazisme en ikben ervan overtuigd, dat u hiermee een signaal wilde afgeven,waaruit de gevaarlijke, fascistoide gezindheid van Baudet enaanverwanten blijkt.
En niet zonder reden!
Zijn overwinningsspeech stond bol van de demagogie, aanvallen opmigranten, op vluchtelingen, op mensen, die met hen solidair zijn.
Uitspraken van Baudet, waarvan hij geen geheim maakt, liegener niet om:
””’Ik wil graag, dat Europa dominant blank en cultureel blijft zoals het is”EN ”Ik wil niet dat Europa Afrikaniseert” [8]
”Het fundamentele gebrek aan zelfvertrouwen, dat wijhebben in onze cultuur, die zelfhaat……de Nederlandsebevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkerenvan de wereld, doordat we….er nooit meer een Nederlander zal bestaan,zodat wie wij zijn niet meer gestalte…….heeft allemaal EEN oorzaaken die oorzaak is onze cultuur van zelfhaat.” [9]
De schoonheid van Nederland was mij niet zo duidelijk op het netvlies gekomen als ons mooie land niet zo was verkwanseld door de bestuurders van het kartel. Sterker, als dit alles niet was gebeurd, deze ongecontroleerde immigratie die ons straatbeeld zo vertekent, al die linkse indoctrinatie in het onderwijs, al die lelijke architectuur” [10]
Van andere voorbeelden van het Baudet gevaar bent u vast zelf op de hoogte, anders had u die Facebook post niet geschreven.
En dus wil ik u  bedanken voor de moed, die u, als een van deweinige politieke bestuurders getoond hebt, om te waarschuwen tegendit gevaar, dat migranten, vluchtelingen, niet westerlingen en ieder,die kritisch tegenover Baudet en co staat, bedreigt.
TENSLOTTE
Veel adhesiebrieven als die van mij zult u wel niet ontvangen hebben.Daarom ook heb ik de moeite genomen, u deze te schrijven.
Om u te laten zien, dat u in uw waarschuwing niet alleen staaten dat de strijd wordt voortgezet, ook al zijn wij met een afnemendaantal.
U kent waarschijnlijk de woorden van Mahatma Gandhi

”Even if you are a minority of one. Truth is still the truth”
https://www.brainyquote.com/quotes/mahatma_gandhi_137654 

Bedankt, meneer Vroom, dat u uw stem hebt laten horen tegenhet onrecht.

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN 
[1]

PETITIEBURGEMEESTER M. VROOM KRIMPEN AD IJSSEL UIT AMBTELIJKE MACHT ZETTEN
https://www.petities24.com/burgemeester_m_vroom_krimpen_ad_ijssel_uit_ambtelijke_macht_zetten?a=2 
TEKST

BN’s hebben blijkbaar een zeer beperkte memory. Het demoniseren van Thierry Baudet en FvD en aanhang gaat anno 2019 verder, waar de kogel van Pim Fortuyn bij eindigde. Een burgermeester dient boven politiek te staan, maar kennelijk zijn sommigen alleen bereid in dienst te staan van burgers met dezelfde politieke kleur. Een burgermeester die er willens en wetens aan mee werkt om de veiligheid van Thierry  Baudet op het spel te zetten, moet per direct uit deze functie worden gezet. Er moet n voorbeeld gesteld worden dat democratie en tolerantie geldt voor IEDERE burger. OOK DE ACHTERBAN van FvD en de partij zelf. Het is een schande dat FvD voor van alles kan worden uitgemaakt en zelfs doodsbedreigingen worden geuit vanuit extreem links, zonder dat daar consequenties aan vast zitten. Het is nu KLAAR met deze linkse, intolerante, agressieve manier om de REALIST MONDDOOD te maken. Ik hoop dat steeds meer linkse mensen wakker worden en zich doodschamen hier ooit bij te hebben gehoord. Teken en deel als je niet een herhaling wilt krijgen van 6 mei 2002. De dag dat volkert het geladen pistool van PaulPot Rossenmuller leeg schoot op onze Pim. Laat zien dat wij POSITIEVE REALISTEN het nu gaan winnen van deze generatie ‘68 idealisten. Wij hebben ballen, brains en beschaving!!! Daar kunnen ze van NEGATIEF links nog heel wat van leren. 

Hennekam 
AD
”BURGEMEESTER VAN KRIMPEN ONDER VUUR NA  ”NAZI BERICHT”
OP FACEBOOK
https://www.ad.nl/rotterdam/burgemeester-van-krimpen-onder-vuur-na-nazi-bericht-op-facebook~a5fce2e9/ 

TEKST

Burgemeester Martijn Vroom van Krimpen aan den IJssel moet zich dinsdagavond verantwoorden voor zijn veelbesproken Facebookbericht. Voor het openbare debat wordt een extra raadsvergadering gehouden.
Raadsleden gingen afgelopen maandagavond achter gesloten deuren al met de burgemeester in gesprek. Hoewel zij zijn excuus en uitleg accepteerden, vonden ze toch dat ze het niet zomaar aan de kant konden schuiven. Ze eisten een spoeddebat, dat dinsdag om 20.00 uur wordt gehouden tijdens een speciaal daarvoor belegde raadsvergadering. Raadsleden vinden dat Vroom zich in de openbaarheid moet verantwoorden en zijn excuses moet maken. 

De burgemeester plaatste op Facebook: ‘Iemand zei tegen me dat de elite geen boeken leest. Ofzo. Dus heb ik wat boeken die ik voor m’n studie doornam maar weer op de leesstapel gelegd. Kijken of ik er nog weer wat van op kan steken.’ Onder deze tekst plaatste hij meerdere foto’s van boeken over fascisme en nazi’s. Zoals De taal van het Derde Rijk en De nazi’s. Een waarschuwing uit het verleden.

Het zorgde voor een stortvloed aan reacties. Mensen verweten het hem dat hij zich als burgemeester zo uitte. Zij stelden dat hij als burgemeester boven de partijen moet staan. Het Facebookbericht verwees naar de partij Forum voor Democratie, die ook in Krimpen veel stemmen kreeg, maar volgens Vroom niet op de manier waarop veel mensen het opvatten. Er werd zelfs een petitie gestart voor het vertrek van Vroom als burgemeester. 

ADSTERK DE VRAAG OF KRIMPENSE BURGEMEESTERMAG BLIJVEN NA FACEBOOK BERICHT25 MAART 2019
https://www.ad.nl/rotterdam/sterk-de-vraag-of-krimpense-burgemeester-mag-blijven-na-facebookbericht~a979d760/  

[2]

”De burgemeester plaatste op Facebook: ‘Iemand zei tegen me dat de elite geen boeken leest. Ofzo. Dus heb ik wat boeken die ik voor m’n studie doornam maar weer op de leesstapel gelegd. Kijken of ik er nog weer wat van op kan steken.’ Onder deze tekst plaatste hij meerdere foto’s van boeken over fascisme en nazi’s. Zoals De taal van het Derde Rijk en De nazi’s. Een waarschuwing uit het verleden.”
ADBURGEMEESTER VROOM MOET ZICH DINSDAG VERANTWOORDEN VOOR ”NAZI BERICHT” OP FACEBOOK29 MAART 2019
https://www.ad.nl/rotterdam/burgemeester-vroom-moet-zich-dinsdag-verantwoorden-voor-nazi-bericht-op-facebook~a0f77f8d/ 

Burgemeester Martijn Vroom van Krimpen aan den IJssel moet zich dinsdagavond verantwoorden voor zijn veelbesproken Facebookbericht. Voor het openbare debat wordt een extra raadsvergadering gehouden. 
Raadsleden gingen afgelopen maandagavond achter gesloten deuren al met de burgemeester in gesprek. Hoewel zij zijn excuus en uitleg accepteerden, vonden ze toch dat ze het niet zomaar aan de kant konden schuiven. Ze eisten een spoeddebat, dat dinsdag om 20.00 uur wordt gehouden tijdens een speciaal daarvoor belegde raadsvergadering. Raadsleden vinden dat Vroom zich in de openbaarheid moet verantwoorden en zijn excuses moet maken.  

De burgemeester plaatste op Facebook: ‘Iemand zei tegen me dat de elite geen boeken leest. Ofzo. Dus heb ik wat boeken die ik voor m’n studie doornam maar weer op de leesstapel gelegd. Kijken of ik er nog weer wat van op kan steken.’ Onder deze tekst plaatste hij meerdere foto’s van boeken over fascisme en nazi’s. Zoals De taal van het Derde Rijk en De nazi’s. Een waarschuwing uit het verleden.

Het zorgde voor een stortvloed aan reacties. Mensen verweten het hem dat hij zich als burgemeester zo uitte. Zij stelden dat hij als burgemeester boven de partijen moet staan. Het Facebookbericht verwees naar de partij Forum voor Democratie, die ook in Krimpen veel stemmen kreeg, maar volgens Vroom niet op de manier waarop veel mensen het opvatten. Er werd zelfs een petitie gestart voor het vertrek van Vroom als burgemeester

[3]

LTI – Lingua Tertii Imperii: Notizbuch eines Philologen (De taal van het derde rijk, notitieboek van een filoloog), is een studie over het taalgebruik van het Derde Rijk, geschreven door de Joodse filoloog Victor Klemperer. Het is een verzameling aantekeningen en essays over de invloed van de propaganda van de NSDAP op de taal en, wat nog belangrijker is, van de taal op het denken. Zowel de auteur als het boek hebben de oorlog overleefd. Het boek werd in 1947 gepubliceerd.”

WIKIPEDIALTI-NOTITZBUCH EINES PHILOLOGEN
https://nl.wikipedia.org/wiki/LTI_%E2%80%93_Notizbuch_eines_Philologen  

[4]

JOOP.NLWAT EEN STELLETJE SLAPPELINGEN HEEFT DE LEIDINGBIJ HET CDAHAN VAN DER HORSTHistoricus3 APRIL 2019

https://joop.bnnvara.nl/opinies/wat-een-stelletje-slappelingen-heeft-de-leiding-bij-het-cda  

[5]

ADBURGEMEESTER VROOM MOET ZICH DINSDAG VERANTWOORDEN VOOR ”NAZI BERICHT” OP FACEBOOK29 MAART 2019
https://www.ad.nl/rotterdam/burgemeester-vroom-moet-zich-dinsdag-verantwoorden-voor-nazi-bericht-op-facebook~a0f77f8d/ 

[6]
””De door mij gekozen vorm roept nare gevoelens op bij allerlei mensen. Ik heb spijt over de vorm en de inhoud ervan. Hoewel ik iets heel anders bedoelde met het bericht, maakt dat nu allemaal niet meer uit. Want het was fout en het is enorm balen dat het zo mis is gegaan.”
RIJNMOND.NLBURGEMEESTER KRIMPEN HEEFT SPIJT VAN FACEBOOKPOST OVER BAUDET2 APRIL 2019

https://www.rijnmond.nl/nieuws/180123/Burgemeester-Krimpen-heeft-spijt-van-Facebookpost-over-Baudet  

TEKST
De burgemeester van Krimpen aan den IJssel, Martijn Vroom, heeft spijt van zijn Facebookbericht vorige week. Dat zei hij dinsdagavond in een spoeddebat in de gemeenteraad.

Vroom kreeg kritiek toen hij foto’s van boeken over nazi’s en het fascisme plaatste op zijn persoonlijke Facebookprofiel, met daarbij de tekst dat hij zich gaat inlezen, omdat de elite geen boeken zou lezen. Daarmee verwees hij naar de toespraak van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet op de laatste verkiezingsavond. Die stelde dat de elite geen boeken las.

“Ik had dat bericht niet moeten plaatsen”, geeft de burgemeester toe. “De door mij gekozen vorm roept nare gevoelens op bij allerlei mensen. Ik heb spijt over de vorm en de inhoud ervan. Hoewel ik iets heel anders bedoelde met het bericht, maakt dat nu allemaal niet meer uit. Want het was fout en het is enorm balen dat het zo mis is gegaan.”

Het spijt de burgemeester ook dat het beeld is ontstaan dat hij bepaalde kiezers in een kwaad daglicht wilde stellen. “Dat is nooit mijn bedoeling geweest, de ophef is het gevolg van mijn fout.”

Vroom heeft zich voorgenomen om dorpsgesprekken te organiseren. Iedere bewoner is daar welkom. Hij wil tijdens die gesprekken onder meer uitleggen wat er is gebeurd en wat de bedoeling níet was. “Ik hoop dat we samen verder kunnen”, sluit de burgemeester zijn verklaring af.

[7]


YOUTUBE.COM
FORUM VOOR DEMOCRATIE: BEKIJK DE HELE SPEECH VANTHIERRY BAUDET
  https://www.youtube.com/watch?v=HuSkkuEOEa4

LEEUWARDER COURANTLEES DE HELE TOESPRAAK VAN THIERRY BAUDET TERUG
  https://www.lc.nl/extra/Lees-hier-de-volledige-toespraak-van-Thierry-Baudet-terug-24292228.html

[8]

YOUTUBE.COMTHIERRY BAUDET: ”IK WIL GRAAG DAT EUROPA DOMINANT,BLANK EN  CULTUREEL BLIJFT, ZOALS HET IS”[THIERRY BAUDET BIJ HET DEBAT ”DE VLUCHTWEEK”,RADIOZENDER FM, DONDERDAG 17 SEPTEMBER 2015] https://www.youtube.com/watch?v=DpBzt9PyU5w  TRANSCRIPTIE  [GESPREKSPARTNER]”Wat maakt het uit, als die mensen niet teruggaan?Dat is helemaal niet relevant.[PRESENTRATRICE]”Maar…..”[GESPREKSPARTNER]”Ik erger mij een beetje aan de houding….”[THIERRY BAUDET]”Ik vind het wel relevant!”[PRESENTRATRICE]”Maar Thierry, waarom is….[THIERRY BAUDET]”Omdat ik niet wil, dat Europa Afrikaniseert….”[GESPREKSPARTNER];;”Deze opmerking van Thierry vind ik best wel kwalijk,als je bedenkt, dat 20 procent van migranten, die naar Europakomen, Afrikanen zijn.Dus zo’n complete demonisering van Afrikanen is niet nodig.Tegelijkertijd…..[THIERRY BAUDET]”Ik demoniseer niet, ik zeg wat ik wil, wat ik wenselijk vind enwat ik niet wenselijk vind.En wat ik  niet wenselijk vind, is dat wij veel meer gaan lijkenop delen van de wereld waar heel veel mensen weg willen….”[PRESENTRATRICE]”Je wil zeg maar een bepaald Europees goed.wil je eigenlijkzo houden zoals het is..Op zich mag dat….”’[THIERRY BAUDET]”Ik wil graag, dat Europa dominant, blank en cultureel blijft zoals het is.”  EINDE YOUTUBE FILMPJE

[9]

YOUTUBE.COMDE ZELFHAAT VAN THIERRY BAUDET  https://www.youtube.com/watch?v=mt-s0B7mZn0  ”Het fundamentele gebrek aan zelfvertrouwen, dat wijhebben in onze cultuur, die zelfhaat……de Nederlandsebevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkerenvan de wereld, doordat we….er nooit meer een Nederlander zal bestaan,zodat wie wij zijn niet meer gestalte…….heeft allemaal EEN oorzaaken die oorzaak is onze cultuur van zelfhaat.”  EINDE YOUTUBE FILMPJE

[10]
YOUTUBE.COMFORUM VOOR DEMOCRATIE: BEKIJK DE HELE SPEECH VANTHIERRY BAUDET
  https://www.youtube.com/watch?v=HuSkkuEOEa4

LEEUWARDER COURANTLEES DE HELE TOESPRAAK VAN THIERRY BAUDET TERUG
  https://www.lc.nl/extra/Lees-hier-de-volledige-toespraak-van-Thierry-Baudet-terug-24292228.html

NOTEN, HORENDE BIJ INLEIDING

[1]

DOORBRAAK.EU/GEBLADERTEGEEN TRANEN OM DOOD FORTUYNZOMER 2002

https://www.doorbraak.eu/gebladerte/10839f52.htm  

[2]

UITPERS.BEDE POLITIEKE ACCEPTATIE VAN DE PVVASTRID ESSED13 SEPTEMBER 2012
http://www.uitpers.be/artikel/2012/09/13/de-politieke-acceptatie-van-de-pvv/ 

[3]

PEGIDA LOOPT MEE MET STILLE TOCHT UTRECHT/WEG MET PEGIDA FASCISME EN ISLAMOFOBIEASTRID ESSED4 APRIL 2019

https://www.astridessed.nl/pegida-loopt-mee-met-stille-tocht-utrecht-weg-met-pegida-fascisme-en-islamofobie/  

[4]

WEBSITE JOKE KAVIAAR

https://www.jokekaviaar.nl/ 

WEBSITE PETER STORM

https://www.ravotr.nl/

WEBSITE GRUTJES.NL

https://www.grutjes.nl/ 

[5]

FRONTAAL NAAKTPETER BREEDVELDLEKKER POEZELEN MET FASCISTEN
30 MAART 2019
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/lekker-poezelen-met-fascisten.html 

[6]

ASHA TEN BROEKEWORD WAKKER. DE FASCISTEN HEBBEN GEWONNEN

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/word-wakker-de-fascisten-hebben-gewonnen~bae90d7d/  

[7]

CAMBRIDGE DICTIONARYENABLER
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/enabler 
something or someone that makes it possible for a particular thing to happenor be done:

[8]

DUTCH TURKSRACISTEN URK DRINGEN WONING MAROKKAANS GEZIN BINNENEN MISHANDELEN MOEDER12 MAART 2019

https://dutchturks.nl/racisten-urk-dringen-woning-marokkaans-gezin-binnen-en-mishandelen-moeder/  

RTL NIEUWSJONGEN (18_ AANGEHOUDEN VOOR MISHANDELING URK

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4640256/mishandeling-urk-aangehouden-gezin-huis-belaagd 
 
De politie heeft een 18-jarige Urker aangehouden voor mishandeling in een huis aan de Noorderpalen in zijn woonplaats. Een aantal jongeren drong het huis gisteravond binnen en raakte in gevecht met de bewoners. Hierbij raakte een 36-jarige vrouw lichtgewond. 

Een groep van ruim vijftig jongeren verzamelde zich voor het huis. Met een bewoner was eerder die dag al ruzie geweest bij een snackbar in de buurt. In en bij de woning ontstond een vechtpartij die zo uit de hand liep dat de politie de groep met de wapenstok uit elkaar moest drijven.

Aangifte van mishandeling

Er werden brandjes gesticht en er werd met vuurwerk gegooid. De politie moest assistentie uit andere gemeenten oproepen. Een ‘conflict in de relationele sfeer’ was volgens de politie de aanleiding voor de vechtpartij.

De vrouw die gewond raakte, heeft samen met een 18-jarige man en een 19-jarige vrouw aangifte gedaan van mishandeling. Het zou gaan om een gezin van Marokkaanse herkomst. De 18-jarige Urker die is aangehouden, meldde zich vandaag aan het eind van de middag bij de politie.

Op sociale media gaan berichten rond dat een nieuwe confrontatie dreigt. Op social media verscheen onder meer een filmpje waarin iemand met een vuurwapen dreigt en zegt dat het doelwit ‘kogels gaat eten’. De herkomst van het filmpje is onduidelijk, net als de echtheid van het wapen.

De politie en de gemeente Urk zijn extra alert. Burgemeester Pieter van Maaren riep op weg te blijven bij rellen en incidenten en hulpdiensten niet te belemmeren als zij moeten optreden.

Ontoelaatbaar

Van Maaren noemt het ‘volstrekt ontoelaatbaar dat inwoners van Urk door de groep zijn belaagd’. Hij is ook slecht te spreken over de vele toeschouwers die in een mum van tijd toestroomden. “Iedereen moet zich gedragen zoals van een respectvol burger verwacht mag worden.” 

NPO1 NIEUWS/DRUKTEMAKERELFIE TROMP
https://www.nporadio1.nl/de-nieuws-bv/onderwerpen/494145-druktemaker-elfie-tromp-urk

TRANSCRIPTIE ELFIE TROMP FILMPJE OVER URK
ELFIE TROMP:
”Laten we het vooral geen racisme noemen, wat er deze weekin Urk gebeurde.Zo’n honderd witte Urker tieners kwamen maandagavond verhaal halenbij het gezin van de Marokkaanse puber Soufyan.Die is even niet zo populair in het dorp.Volgens het AD had hij vervelend gedaan tegen de vriendin van een plaatsgenoot.”En dat moet je niet doen als Marokkaan, want dan heb je de poppen aan het dansen op Urk”, aldus een van de omwonenden.Maar laten we het geen racisme noemen.Er worden stenen en vuurwerk naar en in het huis gegooid, niet alleenSoufyan werd mishandeld, maar ook zijn zus en moeder werden geslagenen getrapt.En die laatste moest zelfs naar het ziekenhuis.Sommige Nederlandse pubers spijbelen, zodat ze kunnen protesterenvoor betere klimaatdoelen.Urkers slaan anderman’s moeder het ziekenhuis in en scanderengemoedelijk ”Geertje Wilders”, terwijl ze het doen.Maar laten we het vooral geen racisme noemen.Welkom in Urk, de kleinste gemeente van provincie Flevoland,bekend om zijn gerookte paling, zijn vissersmonument en het overmatigedrugsgebruik van de jongere kerkgangers.Een weekendje aan de visafslag schijnt de gemiddelde sensationwhite bezoeker, toch doorgewinterd wat betreft de witte poeders, niet teoverleven.En ook al ziet God alles, de morele standaard ligt in Urk laag, de innamehoog.Welkom in Urk, waar de kleingeestigheid hand in hand gaat met de inteelten ja, dat mag ik zeggen, want het is zo.Het dorp heeft zelfs zijn eigen afwijking, de ziekte van Buchem, dat is een
erfelijke ziekte, die enkel en alleen in Urk voorkomt.Inteelt, je wordt er nooit slimmer van, maar wel racistischer, zo blijkt.Want nu kun je zeggen, dat die ruzie in Urk een beetje uit de hand isgelopen, dat jongeren in de provincie te weinig uitlaatkleppen hebben,dat ze God, naast hun laatste restje gezonde verstand, hebben weggesnoven,of dat er misschien deze week teveel pep door hun coke zat versneden, dat jedaar wat opgefokt van wordt.Maar we weten allemaal, dat Urk het logische gevolg is van twintigjaar haatzaaien en polarisatiepolitiek, van Marokkanen ontmenselijkenen buitenlandertje pesten.En daar is maar een man voor verantwoordelijk:Onze Geertje Wilders.Maar nu zal hij nooit zijn trouwe volgers kritisch toespreken, want dat isniet zijn stijl.Hij wast, in lijn met de christelijke traditie, zijn handen in onschuldMaar he, dat is nu eenmaal wat de hele politiek momenteel graag doet ,want nu duidelijk is, dat de klimaatdoelen bij lange na niet gehaaldworden door dit kabinet en de stijging van de zeespiegel een feit gaat worden,
zie ik toch langzaamaan de voordelen ervan in.Sommigen stukken van Nederland zijn zo door en door rot, dat ze maarhet beste teruggegeven kunnen worden aan de zee.Wat mij betreft mogen ze de dijken alvast doorsteken bij Urk.Jammer van de gerookte paling, maar beter voor de rest van het land.

EINDE TEKST ELFIE TROMP

NOSOM DOET ONDERZOEK NA VERONTWAARDIGING OM”STEVIGE COLUMN” OVER URK15 MAART 2019
https://nos.nl/artikel/2276108-om-doet-onderzoek-na-verontwaardiging-om-stevige-column-over-urk.html 

TEKST

Een radiocolumn op NPO Radio 1 over de rellen op Urk deze week heeft tot woedende reacties geleid op sociale media. De burgemeester van Urk overweegt juridische stappen. Het Openbaar Ministerie gaat na of er sprake is van ‘strafbare discriminatie’.

Columniste Elfie Tromp besprak gisteren in het radioprogramma De Nieuws BV van BNNVARA de situatie op Urk. Maandag braken daar rellen uit. Een 18-jarige Marokkaans-Nederlandse jongen zou via WhatsApp iets onaardigs hebben gezegd over de vriendin van een andere jongen, die de ruzie vervolgens wilde uitvechten.

In plaats daarvan verzamelde zich die avond een grote groep jongeren bij de woning van de jongen. Een aantal daarvan drong de woning binnen en mishandelde de jongen, zijn zus en zijn moeder.

Vijf verdachten werden aangehouden. Volgens Omroep Flevoland zijn ze inmiddels weer op vrije voeten. Drie van hen zijn nog wel verdacht en moeten in juni voor de rechter verschijnen.

Tromp spreekt in de column van “zo’n honderd witte Urker-tieners” die maandagavond verhaal kwamen halen bij de woning van de Marokkaanse puber. “Urk is het logische gevolg van twintig jaar haatzaaien en polarisatiepolitiek. Van Marokkanen ontmenselijken en buitenlandertje pesten. Maar laten we het vooral geen racisme noemen.”

“Welkom in Urk”, vervolgt Tromp. “Waar de kleingeestigheid hand-in-hand gaat met de inteelt en ja, dat mag ik zeggen, want het is zo.” Ze besluit met te zeggen dat sommige stukken van Nederland zo door en door rot zijn, dat ze maar het beste kunnen worden teruggegeven aan de zee. “Wat mij betreft mogen ze de de dijken alvast doorsteken bij Urk.”

Op Twitter reageren mensen verontwaardigd op de column en wordt opgeroepen aangifte te doen.

Het is niet bekend of en hoeveel aangiftes bij de politie zijn binnengekomen.

De gemeente is bekend met de ophef op sociale media, die begon met de oproep van een inwoner van Urk om aangifte te doen. “We hebben kennisgenomen van de column, een stevige column waarin Urk veel nare dingen wordt toegewenst”, zegt een woordvoerder van de gemeente. “Naar aanleiding van de column heeft de burgemeester contact opgenomen met het Openbaar Ministerie.”

“We begrijpen dat er zoiets als persvrijheid en vrije meningsuiting bestaat, maar we willen toch uitzoeken of de grenzen daarvan in dit geval zijn overschreden”, zegt de woordvoerder.

“We snappen goed dat dit in de lokale samenleving reacties uitlokt. We zijn op onze hoede dat dit niet uit de hand loopt en houden alles wat er gezegd en geschreven wordt in de gaten. Op sociale media weet je alleen niet zo snel wat echt is en wat niet.”

Sinds maandagavond wordt er door de politie extra gesurveilleerd op meerdere plaatsen op Urk, waaronder het huis van het Marokkaanse-Nederlandse gezin.

De burgemeester van Urk, Pieter van Maaren (CDA), riep ouders van jongeren op Urk op met hun kinderen te praten en ze thuis te houden. “Je hebt die verantwoordelijkheid, pak die ook”, aldus Van Maaren.

BNNVARA begrijpt dat de column discussie oproept. “Dat mag echter in een column”, laat de omroep weten. “Zeker wanneer die aansluit bij een kwestie die onderwerp is van maatschappelijk debat. De maker heeft in zo’n publicatie immers een grote mate van vrijheid. Juridische grenzen zijn in de column van Elfie niet overschreden. Als de burgemeester van Urk de juridische mogelijkheden wil laten onderzoeken zien wij de uitkomst daarvan met vertrouwen tegemoet.”

[9] 

BAUDET BEDREIGER ZEGT: ”PAF!”/WAT EEN BEDREIGING/OVER TOON EN SMAAK/BAUDET, ECHTE BEDREIGERASTRID ESSED30 MAART 2019

https://www.astridessed.nl/baudet-bedreiger-zegt-paf-wat-een-bedreiging-over-toon-en-smaak-baudet-echte-bedreiger/  

OPENBAAR MINISTERIENIJMEEGSE VERDACHTE MET DAGVAARDING HEENGEZONDEN26 MAART 2019
 https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@105458/nijmeegse-verdachte/

[10]

LEEUWARDER COURANTLEES DE HELE TOESPRAAK VAN THIERRY BAUDET TERUG
  https://www.lc.nl/extra/Lees-hier-de-volledige-toespraak-van-Thierry-Baudet-terug-24292228.html 
 
YOUTUBE.COM
FORUM VOOR DEMOCRATIE: BEKIJK DE HELE SPEECH VANTHIERRY BAUDET
  https://www.youtube.com/watch?v=HuSkkuEOEa4

[11]

LEEUWARDER COURANTLEES DE HELE TOESPRAAK VAN THIERRY BAUDET TERUG
  https://www.lc.nl/extra/Lees-hier-de-volledige-toespraak-van-Thierry-Baudet-terug-24292228.html 
 
YOUTUBE.COM
FORUM VOOR DEMOCRATIE: BEKIJK DE HELE SPEECH VANTHIERRY BAUDET
  https://www.youtube.com/watch?v=HuSkkuEOEa4

[12]

‘De burgemeester plaatste op Facebook: ‘Iemand zei tegen me dat de elite geen boeken leest. Ofzo. Dus heb ik wat boeken die ik voor m’n studie doornam maar weer op de leesstapel gelegd. Kijken of ik er nog weer wat van op kan steken.’ Onder deze tekst plaatste hij meerdere foto’s van boeken over fascisme en nazi’s. Zoals De taal van het Derde Rijk en De nazi’s. Een waarschuwing uit het verleden.”
ADBURGEMEESTER VROOM MOET ZICH DINSDAG VERANTWOORDEN VOOR ”NAZI BERICHT” OP FACEBOOK29 MAART 2019
https://www.ad.nl/rotterdam/burgemeester-vroom-moet-zich-dinsdag-verantwoorden-voor-nazi-bericht-op-facebook~a0f77f8d/ 

[13]

Onder deze tekst plaatste hij meerdere foto’s van boeken over fascisme en nazi’s. Zoals De taal van het Derde Rijk en De nazi’s. Een waarschuwing uit het verleden.”
ADBURGEMEESTER VROOM MOET ZICH DINSDAG VERANTWOORDEN VOOR ”NAZI BERICHT” OP FACEBOOK29 MAART 2019
https://www.ad.nl/rotterdam/burgemeester-vroom-moet-zich-dinsdag-verantwoorden-voor-nazi-bericht-op-facebook~a0f77f8d/ 

[14]

ADBURGEMEESTER VROOM MOET ZICH DINSDAG VERANTWOORDEN VOOR ”NAZI BERICHT” OP FACEBOOK29 MAART 2019
https://www.ad.nl/rotterdam/burgemeester-vroom-moet-zich-dinsdag-verantwoorden-voor-nazi-bericht-op-facebook~a0f77f8d/ 

De burgemeester plaatste op Facebook: ‘Iemand zei tegen me dat de elite geen boeken leest. Ofzo. Dus heb ik wat boeken die ik voor m’n studie doornam maar weer op de leesstapel gelegd. Kijken of ik er nog weer wat van op kan steken.’ Onder deze tekst plaatste hij meerdere foto’s van boeken over fascisme en nazi’s. Zoals De taal van het Derde Rijk en De nazi’s. Een waarschuwing uit het verleden.

Het zorgde voor een stortvloed aan reacties. Mensen verweten het hem dat hij zich als burgemeester zo uitte
ADBURGEMEESTER VROOM MOET ZICH DINSDAG VERANTWOORDEN VOOR ”NAZI BERICHT” OP FACEBOOK29 MAART 2019
https://www.ad.nl/rotterdam/burgemeester-vroom-moet-zich-dinsdag-verantwoorden-voor-nazi-bericht-op-facebook~a0f77f8d/ 

[15]

PETITIEBURGEMEESTER M. VROOM KRIMPEN AD IJSSEL UIT AMBTELIJKE MACHT ZETTEN
https://www.petities24.com/burgemeester_m_vroom_krimpen_ad_ijssel_uit_ambtelijke_macht_zetten?a=2 
TEKST

BN’s hebben blijkbaar een zeer beperkte memory. Het demoniseren van Thierry Baudet en FvD en aanhang gaat anno 2019 verder, waar de kogel van Pim Fortuyn bij eindigde. Een burgermeester dient boven politiek te staan, maar kennelijk zijn sommigen alleen bereid in dienst te staan van burgers met dezelfde politieke kleur. Een burgermeester die er willens en wetens aan mee werkt om de veiligheid van Thierry  Baudet op het spel te zetten, moet per direct uit deze functie worden gezet. Er moet n voorbeeld gesteld worden dat democratie en tolerantie geldt voor IEDERE burger. OOK DE ACHTERBAN van FvD en de partij zelf. Het is een schande dat FvD voor van alles kan worden uitgemaakt en zelfs doodsbedreigingen worden geuit vanuit extreem links, zonder dat daar consequenties aan vast zitten. Het is nu KLAAR met deze linkse, intolerante, agressieve manier om de REALIST MONDDOOD te maken. Ik hoop dat steeds meer linkse mensen wakker worden en zich doodschamen hier ooit bij te hebben gehoord. Teken en deel als je niet een herhaling wilt krijgen van 6 mei 2002. De dag dat volkert het geladen pistool van PaulPot Rossenmuller leeg schoot op onze Pim. Laat zien dat wij POSITIEVE REALISTEN het nu gaan winnen van deze generatie ‘68 idealisten. Wij hebben ballen, brains en beschaving!!! Daar kunnen ze van NEGATIEF links nog heel wat van leren. 

Hennekam

[16]


JOOP.NL
WAT EEN STELLETJE SLAPPELINGEN HEEFT DE LEIDINGBIJ HET CDAHAN VAN DER HORSTHistoricus3 APRIL 2019

https://joop.bnnvara.nl/opinies/wat-een-stelletje-slappelingen-heeft-de-leiding-bij-het-cda  

[17]

REGRETTE RIEN! OVER HET BELANG VAN RECHTE RUGGENPETER STORM4 APRIL 2019

https://www.ravotr.nl/2019/04/03/regrette-rien-het-belang-van-rechte-ruggen/  

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!