De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Budget ziekteverzekering voor het eerst op basis van gezondheidszorgdoelstellingen
Christelijke Mutualiteit, De Neutrale Ziekenfondsen, Socialistische Mutualiteiten, Liberale Mutualiteiten, Onafhankelijke Ziekenfondsen, HZIV, HRRail KGV

Budget ziekteverzekering voor het eerst op basis van gezondheidszorgdoelstellingen

Vertegenwoordigers van ziekenfondsen, zorgverstrekkers en zorgvoorzieningen hebben binnen het Verzekeringscomité van het Riziv positief beslist over het begrotingsvoorstel gezondheidszorg 2022. Voor het eerst wordt een stuk van het budget specifiek bestemd voor gezondheidszorgdoelstellingen. ‘Dat is een belangrijke eerste stap voor een grondige hertekening van onze gezondheidszorg’, zegt Luc Van Gorp, voorzitter van het Nationaal Intermutualistisch College.

maandag 4 oktober 2021 17:51
Spread the love

 

31,8 miljard euro is er in 2022 voorzien voor de terugbetaling van uitgaven in de gezondheidszorg. Dat is een stuk meer dan vorig jaar, onder meer dankzij de groeinorm van 2,5 procent. Die staat ingeschreven in het regeerakkoord. Het extra geld moet vooral dienen om gezondheidszorgdoelstellingen en een lagere factuur voor de patiënt te realiseren. Voor 2022 is daarvoor alvast een bedrag van bijna 124 miljoen euro uitgetrokken.

Gezondheidszorg rond de patiënt

Dat geld zal onder meer dienen om de financiële toegankelijkheid van gezondheidszorg voor iedereen te verbeteren en dus de gezondheidsongelijkheid te verminderen. Zo komt er onder meer geld voor mondzorg waar vandaag nog te weinig terugbetaling voor voorzien is, voor het verlagen van de maximumfactuur voor patiënten die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming en het uitbreiden van het derde betalersysteem. Er komen acties om het geneesmiddelengebruik te beheersen, onder meer voor slaap- en kalmeermiddelen. En er zijn extra investeringen in bijkomende preventieve maatregelen voor bijvoorbeeld patiënten met diabetes, kinderen met obesitas, jongeren met psychiatrische problemen, enz.

‘Het bedrag lijkt mogelijk bescheiden, maar het is de start van een fundamentele ommekeer in de manier waarop we onze gezondheidszorg inrichten’, reageert Luc Van Gorp. ‘De focus bij de besteding van het budget zal veel meer komen te liggen op meetbare doelstellingen, vanuit de noden van de bevolking en een brede visie op gezondheid, en met een continue opvolging en bijsturing van de acties waar nodig. Die doelstellingen zullen ook de samenwerking tussen verschillende zorgverleners bevorderen en daardoor de patiënt echt centraal stellen. Essentieel daarbij is dat de regering middelen voorziet voor een veilig gedeeld elektronisch patiëntendossier.’

Samen naar één visie

Een ruime meerderheid1 van het Verzekeringscomité keurde het begrotingsvoorstel goed. Luc Van Gorp: ‘Een belangrijk signaal dat toont dat ziekenfondsen, zorgverstrekkers en vertegenwoordigers van zorgvoorzieningen op dezelfde lijn zitten. Ons overlegsysteem heeft daarmee nog maar eens haar meerwaarde bewezen. Vanuit hun expertise op het terrein zijn ziekenfondsen en zorgverstrekkers uitstekend geplaatst om mee richting te geven. Een grondige hervorming van de gezondheidszorg zal pas slagen als alle partners zich betrokken voelen en samenwerken.’

Het begrotingsvoorstel van het Verzekeringscomité gaat nu naar de Algemene Raad van het Riziv, waarin naast de ziekenfondsen ook de sociale partners en de regering zetelen. Daar wordt het voorstel binnen twee weken gestemd.

 

Note:

[1] De 22 vertegenwoordigers van de ziekenfondsen stemden positief. Op de bank van de zorgverstrekkers en zorgvoorzieningen waren er 4 onthoudingen, 1 stem tegen en 17 stemmen voor.

 

De gezamenlijke vertegenwoordigers van de ziekenfondsen

Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, Landsbond van Liberale Mutualiteiten, Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!