De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Burgemeester Leuven uit zich laagdunkend over De Raad van State

donderdag 26 april 2012 12:59
Spread the love

De Raad van State “De afdeling bestuursrechtspraak staat, als hoogste administratief college, vooral bekend om haar rechtsprekende taken in geschillen tussen overheden onderling en tussen overheden en burgers. De bevoegdheid van de Raad van State om een administratieve rechtshandeling te vernietigen is veruit zijn belangrijkste. De vernietigingsgronden hebben te maken met de (on)bevoegdheden van het betrokken bestuur, met de schending van voorgeschreven normen, met de schending van de wet of met machtsafwending” www.raadvst-consetat.be

Het vorige reglement tegenover de nachtwinkels van Leuven centrum werd door de Raad van State vernietigd. De uitspraak van de Raad van State was duidelijk. Wegens oneerlijke geografische concurrentie, discrimineert dit reglement de nachtwinkels van binnen de Ring tegenover de winkels van buiten de Ring.
Nu heeft het stadsbestuur een nieuw discriminerend reglement goedgekeurd, waar geen alcohol mag verkocht worden ‘s nachts vanaf 1 juni 2012, met een lichte geografische wijziging namelijk alleen voor nachtwinkels op een straal van 150 meter van de Oude Markt. Daarbij vergeet het stadsbestuur alle andere plaatsen die ‘s avonds ook alcohol verkopen, videotheken, kebabzaken,cafés op de Oude Markt,enz.

Weinig respect voor Raad van State

De burgemeester lijkt weinig respect te hebben voor het hoogste administratief rechtscollege van het land en uit er zich laagdunkend over in de krant Het Laatste Nieuws “Als ze ons beletten om dit reglement door te voeren, zullen we naar andere maatregelen grijpen. Eén nachtwinkel per zoveel inwoners bijvoorbeeld.”
Als een gewone burger zou reageren met ” als ze (de rechters) ons beletten om overtredingen te begaan zullen we naar andere maatregelen grijpen” dan zou de maatschappij dit bestempelen als een asociale uitspraak.

Bovendien bedreigt de burgemeesters de eigenaars van de nachtwinkels met wraakmaatregelen als ze gebruik zouden maken van hun rechten die ze hebben binnen de rechtstaat, namelijk het recht op verdediging. “Daarom wil ik de uitbaters al waarschuwen, als ze opnieuw naar de Raad van State trekken” en “als dit reglement wordt afgeschoten, we alle nachtwinkels om middernacht laten sluiten.”
Ik vind dit een ernstige schending van de rechten op verdediging van de burger met de verzwarende omstandigheden dat het hier gaat over een persoon met een machtige positie en een voorbeeldfunctie tegenover zwakke buitenlanders.
De burgemeester bedreigt zwakke buitenlanders met broodroof van 2 uur per dag als ze gebruik maken van hun burgerrechten.. Ik vind dat de burgemeester en het stadsbestuur hun gezond verstand moeten gebruiken en de enige logische conclusie trekken namelijk “het reglement is afgeschoten omdat er een schending van de voorgeschreven normen of een schending van de wet plaatsvond” en zich neerleggen bij de uitspraak van de Raad van State.
Ik vind dat de burgemeester en het stadsbestuur zich buiten de wet stellen als zij wraakmaatregelen nemen tegen zwakke buitenlanders omdat deze hun rechten op verdediging zouden uitoefenen en een rechtscollege hen gelijk zou geven, namelijk de vernietiging van een discriminerend/onwettelijk reglement.

Ik vind dat de burgemeester in het openbaar de bedreigingen moet intrekken en zich verontschuldigen. Zoniet, vind ik dat de bevoegde instanties de burgemeester ter verantwoording moeten roepen. Anders heb ik de indruk dat in Leuven niet iedereen gelijk is voor de wet.

Daarbij zegt schepen Els Van Hoof “dat het nieuwe reglement sowieso in voege treedt en het alcoholverbod vanaf 1 juni 2012 ingaat. Zelfs al er iemand naar de Raad van State trekt, wordt de regel pas ingetrokken wanneer er een beslissing valt, en dat kan enkele jaren duren”
Ik vind dit niet correct en niet respectvol tegenover rechten van de burger. Volgens het consumentenrecht, als een consument een factuur betwist dan moet het bedrijf haar vorderingen opschorten. Hier zou het ook zo moeten zijn. Als burgers met een klacht tegen dit nieuwe reglement naar de Raad van State trekken, zou het bestuur haar reglement moeten opschorten tot er een beslissing valt van de Raad van State.

Argument van overlast kan niet hard gemaakt worden

Het argument van overlast is een deels onjuist argument omdat de ergste overlast zich situeert rond de cafés op de Oude Markt en de fakbars in de Tiensestraat. De meeste overlast gebeurt ook na 2 uur ‘s nachts als de nachtwinkels al gesloten zijn. Daartegenover vind ik dat de nachtwinkels slachtoffer zijn van een hardnekkige vervolging, mogelijks omdat ze “een doorn in het oog zijn” van machtige lobbygroepen, die hun verkoop en omzet zien dalen door de nachtwinkels.

De nachtwinkels voelen zich geviseerd door de politie

Door deze vijandelijke politiek van het stadsbestuur krijgen de nachtwinkels veel meer controle van de politie.
Intussen heb ik met 3 eigenaars van nachtwinkels gesproken en de verhalen zijn ongeveer gelijk.
Ze vertellen dat de politie, in burgerkledij, veelvuldig op bezoek komt en onterechte boetes geeft zogezegd wegens de verkoop van alcohol aan minderjarigen. De politie geeft hen echter geen bewijzen om deze beschuldigingen te staven. Volgens één eigenaar is de politie hem om 01.30  ‘s morgens komen beboeten omdat hij 2 uren vroeger om 23.30 u. alcohol zou verkocht hebben aan minderjarigen. Alweer geen bewijzen om de beschuldigingen te staven.
Tegen dezelfde eigenaar heeft de politie gezegd dat, als hij niet betaalde, de stad zijn vergunning niet zou verlengen. Ik weet niet of het gaat om een verblijfs- of een uitbatingsvergunning
De boetes bedroegen volgens de eigenaars 250 en 350 euro.
Twee eigenaars ontkennen met klem de beschuldiging maar hebben de boetes betaald omdat ze schrik hadden, de taal niet voldoende machtig zijn en hun rechten niet kennen.
Ik vind dat de burgemeester en het stadsbestuur, aan deze zwakke buitenlanders, als ze op het politiekantoor geroepen worden, een advocaat ter beschikking moeten stellen die hen kan steunen zodat ze volledig hun recht op verdediging kunnen uitoefenen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!