De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brussels parlement evalueert federale taalwetgeving

Brussels parlement evalueert federale taalwetgeving

vrijdag 25 februari 2022 10:47
Spread the love

N-VA wil maatregelen tegen taaldiscriminatie bij OCMW’s | BRUZZ

Natuurlijk loopt er veel verkeerd in Brussel. En een assertieve houding (niet alleen op communautair vlak) is altijd nodig in het leven. Daarom hoef je de meerwaarde van de meertaligheid in onze stad nog niet af te zweren natuurlijk.
Wie er dan toch een ideologische kwestie van maakt (en geen zaak van immobilisme en onaangepaste kwaliteitszorg) zou toch vooral gevoelig moeten zijn voor enkele positieve evoluties die ik in het artikel hierboven niet heb gelezen.

Hebben onze verkozenen in kaart gebracht welke plaatselijke besturen wel intern (tijdens de werkuren en/of erbuiten) taalcursussen organiseren in functie van het behalen van een SELOR-taalattest voor hun contractueel personeel?
Natuurlijk komt het niet aan de individuele werkgever toe om gebrekkige opleidingen (F en N) met het vingertje te counteren. Voor wie een universitaire opleiding van 7 jaar achter de rug heeft, kan men als patiënt al minder toegeeflijk zijn, lijkt me. Waarom kan een taalattest niet geïntegreerd worden in het diploma van het middelbaar onderwijs?
Wie die taalcursussen op de werkvloer organiseert geeft wel blijk van goodwill. Of zo je wil, bewijst men dat men er geen mentaliteit koestert dat al die ‘tracasseries administratives’ inzake meertaligheid wel niet zo hard van stapel zullen lopen.

Het (onwettige) compromis vandaag is het Brussels taalhoffelijkheidsakkoord dat bij contractuele aanwervingen in plaatselijke besturen enkel vraagt dat er prioriteit gegeven wordt aan tweetalige kandidaten. Concreet contacteren plaatselijke besturen vooraf ACTIRIS dat hen aangeeft of er voor het gevraagde profiel tweetalige werkzoekenden beschikbaar zijn.
Voor de Brusselaar: wie een tweetaligheidsattest behaalt staat sterker op de arbeidsmarkt en rijker in het leven.

Natuurlijk kunnen we ons ook focussen op alles wat er verkeerd loopt. Maar daarmee breng je nog geen bijdrage tot een mentaliteitswijziging: bij wie zich gecrispeerd weigert open te stellen voor professionele meertaligheid, en bij slimmeriken voor wie actieve meertaligheid geen troef is voor Vlaanderen of voor Franstalig België.
Het aantal homogeen eentalige gezinnen slinkt intussen sedert jaar en dag. En wie in Brussel enkel in de eigen taalbubbel leeft, mist ongelooflijk veel van deze veelzijdige stad.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!