De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brusselaars: ongelijk bedeeld met tewerkstelling

vrijdag 28 februari 2014 22:30
Spread the love

40,3% van de Brusselaars zonder inkomen, in Vlaanderen 30,7% en in Wallonië 34,5%. In Brussel leeft 40,3% van het inkomen van 59,7%, in Vlaanderen 30,7% van het inkomen van 69,3% en Wallonië 34,5% van  65,5%. Brussel heeft de hoogste “afhankelijkheidsgraad” voor inkomens, dwz voor 100 inkomenstrekkers zijn er 68 andere die er moeten van leven, in Wallonië is de afhankelijkheidsgraad 52% en in Vlaanderen 44%.

Voor alle gegevens: Tabel Inkomens België en gewesten 2012

Inkomensverwerving in de 3 Belgische gewesten – 2012
Voor bronnen, methodologie en grafieken België, zie BuG 210

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be

In het Vlaams gewest is 43,1% van de bevolking aan het werk, in Brussel maar 33,0%, dwz 10,1% haalt er minder z’n inkomen uit werk, terwijl Vlaanderen evenveel vervangingsinkomens heeft als Brussel. Er is ook evenveel Vlaamse publieke tewerkstelling als in Wallonië: 15,5% van de bevolking haalt z’n inkomen uit publieke tewerkstelling in Wallonië, in het Vlaams gewest is dat 15,2% en in Brussel 11,6%. Daar ligt ondermeer de achterstelling van Brussel, dat is de echte tijdbom, ook omdat er het hoogste publieke tewerkstellingsaanbod is,
    
Inkomsten uit werk en vervangingsinkomsten per gewest

In deze tabel wordt geen rekening gehouden met inkomsten uit roerend of onroerend vermogen, noch met kinderbijslag of studiebeurzen. Alleen wordt de categorie ‘ondernemers’ in de grafiek apart weergegeven voortgaande op het aantal bestuurders of vennoten bij de RSVZ.

  Vlaams Brussels Waals België
1. Bevolking 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
2. Bevolking met inkomen 69,3% 59,7% 65,5% 66,9%
    1. Tewerkstelling 43,1% 33,0% 36,5% 40,0%
         1. Loontrekkenden 35,8% 26,1% 30,7% 33,2%
             – Niet- Publiek werk 20,6% 14,5% 15,2% 18,2%
             – Publieke tewerkst. 15,2% 11,6% 15,5% 14,9%
         2. Zelfstandigen  7,3% 7,0% 5,8% 6,9%
            – Zelfstandigen voor 65 6,6% 6,4% 5,2% 6,2%
            – Zelfstandigen na 65 0,8% 0,5% 0,7% 0,7%
    2. Vervangingsinkomen 26,1% 26,7% 29,0% 26,8%
        1. Sociale zekerheid 24,7% 22,9% 26,2% 24,8%
            1. Volledig werkloos 4,9% 8,2% 7,7% 6,0%
                 – NWVWZ 2,3% 6,5% 5,3% 3,7%
                 – Ander NWNWZ 0,3% 0,4% 0,6% 0,4%
                 – Oud stelsel +50 0,7% 0,7% 0,8% 0,7%
                 – Brugpensioen 1,2% 0,3% 0,8% 1,0%
                 – TBS-Onderwijs 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
                 – Tijdskrediet/LBO 0,2% 0,2% 0,1% 0,0%
            2. Volledig ziekenkas 2,3% 2,0% 2,6% 2,3%
                 – Ziek invaliditeit 2,0% 1,7% 2,2% 1,9%
                 – Vervr. pensioen 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
            3. Pensioen 17,5% 12,7% 15,9% 16,5%
        2. Volledig leefloon 0,2% 2,4% 0,9% 0,6%
        3. Inkomens gehandicapt. 1,2% 1,4% 1,9% 1,5%
3. Bevolking zonder inkomen 30,7% 40,3% 34,5% 33,1%
    1. Niet werkende -18  19,5% 22,3% 21,1% 20,3%
    2. Studenten 18+ 4,4% 5,1% 4,7% 4,5%
    3. Andere niet-inkomens 6,9% 12,9% 8,6% 8,3%

Het verschil tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel ligt ook in hun aantal dat in de niet-publieke tewerkstelling werkt: 20,6% in Vlaanderen, 15,2% in Wallonië en 14,5% in Brussel: de teloorgang van de Waalse industrie is niet verteerd, evenmin de discriminatie van Brussel door de transformatie van autochtoon naar 75% allochtoon.
  

Detail van de bevolking per gewest in % in 12 grafieken
   
1. Niet inkomensverwervers                                        
2. Vervangingsinkomsten                                            
3.1. Werkende bevolking algemeen                           
3.2. Werkende bevolking, loontrekkend, zelfstandig  
  
Voor elk onderdeel wordt een grafiek getoond per gewest, voor de Belgische grafieken, zie
BuG 210 – Inkomen Belgen

 
1. Detail niet-Inkomensverwervers per gewest

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be

Brussel heeft de jongste bevolking -18 en ook de meeste studenten 18+, evenals een hoger aantal niet actieven zonder inkomen, niet uit werk en niet uit vervangingsinkomsten. Daar zit een groot potentieel zowel voor het terugdringen van de armoede als het verhogen van de werkzaamheidsgraad.  

2. Detail Vervangingsinkomsten per gewest

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be

De werkloosheid in Brussel is structureel over de gehele loopbaan, ook al ligt de jongerenwerkloosheid in Wallonië hoger. In Brussel is dat uitsluitend omwille van het gebrek aan aangeboden werk. Het pensioen en invaliditeit in Vlaanderen compenseert echter deze hogere werkloosheid zodat het % in de bevolking dat van de vervangingsinkomsten leeft in het Vlaams gewest gelijk is aan dat van Brussel.  Brussel overleeft dank zij het leefloon dat een minimaal inkomen waarborgt aan de verblijfsgerechtigde inwoners en zo het koopkrachtniveau en het economisch draagvlak van het gewest handhaaft.

Inkomen uit handicap en invaliditeit liggen lager in Vlaanderen en in Brussel lager dan in Wallonië zonder extreme verschillen.
 
3. Detail Werkenden, algemeen,  per gewest

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be

 
Opvallend dat Vlaanderen evenveel publieke tewerkstelling heeft als Wallonië, dwz evenveel publieke dienstverlening die met publieke middelen wordt gefinancierd. En daar ligt juist het grootste deficit van het Brussels gewest, want zowel in het Brusselse als het Waalse gewest loopt de niet-publieke tewerkstelling, het ‘private’, zeg maar op winst gerichte initiatief met 18% zeer ten achter op de 24,7% in het Vlaamse gewest (loontrekkenden en zelfstandigen samen genomen). % ondernemers is verdeeld zoals zelfstandigen in hoofdbezigheid per gewest.
  
3.2. Detail Werkenden, loontrekkend en zelfstandig
publiek en niet-publiek                                

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be

Ook al zegt de ‘mythe’ over Wallonië als ‘PS-staat’  het anders, in het Vlaams gewest is evenveel loontrekkende publieke tewerkstelling als het Waals gewest, alleen Brussel valt er tussenuit. En deze meting, in % op de bevolking is de meest objectieve die men hier kan maken.

Voor verder detail, zie tabel Inkomens België en gewesten 2012
 
Jan Hertogen, socioloog

take down
the paywall
steun ons nu!