De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Burgemeester Femke Halsema/Two Faced Femke/Reactie op Youtube

Burgemeester Femke Halsema/Two Faced Femke/Reactie op Youtube

zaterdag 8 september 2018 02:09
Spread the love

BURGEMEESTER FEMKE HALSEMA/TWO FACED FEMKE/REACTIE OP YOUTUBE.COM

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/burgemeester-femke-halsema-two-faced-femke-reactie-op-youtube/

INLEIDING:
Lezers van mijn website en weblog weten, dat ik recentelijk een stuk geschreven heb, waarmee ik de vloer heb aangeveegd metd benoeming van Femke Halsema, oud partijleider van Groen Links,tot burgemeester van Amsterdam.Hou google in de gaten, dames en heren:Misschien verschijnt het daar eerdaags.
Welnu, in mijn stuk leg ik uit, dat naar mijn mening, Femke Halsema”To Faced” is, met andere woorden, dat zij niet is wie zij beweert is te zijn:
Iemand met sociaal engagement, anti-raciste en tegenstander van discriminatie van moslims.
SOCIALE STRIJD
In werkelijkheid heeft zij geholpen, sociale rechten af te breken, gedoogt zijracisme en doet zij structureel Islamofobe uitspraken IS zij Islamofobe!
ANTI-RACISME
Zo heeft zij als Groen Links partijleider met oud Groen Links Tweede KamerlidIneke van Gent het Manifst ”Vrijheid Eerlijk Dlen” gelanceerd, waar wordtgepleit voor flexibilisering van het ontslagrecht.Zij heeft racisten als Wilders een veilige haven geboden door in2008 een anti-racismedemonstratie te boycotten onder het mom,dat Wilders ”een collega” was.Ze werkte systematisch haar anti-racistische partijgenoten MohammdRabbae en Rene Danen, die zich WEL inzetten voor de bestrijding vanWilders/PVV tegen, waardoor Mohammed Rabbae het lidmaatschap vanGroen Links opzegde.De anti-racistische beweging tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet [1]noemde zij in een interview een ”Hype” en ”overtrokken” [2]Ze keerde zich tegen het gebruik door vooral zwarte anti-racistenvan het begrip ”white privilege” [3], omdat in Nederland zwarten nooitachterin de bus hoefden te zitten….Zij was een tegenstander van het eerste proces Wilders en sprakzich zelfs bij haar afscheid uit de Tweede Kamer uit vooreen verruiming van de parlementaire onschendbaarheid, wat ingewoon Nederlands betekent, dat Twede Kamerleden ook buitende Kamer ”niet-geaccepteerde en zelfs onacceptabele opvattingen”zouden kunnen uiten.Vrij vertaald [denkend aan Wilders de Kwaadaardige] Islamofooben ook racistisch geraaskal.Haatzaaierij dus
ISLAMOFOBIE
Ook een aantal onverkwikkelijke Islamofobe uitspraken heeftzij gedaan, waarbij vooral opvalt, dat zij alleen de”’conservatieve Islam” aanvalt en nooit bijvoorbeeldde christen fundamentalistische SGP, bijvoorbeeldop de inentingsweigering van kinderen in de Biblebelt.Dat eenzijdig hameren op de Islam is discriminatie.Is Islamofobie.
Zo iemand is niet verbindend [wat een burgemeester hoort tezijn] , maar polariserend en dus een heel slechte keuze alsburgemeester!
Zie voor mijn stuk, waarin ik een boekje opendoe over Halsema
https://www.astridessed.nl/femke-halsema-burgemeester-amsterdam-two-faced-femke-halsema-sociale-strijdwildershoofddoeken-en-zo-meer/

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2018/09/05/femke-halsema-burgemeester-amsterdamtwo-faced-femkewilders-hoofddoeken-en-zo-meer

Nu kwam ik een Youtube filmpje tegen met een nogal infantiel interviewmet de echtgenoot van Halsema, Robert Oey, waarin hij onder andere zei, dat hijde ontvangst van Feme door Amsterdam zo ”hartverwarmend” vond.Zie ook AT5 stukje onder noot 4
Ik heb dit aangegrepen om nogmaals felle kritiek teuiten op de benoeming van La Halsema
Zie direct onder notenapparaat eerst het Youtube filmpje mettranscriptie van de tekst van het interview en daarna mijn reactie.
Ik weet niet, of mijn reactgie op Youtube blijft staan, maar in iedergeval kunt u het lezen op mijn website
VEEL LEESPLEZIER!
Astrid Essed

NOTEN

[1]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALSRACISTISCH FENOMEENASTRID ESSED19 OCTOBER 2013

https://www.astridessed.nl/afschaffing-zwarte-piet-een-mustzwarte-piet-als-racistisch-fenomeen/

[2]

VOLKSKRANTALS JE ALLES RACISME NOEMT, KUN JE DE RECHTERACISTEN NIET MEER VINDEN11 JANUARI 2018
  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/-als-je-alles-racisme-noemt-kun-je-de-echte-racisten-niet-meer-vinden-~b6b8851a/?utm_campaign=shared%20content&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=free

[3]

‘the fact of people with white skin having advantages in society that other people do not have: CAMBRIDGE DICTIONARYWHITE PRIVILEGE https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/white-privilege  WIKIPEDIAWHITE PRIVILEGE https://en.wikipedia.org/wiki/White_privilege

[4]

AT5ECHTGENOOT FEMKE HALSEMA: IK VIND,DAT AMSTERDAM ZO HARTVERWARMEND REAGEERT13 JULI 2018
https://www.at5.nl/artikelen/184280/echtgenoot-femke-halsema-ik-vind-dat-amsterdam-zo-hartverwarmend-reageert

INTERVIEW MET ECHTGENOOT FEMKE HALSEMA,ROBERT OEY

YOUTUBE.COMAMSTERDAM REAGEERT HARTVERWARMEND OP HALSEMA[INTERVIEW MET DE MAN VAN FEMKE HALSEMA]
https://www.youtube.com/watch?v=s2X1ZrwvzHQ
TEKST

INTERVIEWER:”Dit moet een byzondere dag zijn voor de familie”
MAN FEMKE HALSEMA:”Ja, heel erg”INTERVIEWER;;”Wat gaat er dan door u heen als u op de publieke tribune zit en uziet uw vrouw de Eed afleggen”MAN FEMKE HALSEMA:”Heel erg trots, INTERVIEWERJa?MAN FEMKE HALSEMA:Ja, ik vind het heel byzonderZe beschreef het zelf als….ja, dit is zo’n magisch momenten ik vond die woordkeuze zo treffend, want ik denk ja, ikdenk dat dat zo is en ik vind dat, ja ik bedoel, ze is lang partijleidervan Groen Links geweest en nou dus ja we hebben al het een enander meegemaakt met haar, als gezin, maar ik vind de manier waaropAmsterdam nu op haar reageert zo eigenlijk hartverwarmend.We wonen nu in een buurt, dat is niet altijd een makkelijke buurt,maar ik vind de manier hoe die mensenINTERVIEWERAmsterdam Oost?MAN FEMKE HALSEMA:Ja Amsterdam Oost, nou ja de Transvaalbuurt , maar ik vind de manierwaarop die mensen nu reageren, echt heel byzonder.INTERVIEWER:En waarom komt denkt u voor uw vrouw alles samen met deze baan?MAN FEMKE HALSEMA:Nou ja, of alles samen komt…..dat heeft ze gezegd geloof ik heINTERVIEWER”Dat heb ik ergens gelezen geloof ik, ik moet erook even…..MAN FEMKE HALSEMA:Dat weet ik niet.Voor haar is het denk ik de eer, het byzondere van het moment,de girl power die ontegenzeggelijk is.We hadden vanmorgen, staan we gewoon ergens, ze had haar zonnebrilniet op, dus dan stopt er een auto, die pleurt hem op de stoep, komt ereen vrouw uitlopen, die zegt ”Mag ik je even feliciteren”, ja dan zie jedat, ik zie niet veel mannen dat een twee drie doen, maar er zijn een hoopvrouwen in ieder geval, die haar toejuichen.INTERVIEWER:”De keerzijde, u zei het al, we hebben wel wat te verdurengehad als gezin, ja, u bent nu weer publiek bezit, in zekere zinnatuurlijk”MAN FEMKE HALSEMA:Ja, ik denk dat als burgemeester, ook burgemeester vanAmsterdam dat toch heel anders is.Ik denk, dat als je partijleider bent van een partij, die hl duidelijkbepaalde opvattingen heeft, dat dat gewoon veel lastiger is.Ik denk, dat Den Haag veel lastiger is.Echt waarIk denk dat…..Volgens mij jaIk wil niet zeggen dat het een walk in the park wordt, maar ik denkecht, dat het iets anders isINTERVIEWEREn gaat u de Transvaalbuurt achter u laten, of eh….MAN FEMKE HALSEMA:Daar weet ik helemaal niets van.Ik bedoel, ikke….we hebben een hele mooie bruine hond en ik kijkweleens hier in de stad en er is geen groen te bekennen, dus voorlopigblijven we lekker in de Transvaalbuurt wonenINTERVIEWEREn tot slot:Waarom denkt u dat zij het goed zal gaan doen als burgemeester?MAN FEMKE HALSEMA:Ja….door wie zij is.Door de manier waarop zij altijd, nooit een makkelijke weggekozen heeft, altijd opvattingen van anderen heeft willen verdedigen,ook al zijn het niet altijd haar opvattingen.Dat verbindende element waar mensen soms, weet je wel,wat mensen soms denken, dat zij niet zou hebben, denk ik, heeft zijjuist in optima forma en ik denk, dus ik denk….Laatst werd haar een vraag gesteld ”Hoe is het, kun je hetwel aan als je straks uitgefloten wordt” dat ging geloof ik overeen bezoek aan Ajax….INTERVIEWERKampioenschap….., traditiegetrouw krijg je dat….MAN FEMKE HALSEMA:”Toen zei ze geloof ik zoiets ”Nou ja, wie wil er niet als vrouw doorvijftigduizend man uitgeloten worden”, dus ik denk dat zij hierecht voor geknipt is.INTERVIEWERMooie woorden ook nog even voor Eberhard van der Laan he,aan het begin van haar speech….MAN FEMKE HALSEMA:Ja,…berhard, ik bedoel ….ze kende Eberhard….ik vondhet ook heel leuk, dat ze Wende even aanhaalde, die in mijnogen tijdens de dienst het aller allermooiste lied heeft gezongen.”

MIJN COMMENTAAR OP YOUTUBE.COM

Astrid Essed
1 seconde geledenAMSTERDAM REAGEERT HARTVERWARMEND OP HALSEMA/ TWO FACED FEMKE, GEDOGER VAN RACISME EN ISLAMOFOBIE EEN KRITISCHE NOOT….. ZIE OOK https://www.astridessed.nl/femke-halsema-burgemeester-amsterdam-two-faced-femke-halsema-sociale-strijdwildershoofddoeken-en-zo-meer/ OF http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2018/09/05/femke-halsema-burgemeester-amsterdamtwo-faced-femkewilders-hoofddoeken-en-zo-meer Of Amsterdam echt zo ”hartverwarmend” op Femke Halsema als nieuwe burgemeester heeft gereageerd is maar zeer de vraag. In ieder geval is zij GEEN bondgenoot van zwarte mensen en andere niet-westerse allochtonen, zij is GEEN bondgenoot van moslims en heeft GEEN respect voor de Grondwet waaraan zij trouw heeft beloofd als burgemeester. En dat is GOED FOUT Een burgemeester, zeker van een stad als Amsterdam, hoort verbindend te zijn! YOU DON’T BELIEVE ME? LISTEN TO WHAT I HAVE TO SAY: SOCIALE STRIJD Halsema heeft zich altijd opgeworpen als progressief, verdediger van sociale rechten. Is zij niet: In het met voormalig Groen Links Tweede Kamerlid Ineke van Gent uitgebrachte Manifest [Halsema was toen fractieleider Groen Links] ”Vrijheid Eerlijk Delen” riep ze op tot versoepeling van het ontslagrecht [waardoor de bazen makkelijker van hun werknemers af konden] ANTI RACISME Halsema beweert anti-raciste te zijn, maar boycotte in 2008 een antiracismedemonstratie tegen PVV leider G Wilders omdat Wilders ”een collega” was, ondanks het feit, dat G W een verklaard Islamofoob en ook racist was/is https://www.astridessed.nl/2007het-politieke-gedachtegoed-van-de-heer-wilders/ Zij lanceerde bij haar afscheid aan de Tweede Kamer een voorstel tot verruiming van de parlementaire onschendbaarheid , wat in gewoon Nederlands betekent, dat parlementariers ook buiten de Tweede Kamer onwenselijke standpunten [ze bedoelde weer Wilders en dacht aan het procs Wilders, waar zij tegen was] konden spuien, zonder dat dat consequenties had. Komt dus gewoon neer op meer haatzaaierij in de samenlving! https://www.parlement.com/id/vilwndsqt0t0/nieuws/halsema_meer_parlementaire Ze boycotte haar anti racistische partijgenoten Rene Danen en Mohammed Rabbae, die WEL stelling tegen namen tegen racisme en Wilders. EN zij kapittelde zwarte anti-racisten, omdat ze het woord ”white privilege” gebruikten, terwijl in Nederland nooit zwarten achterin de bus hoefden te zitten. NOU EN! Daarom is er hier wel discriminatie. Ook vond ze de strijd tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet maar ”overtrokken” Wie is zij als blanke vrouw om voor zwarte mensen te kunnen bepalen, of zij zich gediscrimineerd voelen? En dat moet een ”verbindende burgemeester” voorstellen? Laat me niet lachen! ISLAMOFOBIE In en interview met De Pers sprak zij zich uit tegen de hoofddoek [al draaide ze er omheen en sprak ze zichzelf voortdurend tegen, de boodschap was duidelijk] en noemde zij de Islam ”natuurlijk” een probleem, vooral ”in combinatie met ongeletterdheid” [wat zij daarmee bedoelde werd niet duidelijk, eerlijk gezegd] Over de christen-fundamentalistische SGP, die echt voor problemen zorgt [inentingsweigering kinderen in de Biblebelt], liet zij zich niet uit. Meten met twee maten dus. In haar TV documentaire ”Seks en de Zonde”, noemde ze de Islam een ”hardvochtig Geloof”en stelde zij deze religie op een lijn met vrouwenonderdrukking in de moslim-wereld, terwijl zij duidelijk niets van de Islam afweet en negeert, dat het patriarchaat [dominante mannelijke samenleving] en de traditie veel belangrijker factoren zijn bij die vrouwen onderdrukking. Bovendien valt zij regelmatig de ”conservatieve” Islam aan en op zich mag dat, maar je hoort haar nooit over de vrouwonvriendelijke sGP, een christen fundamentalistische stroming. Waarom niet gefulminerd tegen de inentingsweigering van kinderen, die zo vaak in d Biblebelt voorkomt? TEGEN DE GRONDWET/AANPAKKEN VAN MENSEN, DIE NIETS STRAFBAARS HEBBEN GEDAAN And last but not least wil Halsema [een van haar eerste voornemens als burgemeester] de door nota bene VVD burgemeester [die hierin dus progressiever is dan Halsema!],gestarte gesprekken met Salafistische organisaties beeindigen! EN als KLAP OP DE VUURPIJL ”radicale imams”, DIE DE WET NIET HEBBEN OVERTREDEN aanpakken! Dat is tegen de Grondwet [vrijheid van meningsuiting, Vrijheid van Godsdienst en Levensovertuiging] in om mensen aan te pakken, die geen strafbare feiten hebben gepleegd. SAMENVATTEND: Neen, Halsema is als burgemeester GEEN aanwinst voor Amsterdam. Want wie racisme gedoogd, Islamofobie bevordert en er geen moeite mee heeft, de Grondwet te schenden, is niet verbindend, maar polarisrend. En dat verandert niet door een infantiel interview met Femke’s man, die haar natuurlijk ophemelt. ZO, IK HEB GEZEGD! Verwijdering van mijn bijdrage heeft geen zin, want het komt toch op mijn website te staan! www.astridessed.nl Astrid Essed?

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!