De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

”Buikgriep” en ”Kakkerlakken” tweets van Tofik Dibi zijn niet anti-semitisch!/Brief aan NPO Ombudsvrouw

”Buikgriep” en ”Kakkerlakken” tweets van Tofik Dibi zijn niet anti-semitisch!/Brief aan NPO Ombudsvrouw

maandag 7 juni 2021 14:30
Spread the love
”BUIKGRIEP” EN ”KAKKERLAKKEN” TWEETS TOFIK DIBI ZIJN NIET
ANTI-SEMITISCH!/BRIEF AAN NPO OMBUDSVROUW
ZIE OOK
[Deze mailbrief is cc de Redactie van Powned gestuurd!
AAN:
NPO OMBUDSVROUW
Mevrouw M. Smit
Onderwerp: Onjuiste en tendentieuze berichtgeving Pownews over
de ”Kakkerlak Tweet-Tweet Israel” van ex politicus en huidig bestuursadviseur van het Stadsdeel Amsterdam Nieuw West, de heer Tofik Dibi
Geachte mevrouw Smit,
Ik heb in de loop der jaren veel slechte en tendentieuze berichtgeving
de revu zien passeren, over allerhande onderwerpen, maar dit slaat werkelijk
alles en daarom-dat zeg ik maar alvast vooraf- verwacht en eis ik van u, dat u
hiertegen optreedt, met name omdat het Pownews betreft:
Raadt u het al?
Hebt u er al meer mails en berichten over ontvangen?
Ik hoop van wel
DE ZAAK TOFIK DIBI
WAT IS ER HIER AAN DE HAND?
Wat ik van de achtergronden weet, is het volgende:
Naar aanleiding van het Israelische optreden in het bezette Oost-Jeruzalem en het tevens bezette Gaza [1], vonden er een aantal demonstraties plaats,
waaronder een pro Israelische, op 20 mei jongstleden, georganiseerd
door het CIDI onder het mom van ”Voor Israel, tegen Hamas” [2], waaraan ook
vijf Tweede Kamerleden deelnamen [van de partijen PVV, SGP, Christen-Unie,
Groep van Haga en JA21] [3]
Ook lieten de Kamerleden zich fotograferen, omwikkeld in
Israelische vlaggen. [4]
Ex politicus Tofik Dibi, solidair met de Palestijnse zaak [5], uitte zijn
afkeer van dit alles met de volgende Tweet op zijn Twitteraccount:
”Tofik@Tofik Dibi

Als antwoord op @Tofik Dibi
Ik sluit af met de wens, dat alle Kamerleden die met de Israelischevlag [plaatje van de Israelische vlag] op de foto gingen in een doorCIDI georchestreerde goedpraterij show van misdaden tegen de menselijkheid bij hun eerstvolgende terrasbezoek pas na 1 uur geholpen worden in hetEngels en buikgriep krijgen van iets op t menu
8.28 p.m. 21 mei Twitter for iPhone. ” [6]

 
Uit mijn informatie blijkt, dat Dibi daarop forse haatmail over zich heen
kreeg [7], waaronder een aanval van Telegraaf journalist Mike Muller [8]
 
En dan weer naar aanleiding van de aanval van Telegraaf journalist
Mike Muller kwam Tofik Dibi met de geruchtmakende ”kakkerlakken tweet”
 
 Als antwoord op @TofikDibi
Je tl zodra iemand van de T je adresseert
Daaronder een plaatje met door elkaar krioelende kakkerlakken
9.17 p.m. 21 mei 2021 Twitter for iPhone” [9]
 
VOORAF GEZEGD:
 
Beide Tweets vind ik persoonlijk kinderachtig en weinig verheffend.
Zeker een ex politicus zou beter moeten weten.
 
Ik persoonlijk ben een verklaard tegenstander van de Israelische bezettings en
apartheidspolitiek [10], maar ik erken volledig het recht van mensen,
die daar anders over denken en ergo pro Israel zijn, om te demonstreren.
Het getuigt van weinig stijl om ze ziektes te gaan toewensen.
En ook verwijzingen naar kakkerlakken, in casu Telegraafjournalisten en
/of Telegraafhetzes, zijn onacceptabel.
 
POWNEWS BERICHTRGEVING
A
TENDENTIEUS
 
MAAR DAT GEZEGD HEBBENDE:
 
Dat geeft nieuwsprogramma nog niet het recht, de hele zaak te gaan
verdraaien en erger nog: 
Een tendentieus, leugenachtig en absoluut onacceptabel nieuwsitem te maken,
waarin Tofik Dibi’s Tweets totaal uit zijn verband worden gerukt en
zij als anti-semitisch worden gebrandmerkt.
Dat is niet alleen tendentieus, het zijn  gewoon aperte LEUGENS!
 
POWNEWS[POWNED] INTERVIEW
Naar het Interview, dat ik onder noot 11 keurig voor u heb getranscribeerd:
 
DE BUIKGRIEP TWEET
 
Al bij het begin van de uitzending begint de Pownews, bij monde
van de interviewster, met haar beschuldiging:
 
Ik citeer:
‘Een opvallende tweet van de altijd zo woke Tofik Dibi:

Hij twiiterde er lustig op los en het had een opvallend anti-semitisch karakter….
Waarna de buikgriep” tweet in beeld wordt gebracht [12]
Daarna merkt de interviewster op:
””De vraag is:
Moet dit verhaal een staartje krijgen?” [13]
NOW WAIT A MINUTE!
De buikgriep tweet is kinderachtig
De buikgriep tweet is smakeloos
Maar wat heeft dat met anti-semitisme te maken?
Anti-semitisme is immers:
”Discriminatie en racistische behandeling van Joden op basis van hun
etniciteit en religie.” [14]
Waar in deze tweet is het woord ”Jood” gevallen of is er naar Joden
verwezen?
Lees nog eens de Tweet:
”Tofik@Tofik Dibi

Als antwoord op @Tofik Dibi
Ik sluit af met de wens, dat alle Kamerleden die met de Israelischevlag [plaatje van de Israelische vlag] op de foto gingen in een doorCIDI georchestreerde goedpraterij show van misdaden tegen de menselijkheid bij hun eerstvolgende terrasbezoek pas na 1 uur geholpen worden in het Engels en buikgriep krijgen van iets op t menu
8.28 p.m. 21 mei Twitter for iPhone. ‘ [15]

 
De reacties zijn voorspelbaar:
Zowel mevrouw H Luden [directrice van het Cidi] als mevrouw E Voet
[hoofdredactrice van het Nieuw Israelitisch Weekbklad], die worden geinterviewd, gaan vrolijk met de anti semitisme beschuldigingen van Pownews mee. [16]
 
KAKKERLAKKEN TWEET
 
Nog erger vind ik de Pownews hetze over de zogenaamde ”Kakkerlakken Tweet” door Pownews ook genoemd de ”Kakkerlakken Tweet Israel” [17], terwijl er door hem geen enkele link werd gelegd tussen Israel en
kakkerlakken, maar in verband werd gebracht met de Telegraaf aanval.
Lees maar over wat ik er in bovenstaande over gezegd heb.
 
Maar veel, veel erger dan Israel vind ik de link, die Pownews legt tussen
de mogelijke associatie, door Dibi, van Joden met kakkerlakken:
Dat dit door Pownews bewust is gedaan, is goed te zien aan de reactie
van mevrouw Voet [hoofdredactrice Nieuw Israelitisch Weekblad]
 
Ik citeer haar in het Pownews interview:
”Het was werkelijk buiten alle perken, hij had het over…dat ie mensen, die bij de demonstratie waren geweest voor Israel, dat ie die buikpijn toewenste en hij had het ook nog een keertje over…..[Er komt een screenshot van een Tweet van Tofik Dibi in beeld, zie teksthieronder]
Tofik@ TofikDibi

Als antwoord op @TofikDibiJe tl zodra iemand van de T je adresseert
Daaronder een plaatje met door elkaar krioelende kakkerlakken
9.17 p.m. 21 mei 2021 Twitter for iPhone

[Esther Voet, hoofdredactrice Nieuw Israelitisch Weekblad]:”…..kakkerlakken. Nou weten we allemaal dat kakkerlakkenongedierte is, het is een ding dat vaak bij antisemieten wordtgenoemd he, Joden zijn kakkerlakken, dus ik stond wel een beetje versteld.” [18]

Dat de dame in kwestie versteld zou staan als Dibi ECHT Joden met

kakkerlakken had geassocieerd, is meer dan logisch en dat zou absoluut onacceptabel zijn en ja, anti-semitisch, maar het is gewoon NIET waar en dat weet Pownews heel goed!

Dat Pownews daarnaast voorbijgangers interviewde, die natuurlijk ook

een geheel vertekend beeld kregen voorgespiegeld, is meer dan griezelig en zelfs gevaarlijk te noemen. [19]

Het enge aan het door Pownews verdraaide kakkerlakkenbeeld wordt nog versterkt door de genocide in Rwanda in de jaren negentig, toen de vervolgde bevolkingsgroep, de Tutsi’s, ook werden afgeschilderd als ”kakkerlakken” [20]

POWNEWS BERICHTGEVING

B

SCHENDING VAN HOOR EN WEDERHOOR

Naast genoemde tendentieuze en ronduit leugenachtige Pownews

berichtgeving rond de Tofik Dibi Tweet heeft Pownews zich ook nog

schuldig gemaakt aan een andere ernstige journalistieke misser:

Het niet toekennen van het recht op Hoor en Wederhoor

Want niet alleen werden alleen mensen, die het politiek met Dibi oneens waren over Israel [mevrouw Voet en mevrouw Luden] aan het woord gelaten, wat erger is, is het feit, dat Dibi zelf niet de kans kreeg, zich te verdedigen.

En zeker met zoiets ernstigs als een anti semitisme beschuldiging had dat

zeker het geval moeten zijn.

POWNEWS BERICHTGEVING

C

LEUGENACHTIG

Een belangrijke derde pijler waarin Pownews ernstig en bewust

de fout in is gegaan, is het absolute leugenachtige karakter van het nieuwsitem

Dat is in strijd met een belangrijk criterium uit de ”Leidraad voor de

Journalistiek” [21]

”De Leidraad gaat uit van een paar belangrijke principes:

”Goede journalistiek is waarheidsgetrouw en nauwgezet.” [22]

Nu, mevrouw Smit:

Ronduit LEUGENS heeft Pownews hier gedebiteerd, door een

”Buikgriep Tweet” van  Dibi, die weliswaar niet van bon ton getuigde,

”anti-semitisch” te noemen, terwijl het woord ”Jood”, noch enige

”Jodenhaat” erin voorkwam!

”’Tofik@Tofik Dibi

Als antwoord op @Tofik Dibi
Ik sluit af met de wens, dat alle Kamerleden die met de Israelischevlag [plaatje van de Israelische vlag] op de foto gingen in een doorCIDI georchestreerde goedpraterij show van misdaden tegen de menselijkheid bij hun eerstvolgende terrasbezoek pas na 1 uur geholpen worden in hetEngels en buikgriep krijgen van iets op t menu
8.28 p.m. 21 mei Twitter for iPhone. ” [23]

 
Door een ”kakkerlaktweet” door te laten gaan voor ”anti-semitisch” of
[wat ook niet zo was], een associatie suggererend met Israel, terwijl deze sloeg op een reactie van Dibi op een Telegraaf aanval
 Tofik@TofikDibi
Je tl zodra iemand van de T je adresseert
Daaronder een plaatje met door elkaar krioelende kakkerlakken
9.17 p.m. 21 mei 2021 Twitter for iPhone” [24]
Waar is hier een verwijzing naar Joden?
Waar naar Jodenhaat?
Waar naar Israel?
Tijd, dat een dergelijke vorm van leugenachtige voorstellingen van zaken
wordt aangepakt!
En dat kan en moet gebeuren door u, mevrouw de Ombudsvrouw!
Het is UW taak!
SAMENVATTEND
De Pownews berichtgeving inzake de Tofik Dibi Tweets en zijn persoon
is ronduit onethisch, demoniserend, tendentieus, leugenachtig en doet geen recht aan het fundamentele journalistieke principe
”Hoor en Wederhoor”
Daarom is dit Pownews item in flagrante strijd met de Leidraad voor
de Journalistiek [25] en derhalve een taak voor u als Ombudsvrouw, Mevrouw Smit, om handelend en disciplinair op te treden
Ik ga ervan uit, dat u bovenstaande schending van de journalistieke
ethiek serieus neemt en daadwerkelijk in actie zult komen
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
VOOR UW GEMAK EEN LINK NAAR DE NOTEN
ZIE OOK FYSIEKE NOTEN
1]
NRCFRUSTRATIES IN JERUZALEM BEREIKEN GEWELDDADIG KOOKPUNT
ZIE VOOR GEHELE TEKST:
NOOT 2, BEHORENDE BIJ
GAZA NOG STEEDS BEZET GEBIED, VOLGENS INTERNATIONAAL RECHT:
ZIE

”Under the “disengagement” plan endorsed Tuesday by the Knesset, Israeli forces will keep control over Gaza’s borders, coastline and airspace, and will reserve the right to launch incursions at will. Israel will continue to wield overwhelming power over the territory’s economy and its access to trade.

“The removal of settlers and most military forces will not end Israel’s control over Gaza,” said Sarah Leah Whitson, Executive Director of Human Rights Watch’s Middle East and North Africa Division. “Israel plans to reconfigure its occupation of the territory, but it will remain an occupying power with responsibility for the welfare of the civilian population.”

HUMAN RIGHTS WATCH

ISRAEL: DISENGAGEMENT WILL NOT

END GAZA OCCUPATION

https://www.hrw.org/news/2004/10/28/israel-disengagement-will-not-end-gaza-occupation

TROUW

NIEUW DIEPTEPUNT: ZEKER 26 DODEN BIJ ISRAELISCHEAANVAL OP WONING VAN HAMASLEIDER

16 MEI 2021

https://www.trouw.nl/buitenland/nieuw-dieptepunt-zeker-26-doden-bij-israelische-aanval-op-woning-van-hamasleider~b3ec7c35/

[2]

CIDI MANIFESTATIE VOOR ISRAEL IN DEN HAAG

20 MEI 2021

https://www.cidi.nl/cidi-manifestatie-voor-israel-in-den-haag/

CIDI heeft met een manifestatie in Den Haag de politiek opgeroepen om achter Israels recht te staan om zijn burgers te beschermen tegen de aanhoudende dreiging van raketbeschietingen door Hamas vanuit de Gazastrook. Honderden mensen kwamen bijeen om hun solidariteit met Israel te tonen.

Op dezelfde middag debatteren leden van de Tweede Kamer met buitenlandminister Stef Blok over de huidige geweldsexplosie in Israel. CIDI en CIJO, in samenwerking met Christenen voor Israel, riepen voorafgaand aan het debat de solidariteitsmanifestatie bijeen om een signaal af te geven aan de Nederlandse politiek.

Het conflict tussen Israel en Hamas woedt nu al meer dan een week. Er zijn ruim 4.000 raketten op Israelische burgers afgeschoten door Hamas en Islamitische Jihad. Israels zelfverdediging wordt telkens weer onterecht veroordeeld door een kleine deel van de Tweede Kamer.

Een aantal Kamerleden was ook bij de manifestatie aanwezig. CIDI en CVI boden hen een manifest aan met de oproep om de invloed van terreurorganisaties in Europa te bezweren, Israel in zijn recht op zelfverdediging te steunen en antisemitisme grondig te bestrijden.

Bij verschillende pro-Palestijnse demonstraties in Nederland werd de terreurgroep Hamas openlijk geprezen, en werd met leuzen opgeroepen om Joden af te slachten. Het mag niet zo zijn dat Joden in Nederland het moeten ontgelden voor het defensiebeleid van Israel.

Verschillende sprekers betuigden hun steun voor de oproep van CIDI, waaronder Ronny Naftaniel, voorzitter van het Centraal Joods Overleg, Bakir Lashkari, die als vluchteling uit Irak 45 jaar geleden naar Nederland is gekomen, en rabbijnen Binyomin Jacobs en Tamarah Benima.

“Wij laten Israël niet los. Omdat het een democratie is. Omdat het een rechtstaat is. Omdat het een veilig thuis voor de Joden is,” aldus CVI-directeur Frank van Oordt. Koerdisch vluchteling  Bakir Lashkari deed een oproep voor “vrijheid, veiligheid en stabiliteit voor Israël. Shalom Israël, shalom Koerdistan!” Rabbijn Tamarah Benima legde het uit: “Vrede is het allerbelangrijkste in het Jodendom. Shalom, we bidden om vrede. Vrede voor iedereen ter wereld.” Zij voegde wel toe: “Maar als er duizenden raketten vanuit een autonoom Urk geschoten werden op Hogeveen, wat zou Nederland dan moeten doen?”

Daarom roept CIDI op om Israel te steunen, ook binnen de Europese Unie en de Verenigde Naties.

  • Israel heeft het recht, en ook de plicht, om zijn burgers te beschermen tegen de raketten uit Gaza.
  • Hamas moet als terroristische organisatie aangepakt worden. Zij beoogt de vernietiging van de staat Israel en offert de bevolking van Gaza daarvoor op.
  • De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties moet opgeroepen worden het recht op zelfverdediging van Israel te erkennen.

De verwerpelijkheid van antisemitisme is niet-onderhandelbaar. We roepen de Nederlandse regering op om daadkrachtig stappen te ondernemen tegen racisme, antisemitisme en haat.

Zoals CIDI adjunct-directeur Naomi Mestrum de manifestatie afsloot: “Wij zijn hier vandaag om te laten zien dat Israël niet alleen staat. Am Yisrael Chai!”

EINDE BERICHT

[3]

”Onder de aanwezigen zijn ook vijf Tweede Kamerleden van partijen die de gewelddadige Israëlische overheersing van de Palestijnen onvoorwaardelijk steunen: de PVV, SGP, ChristenUnie, Groep Van Haga en JA21.”

THE RIGHTS FORUM

POWNEWS BESCHULDIGT TOFIK DIBI ONGEFUNDEERD VAN

ANTISEMITISME

4 JUNI 2021

https://rightsforum.org/nieuws/pownews-beschuldigt-tofik-dibi-ongefundeerd-van-antisemitisme/

[4]

Vijf Tweede Kamerleden, poserend met Israëlische vlaggen tijdens de CIDI-demonstratie van 20 mei 2021. [c] Facebook

De vijf laten zich fotograferen met grote Israëlische vlaggen

…….

THE RIGHTS FORUM

POWNEWS BESCHULDIGT TOFIK DIBI ONGEFUNDEERD VAN

ANTISEMITISME

4 JUNI 2021

https://rightsforum.org/nieuws/pownews-beschuldigt-tofik-dibi-ongefundeerd-van-antisemitisme/

[5]

Abusive Israeli Policies Constitute Crimes of Apartheid, Persecution
hrw.org

[6]

Tofik@Tofik Dibi
Als antwoord op @Tofik Dibi
Ik sluit af met de wens, dat alle Kamerleden die met de Israelischevlag [plaatje van de Israelische vlag] op de foto gingen in een doorCIDI georchestreerde goedpraterij show van misdaden tegen de menselijkheid bij hun eerstvolgende terrasbezoek pas na 1 uur geholpen worden in hetEngels en buikgriep krijgen van iets op t menu
8.28 p.m. 21 mei Twitter for iPhone

BRON:

”Op Twitter wenst hij het vijftal toe dat zij bij een bezoek aan een terras een uur op hun beurt moeten wachten, in het Engels bediend worden en aan hun consumpties buikgriep overhouden.”

THE RIGHTS FORUM

POWNEWS BESCHULDIGT TOFIK DIBI ONGEFUNDEERD VAN

ANTISEMITISME

4 JUNI 2021

https://rightsforum.org/nieuws/pownews-beschuldigt-tofik-dibi-ongefundeerd-van-antisemitisme/

ZIE OOK ALS BRON VOOR TWEET TOFIK DIBI

YOUTUBE.COM

https://www.youtube.com/watch?v=RgQmAVtjOeg

REL ROND TOFIK DIBI NA KAKKERKAK-TWEET ISRAEL

OF

REL ROND TOFIK DIBI NA KAKKERKAK TWEET ISRAEL

https://www.powned.tv/artikel/rel-rond-tofik-dibi-na-kakkerlak-tweet-israel

[7]

Tofik Dibi is een van degenen die zijn weerzin laat blijken over de solidariteit die de vijf volksvertegenwoordigers aan het Israëlische bezettings- en apartheidsregime betuigen. Op Twitter wenst hij het vijftal toe dat zij bij een bezoek aan een terras een uur op hun beurt moeten wachten, in het Engels bediend worden en aan hun consumpties buikgriep overhouden.

Het komt Dibi op Twitter direct op grove verwensingen te staan

…..

……

THE RIGHTS FORUM

POWNEWS BESCHULDIGT TOFIK DIBI ONGEFUNDEERD VAN

ANTISEMITISME

4 JUNI 2021

https://rightsforum.org/nieuws/pownews-beschuldigt-tofik-dibi-ongefundeerd-van-antisemitisme/

[8]

https://twitter.com/_MikeMuller/status/1395811042069041157

Mike Muller
@_MikeMuller
·

May 21

Een dienaar van de gemeente

die BDS steunt en mensen buikgriep toewenst omdat ze een andere mening hebben. Klinkt als echte inclusie. https://twitter.com/TofikDibi/status/1395801895680290826

[9]

Tofik

@TofikDibi

Je tl zodra iemand van de T je adresseert
Daaronder een plaatje met door elkaar krioelende kakkerlakken
9.17 p.m. 21 mei 2021 Twitter for iPhone

BRON

Het komt Dibi op Twitter direct op grove verwensingen te staan, en nadat ook Telegraaf-journalist Mike Muller hem aanvalt krijgt hij een bataljon zogenoemde trollen achter zich aan. Daarop plaatst Dibi een foto van kakkerlakken met de verklarende tekst: ‘Je tl [tijdlijn] zodra iemand van de T [Telegraaf] je adresseert.’

THE RIGHTS FORUM

POWNEWS BESCHULDIGT TOFIK DIBI ONGEFUNDEERD VAN

ANTISEMITISME

4 JUNI 2021

https://rightsforum.org/nieuws/pownews-beschuldigt-tofik-dibi-ongefundeerd-van-antisemitisme/

ZIE OOK ALS BRONNEN

YOUTUBE.COM

https://www.youtube.com/watch?v=RgQmAVtjOeg

REL ROND TOFIK DIBI NA KAKKERKAK-TWEET ISRAEL

OF

REL ROND TOFIK DIBI NA KAKKERKAK TWEET ISRAEL

https://www.powned.tv/artikel/rel-rond-tofik-dibi-na-kakkerlak-tweet-israel

[10]

ASTRID ESSED OVER PALESTINA

https://www.astridessed.nl/tag/palestina/

[11]

REL ROND TOFIK DIBI NA KAKKERKAK-TWEET ISRAEL
Tekst
[Interview Powned]
[
:
”…Dat hij niet weet, dat Arabische inwoners in dat gebied nota bene
naar Tel Aviv emigreren, omdat ze daar hun leven niet zeker zijn.
Dus hoe werkt dat in dat hoofd?”
[POWNEWS]
[Interviewster]
”Een opvallende tweet van de altijd zo woke Tofik Dibi:
Hij twiiterde er lustig op los en het had een opvallend anti-semitisch karakter….
[Presentratrice presenteert in beeld een tweet van Tofik Dibi met als tekst:
Tofik
@Tofik Dibi
Als antwoord op @Tofik Dibi
Ik sluit af met de wens, dat alle Kamerleden die met de Israelische
vlag [plaatje van de Israelische vlag] op de foto gingen in een door
CIDI georchestreerde goedpraterij show van misdaden tegen de menselijkheid
bij hun eerstvolgende terrasbezoek pas na 1 uur geholpen worden in het
Engels en buikgriep krijgen van iets op t menu
8.28 p.m. 21 mei Twitter for iPhone
[Vervolg presentratrice 0.23]
”De vraag is:
Moet dit verhaal een staartje krijgen?”
[Hanna Luden, directrice van het CIDI]:
”Ik was verbijsterd, ik ben eigenlijk geschokt.
Want ik heb zoiets van die tweets die….hij probeert
neem ik aan, hoop ik, dat hij probeert kritiek te uiten, maar het kwam
over als haat, niet als kritiek en dat is precies het probleem.”
[Esther Voet, hoofdredactrice Nieuw Israelitisch Weekblad]:
”Het was werkelijk buiten alle perken, hij had het over…dat ie
mensen, die bij de demonstratie waren geweest voor Israel, dat ie die
buikpijn toewenste en hij had het ook nog een keertje over…..
[Er komt een screenshot van een Tweet van Tofik Dibi in beeld, zie tekst
hieronder]
Tofik
@ TofikDibi
Als antwoord op @TofikDibi
Je tl zodra iemand van de T je adresseert
Daaronder een plaatje met door elkaar krioelende kakkerlakken
9.17 p.m. 21 mei 2021 Twitter for iPhone
 [Esther Voet, hoofdredactrice Nieuw Israelitisch Weekblad]:
”…..kakkerlakken. Nou weten we allemaal dat kakkerlakken
ongedierte is, het is een ding dat vaak bij antisemieten wordt
genoemd he, Joden zijn kakkerlakken, dus ik stond wel een
beetje versteld.”
[Een voorbijgangster]
”Je ziet hier veel Joodse mensen lopen met keppeltjes en zo,
maar ik heb begrepen, dat er ook….keppeltje niet durven op
te houden, omdat ze bang zijn voor problemen.”
[Een voorbijganger]
”Onbegrijpelijk, dat de Gemeente toch eigenlijk zelf eh, in hun
eigen, hoe noem je dat, personeelsbestand, dat eens moet aankaarten.”
[Hanna Luden, directrice van het CIDI]:
”Het is natuurlijk een ex politicus, het is een hoge ambtenaar in Amsterdam,
het is een boegbeeld in dezen, en dan moet je goed op je woorden en
goed op je beelden passen.”
[Esther Voet, hoofdredactrice Nieuw Israelitisch Weekblad]:
”Ik begrijp niet wat er in het hoofd van Tofik Dibi omgaat.
Hij is binnen de Marokkaanse gemeenschap, staat hij bekend bijvoorbeeld
om zijn homosexualiteit, dat hij daar openlijk voor uitkomt, hulde, hulde!, maar
hij heeft, hij zegt dingen over Israel, waarvan ik denk, man, heb je ook ooit als homosexueel in Gaza rondgelopen, of in Ramallah rondgelopen.
Ik denk, dat hij niet weet, dat Arabische inwoners in dat gebied nota bene
naar Tel Aviv emigreren, omdat ze daar hun leven niet zeker zijn, dus hoe werkt
dat in dat hoofd?
[Een voorbijgangster]:
”Ik vind het belachelijk, maar ja, heel veel moslims denken er zo over, denk ik
Je ziet ook dat in Amsterdam hier ook niet opgetreden wordt, als er van
alles geroepen wordt bij demonstraties tegen de Joden.
En dan zeggen ze ”ja, anders gaat het escaleren” , maar ik denk, ik vind
het belachelijk, dat het zomaar kan.”
[Hanna Luden, directrice van het CIDI] :
‘Hij moet heel helder afstand nemen van  ….. die zaken,  daar moet
hij echt heel helder afstand nemen.
Nou hoop ik, dat hij het ook gaat doen, want uiteindelijk hebben we met zijn allen als samenleving veel meer aan een discussie, gesprekken, dan aan elkaar
cancelen de hele tijd.”
[Interviewster vraagt een voorbijgangster]:
”Denkt u, dat hij ook, eh ja, berispt gaat worden of een straf krijgt?”
[Voorbijgangster]:
”Ik denk het niet. ik denk dat Femke Halsema daar zelf heel uitgesproken
meningen over heeft …”
[Interviewster]
”Ja….”
[Voorbijgangster]:
”En zelf ook met twee maten meet.
Maar ja, dat is mijn persoonlijke mening.”
[In beeld komen twee opgeplakte posters:
Onbekend maakt onbemind?
Lees het Joods Tijdschrift 2020-2021
EN daarnaast hangend:
”Buitenreclame geeft geen vervelende pop”
[Met bloemetjesachtergrond
[Voorbijganger]
”De mensen zouden eigenlijk door een aantal mensen gehoord moeten worden, in het openbaar”
[Voorbijganger, andere dan voorafgaande]:
”Uit de functie zetten. Of excuus aanbieden of anders uit de functie.”
[ Esther Voet, hoofdredactrice Nieuw Israelitisch Weekblad]:
”Ik denkt, dat het een …straf wordt. Ik heb het gevoel, dat Tofik Dibi niet
voor niets zit op de plek waar hij nu zit, weet je, het hypocriete is ook, dat
Tofik Dibi zich voorstaat op bestrijden van anti-semitisme aan de ene kant
en aan de andere kant doet hij het zelf.
Dus dit is totaal hypocriet, waarmee hij bezig is.”
EINDE INTERVIEW POWNEWS
ZIE OOK INTERVIEWS OP WEBSITE POWNEWS
REL ROND TOFIK DIBI NA KAKKERKAK TWEET ISRAEL
ZIE OOK VOOR TRANSCRIPTIE
OF
[12]

YOUTUBE.COM

https://www.youtube.com/watch?v=RgQmAVtjOeg

REL ROND TOFIK DIBI NA KAKKERKAK-TWEET ISRAEL

ZIE VOOR TRANSCRIPTIE NOOT 11

[13]

YOUTUBE.COM

https://www.youtube.com/watch?v=RgQmAVtjOeg

REL ROND TOFIK DIBI NA KAKKERKAK-TWEET ISRAEL

TRANSCRIPTIE NOOT 11

[14]

Antisemitisme of Jodenhaat is de discriminatie en racistische behandeling van Joden op basis van hun etniciteit of religie.”

WIKIPEDIA

ANTISEMITISME

https://nl.wikipedia.org/wiki/Antisemitisme

[15]

Tofik@Tofik Dibi
Als antwoord op @Tofik Dibi
Ik sluit af met de wens, dat alle Kamerleden die met de Israelischevlag [plaatje van de Israelische vlag] op de foto gingen in een doorCIDI georchestreerde goedpraterij show van misdaden tegen de menselijkheid bij hun eerstvolgende terrasbezoek pas na 1 uur geholpen worden in hetEngels en buikgriep krijgen van iets op t menu
8.28 p.m. 21 mei Twitter for iPhone

BRON:

”Op Twitter wenst hij het vijftal toe dat zij bij een bezoek aan een terras een uur op hun beurt moeten wachten, in het Engels bediend worden en aan hun consumpties buikgriep overhouden.”

THE RIGHTS FORUM

POWNEWS BESCHULDIGT TOFIK DIBI ONGEFUNDEERD VAN

ANTISEMITISME

4 JUNI 2021

https://rightsforum.org/nieuws/pownews-beschuldigt-tofik-dibi-ongefundeerd-van-antisemitisme/

ZIE OOK ALS BRON VOOR TWEET TOFIK DIBI

YOUTUBE.COM

https://www.youtube.com/watch?v=RgQmAVtjOeg

REL ROND TOFIK DIBI NA KAKKERKAK-TWEET ISRAEL

[16]

LEES HET INTERVIEW


YOUTUBE.COM

https://www.youtube.com/watch?v=RgQmAVtjOeg

REL ROND TOFIK DIBI NA KAKKERKAK-TWEET ISRAEL

OF

REL ROND TOFIK DIBI NA KAKKERKAK TWEET ISRAEL

https://www.powned.tv/artikel/rel-rond-tofik-dibi-na-kakkerlak-tweet-israel

[17]

REL ROND TOFIK DIBI NA KAKKERKAK TWEET ISRAEL

https://www.powned.tv/artikel/rel-rond-tofik-dibi-na-kakkerlak-tweet-israel

[18]

YOUTUBE.COM

https://www.youtube.com/watch?v=RgQmAVtjOeg

REL ROND TOFIK DIBI NA KAKKERKAK-TWEET ISRAEL

ZIE VOOR TRANSCRIPTIE, NOOT 11

OF

REL ROND TOFIK DIBI NA KAKKERKAK TWEET ISRAEL

https://www.powned.tv/artikel/rel-rond-tofik-dibi-na-kakkerlak-tweet-israel

[19]

YOUTUBE.COM

https://www.youtube.com/watch?v=RgQmAVtjOeg

REL ROND TOFIK DIBI NA KAKKERKAK-TWEET ISRAEL

OF

REL ROND TOFIK DIBI NA KAKKERKAK TWEET ISRAEL

https://www.powned.tv/artikel/rel-rond-tofik-dibi-na-kakkerlak-tweet-israel

[20]

WIKIPEDIA

RWANDAN GENOCIDE

https://en.wikipedia.org/wiki/Rwandan_genocide

”Op bijeenkomsten die door onder anderen Basebya zouden zijn georganiseerd, werden de mannen toegesproken en werden liederen gezongen, aldus justitie. Die hadden niet alleen als doel om de militie op te warmen voor geweld tegen de ‘kakkerlakken’ – ‘inyenzi’ – zoals Tutsi’s werden genoemd, maar ook om hen bang te maken.”

AD

LEVENSLAG GEEIST TEGEN GENOCIDEVERDACHTE

YVONNE B.

https://www.ad.nl/buitenland/levenslang-geeist-tegen-genocideverdachte-yvonne-b~a0fc9602/

De 65-jarige Yvonne Basebya moet levenslang de gevangenis in van het Openbaar Ministerie (OM). Donderdag eiste het OM bij de rechtbank in Den Haag de uiterste vrijheidsstraf omdat de vrouw in 1994 in Rwanda zou hebben meegedaan aan de genocide op de Tutsi-bevolking.

Bij die genocide, die voortkwam uit een burgeroorlog die in 1990 was uitgebroken, werden in 1994 in ongeveer 100 dagen 600.000 tot 800.000 Tutsi’s en gematigde Hutu’s vermoord. De Hutu’s zagen de Tutsi’s als vijand van de staat en vereenzelvigden hen met het Rwandese Patriottistisch Front, dat tegen het overheidsleger streed. Het verwerd onder Hutu’s tot een ideologie om alle Tutsi’s te willen uitroeien. Begin april 1994 mondde dat uit in een bloedige geweldsorgie.

Volgens het OM heeft Basebya twee jaar lang een militie van jonge mannen geleid, die werden opgehitst om Tutsi’s aan te vallen. Op bijeenkomsten die door onder anderen Basebya zouden zijn georganiseerd, werden de mannen toegesproken en werden liederen gezongen, aldus justitie. Die hadden niet alleen als doel om de militie op te warmen voor geweld tegen de ‘kakkerlakken’ – ‘inyenzi’ – zoals Tutsi’s werden genoemd, maar ook om hen bang te maken. Dat Basebya niet zelf een kapmes of knuppel ter hand heeft genomen, maakt haar niet minder verantwoordelijk, vindt het OM.

Drijvende kracht
Sterker nog: ze was de drijvende kracht achter de orgie van geweld in haar woonomgeving, vindt de officier van justitie. ‘En daarmee een van de meest verantwoordelijken daarvoor.’ Ze woonde in de wijk Gikondo van de hoofdstad Kigali. Dat ze relatief rijk was en goed opgeleid doet haar zaak ook geen goed, zo meent het OM. Ze kon nadenken en, doordat ze geen analfabeet was en en niet financieel afhankelijk, haar eigen keuzes maken. ‘En dat heeft ze gedaan’, aldus het OM.

Basebya is volgens justitie ‘een echte dader’. ‘Juist bij zware delicten zijn het de echte plegers die achter de schermen blijven en anderen het vuile werk laten doen.’ De vrouw zou achter drie moorden zitten die justitie ziet als genocide, omdat ze passen in het streven alle Tutsi’s uit te roeien. Verder beschuldigt justitie haar onder meer van nog een ‘gewone’ moord, van poging tot genocide, aanzetten tot genocide en bedreiging van Tutsi’s.

EINDE ARTIKEL

[21]

LEIDRAAD VOOR DE JOURNALISTIEK

https://www.rvdj.nl/leidraad

Leidraad

De Raad voor de Journalistiek heeft een Leidraad vastgesteld, waarin wordt beschreven wanneer sprake is van zorgvuldige journalistiek en wanneer niet.

De Leidraad is ook te downloaden als Pdf-bestand.

Mag een journalist iemands privacy schenden? Wanneer dient een journalist wederhoor toe te passen? Kan een geïnterviewde erop staan dat de tekst die hij of zij vóór publicatie ter inzage heeft gekregen, wordt gewijzigd? Moet een journalist die een gesprek opneemt om er delen van te kunnen uitzenden, dit altijd van tevoren laten weten? Mag een columnist of een cartoonist iemand beledigen? Aan welke voorwaarden moet een embargo voldoen?

Het beoordelen van klachten is de voornaamste taak van de Raad. De Raad baseert zich in zijn werk op de Leidraad, die aan iedereen – zowel binnen het vakgebied als aan het publiek – duidelijk maakt wat van journalisten en goede journalistiek mag worden verwacht.

De Leidraad gaat uit van een paar belangrijke principes: goede journalistiek is waarheidsgetrouw en nauwgezet, onpartijdig en fair, controleerbaar en integer. Zij laat zich toetsen en gaat op open wijze om met opmerkingen, reacties en klachten.

Zelfregulering is belangrijk, zeker voor journalisten en ‘de’ journalistiek. Media spelen een belangrijke rol in de samenleving, op veel manieren en op een groot aantal platforms. Zij controleren gezag en organisaties, instituties en bedrijven. Ze spelen een belangrijke rol in het democratische proces. Goede journalistiek kan alleen in volle vrijheid en onafhankelijkheid worden verricht. Daar hoort verantwoording en transparantie bij. Zelfregulering is de beste manier om hier vorm en inhoud aan te geven. De Raad voor de Journalistiek is uitdrukking en instrument van die zelfregulering.

In 2007 heeft de Raad zijn eerste Leidraad gepresenteerd, die in de jaren daarna op enkele punten is gewijzigd. Net als de journalistiek heeft de Leidraad onderhoud nodig. Daarom heeft de Raad zijn Leidraad in 2015 herschreven en aangepast, met het oog op de huidige digitale tijd. Daarbij volgt de Leidraad de herkenbare journalistieke weg: van idee, via research en registratie, tot publicatie, transparantie en reactie. In juni 2018 is in punt A. van de Leidraad een passage toegevoegd waarin tot uitdrukking is gebracht dat kwetsbare groepen extra bescherming verdienen. In december 2019 is de norm ten aanzien van bronbescherming verruimd. In mei 2021 zijn criteria toegevoegd voor verzoeken tot anonimisering.

De Raad zal regelmatig bezien of er aanleiding is de Leidraad aan te passen. Journalistieke normen liggen immers niet voor de eeuwigheid vast. De Leidraad moet daarom voortdurend onderwerp van gesprek en discussie zijn.

file:///C:/Users/Essed/Downloads/Leidraad%20-%20aanpassing%202021%20(1).pdf

[22]

ZIE NOOT 21

[23]

BUIKGRIEP TWEET

ZIE NOOT 6

[24]

KAKKERLAKKEN TWEET

ZIE NOOT 9

[25]

LEIDRAAD VOOR DE JOURNALISTIEK

Leidraad

Leidraad

De Raad voor de Journalistiek heeft een Leidraad vastgesteld, waarin wordt beschreven wanneer sprake is van zorg…

ZIE VOOR TEKST, NOOT 21

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!