De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

BTB-ABVV in de bres voor de werknemers van Swissport
Opinie - BTB

BTB-ABVV in de bres voor de werknemers van Swissport

Het faillissement van Swissport is vandaag uitgesproken door de handelsrechtbank van Brussel. Drie curatoren, Mr. Van Stippelen, Mr. Peeters en Mr. Mombaers, werden aangeduid om dit dossier te behandelen. Het spreekt voor zich dat BTB nauw contact onderhoudt met deze curatoren om het verloop van het dossier van nabij op te volgen.

dinsdag 9 juni 2020 17:47
Spread the love

 

De 1.500 werknemers van Swissport kunnen rekenen op hun vakbond BTB om hun belangen bij de curator te verdedigen. Om de “handlers” van Swissport efficiënt bij te staan in deze moeilijke periode opent BTB een meldingspunt waar de werknemers terecht kunnen met al hun vragen: swissport@btb-abvv.be.

De regering Wilmès schiet tekort

Weken geleden had BTB al gewaarschuwd dat de handlers op Zaventem in moeilijkheden dreigden te komen. Frank Moreels, voorzitter BTB zei toen: “De luchtvaartsector is één van de sectoren die het zwaarst getroffen is door de Covid-19-epidemie. Het is dan ook volledig terecht dat de Belgische overheid haar bezorgdheid uit over de luchtvaartsector en meer bepaald over Brussels Airlines. Wij juichen voorwaardelijke steun aan Brussels Airlines dan ook toe, indien deze steun ook ten goede komt aan de werknemers van het bedrijf. Maar de luchthaven is meer dan Brussels Airlines alleen. Het is de luchthaven zelf, alsook de erkende handlers Swissport en Aviapartner, die zorgen voor veel tewerkstelling op luchthaven. Ook zij hebben het in de huidige omstandigheden moeilijk. Ook deze werknemers verwachten steun van de overheid.”

Vandaag heeft BTB jammer genoeg gelijk gekregen. Hoe lang zal de regering nog wachten om de handlers op Zaventem te hulp te schieten? Moet ook Aviapartner in moeilijkheden komen vooraleer er actie komt? Hetzelfde geldt trouwens voor de taxi- en busbedrijven die actief zijn op en rondom de luchthaven.

Twee afhandelaars: niet meer, niet minder!

Het failliet van Swissport kwam hard aan. Zeker omdat we weten dat de directie haar personeel al weken aan het lijntje houdt met halve of foute informatie. Op een bijzondere ondernemingsraad twee weken geleden luidde het nog dat de zomer overbrugbaar. was, indien iedereen een inspanning leverde. Lees: meewerkte aan een herstructurering. Vandaag staan 1.500 trotse handlers op straat.

Swissport draagt hier zelf een enorme verantwoordelijkheid door het wanbeleid dat de firma voerde. Acht CEO’s in twee jaar zorgen niet voor een stabiel beleid dat erop gericht is om het bedrijf uit de rode cijfers te trekken.

Dat men met het afhandelen van bagage de kost niet kan verdienen op Zaventem is ondertussen algemeen geweten. Zowel Swissport als Aviapartner zitten al jaren in slechte papieren. Dat er stemmen opgaan om nog extra afhandelaars toe te laten op de nationale luchthaven grenst dan ook aan het misdadige.

De CAO-transfer of staff, die werd afgesloten voor de sector, houdt bovendien in dat het huidige personeel van Swissport bij een eventuele overname, mee moet worden overgenomen door de nieuwe afhandelaar die actief wordt op de luchthaven. Een versplintering over verschillende kleine bedrijven lijkt ons dan ook een slechte zaak voor de werknemers.

BAC heeft boter op het hoofd

De luchthaven zelf, waarin de Belgische staat minderheidsaandeelhouder is, boert ondertussen wel goed. We vroegen eerder al dat ook de luchthaven een inspanning zou doen naar de handlers door tariefverlagingen en het kwijtschelden van bepaalde facturen.  Dat men daar pas recentelijk wilde op ingaan is onbegrijpelijk.

Zij die ervoor pleiten om de handling door de luchthaven zelf te laten organiseren vergeten dat BAC jarenlang winst boekte, terwijl de handlers verzopen.  BAC is mee verantwoordelijk voor de slechte arbeidsomstandigheden waarin de handlers moesten werken.  We houden ons hart vast als hetzelfde BAC nu de handling zelf wil uitvoeren.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!