De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brusselse politiezones verdienen beter dan politieke profilering

Brusselse politiezones verdienen beter dan politieke profilering

maandag 20 november 2017 15:41
Spread the love

Sommigen zien automatische schaalvoordelen in een fusieoperatie. Maar 95% van de aankopen in politiezones gebeurt al via de federale aankoopcentrale.
De politie verdient beter dan wijkagenten die rechtstreeks aangestuurd worden door de politiek (lokaal, gewest of federaal). 
Welke garanties biedt een fusie inzake Informatiedoorstroming (intern en extern)? Je zou wel eens tot de vaststelling kunnen komen dat Vilvoorde dan ook bij Brussel moet komen. Of erger nog : dat de fusie werd doorgevoerd zonder garanties voor kwalitatieve dienstverlening. Zonder duidelijkheid over wat de federale politie en elke politiezone aan elkaar dienen over te maken. 

Het aantal politiemensen dient niet “verdeeld tussen de Brusselse politiezones”. Hun aantal wordt federaal bepaald op basis van een verouderde KUL-norm. Dat Molenbeek per inwoner over het kleinste aantal politiemensen kan beschikken, zit dus bij de verantwoordelijkheid van de federale Minister voor Binnenlandse Zaken. Waarom zou die schaarste dan maar binnen de Brusselse politiezones moeten gecompenseerd worden?
Wel werden er federale middelen vrijgemaakt voor het Kanaalplan. Prima zou je zeggen. Maar wat als die in de plaats komen van de gevraagde structurele middelen. Schrappingen uit het bevolkingsregister of de controle van VZW’s worden nu verdergezet (verdergezet dus) via tijdelijke projectmatige middelen.

In tegenstelling tot het Brusselse N-VA parlementslid heeft Minister Jan Jambon al bij herhaling in de media gezegd dat een fusie op zich niet de eerste of enige prioriteit is. Zijn Bart Somers, Bart De Wever of Hans Bonte dan geen burgemeesters die het verschil kunnen maken voor hun stad?

Los daarvan had hij het vorige week ook nog over de noodzakelijke structurele samenwerking van de politiezones met de actoren op het terrein. Die zijn in Brussel (veel meer dan in Vlaanderen) gemeentelijk: het gemeentelijk onderwijs is in Brussel veel sterker uitgebouwd dan in Vlaanderen (cfr. aandeel Vrij Onderwijsnet).
Misschien deelt de N-VA wel de vaststelling van de liberale vakbond die stelt dat de bevolking weer “bang” moet worden van de politie. Geen vertrouwen en respect hoor, maar bang. Hoe wereldvreemd kan je zijn? Beleven we vandaag niet het failliet van het beleid dat meer en meer gesteund was op blitse interventieteams. In tegenstelling tot Gent, Mechelen of Antwerpen voordien, waar men opnieuw meer IN de samenleving wou staan.

Nabijheidspolitie moet aanwezig zijn in de scholen en op straat.
Interventieteams moeten vlug en efficiënt kunnen optreden.
De efficiëntie van beide en het evenwicht in het beleid is cruciaal voor de leefbaarheid van onze stad.

take down
the paywall
steun ons nu!