De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brugge in december 2011

Brugge, Mobiliteit, Patrick Moennaert -

Bruggelingen zijn fier op hun stad

donderdag 8 december 2011 20:46
Spread the love

Van alle Vlaamse centrumsteden zijn de bewoners van Brugge het meest fier op hun stad. Dat blijkt alvast uit de nieuwe Vlaamse stadsmonitor die vandaag op een congres in Roeselare voorgesteld werd. Brugge haalt opnieuw goede tot zeer goede cijfers, op tal van domeinen: meer dan 86% van de Bruggelingen is tevreden over hun stad. ,,Brugge komt daarmee met Leuven en Hasselt op het Vlaamse podium”, aldus de Brugse burgemeester Moenaert. ,,Wij handhaven ons op het hoge niveau van de vorige editie, en dat is misschien nog wel het moeilijkste: iedereen kan pieken, maar aan de top blijven, dàt is iets waar je elke dag moet aan werken.”

De Vlaamse stadsmonitor is een combinatie van objectief feitenmateriaal dat door de Vlaamse studiedienst aangereikt werd en de resultaten van een schriftelijke enquête bij een representatief staal van de Vlaamse bevolking, in de 13 Vlaamse centrumsteden. Het is geen top-tien-rangschikking, maar de ervaring leert toch dat de meeste Vlaamse steden wel erg aandachtig de tabellen en statistiekjes bekijken om te zien waar hun stad ergens gesitueerd is. En wat blijkt? Dat op tal van domeinen Brugge erg goed scoort. Even volgen?

Brugge is de nummer 1 inzake tevredenheid over speel- en schoolvoorzieningen, en de aantrekkingskracht van de Brugse scholen is sinds de vorige editie van de stadsmonitor in 2008 nog toegenomen. In vergelijking met andere Vlaamse centrumsteden is het spijbelgedrag en de schoolse achterstand hier niét problematisch en de participatie van laaggeschoolden aan een beroepsopleiding is hier zonder meer goed te noemen.

Ondernemend

Net iets verrassender: na Leuven en Genk laat Brugge het beste cijfer zien voor de netto-groei en de overlevingskans van ondernemingen en na Roeselare heeft Brugge de grootste werkzaamheidsgraad van alle Vlaamse centrumsteden. Brugge blijkt ook door de bewoners als een veilige stad ervaren te worden. ,,Op buurtniveau zijn we zelfs nummer 1”, aldus burgemeester Moenaert. ,,Blijkt dat we hier weinig lawaaihinder en overlast hebben in Brugge, voor zwerfvuil en sluikstorten zelfs het laagste cijfer van alle Vlaamse centrumsteden. Toch stel ik vast dat er nog een probleem is met hondenpoep, zoals op vele plaatsen in Vlaanderen.”

In tegenstelling tot andere Vlaamse centrumsteden heeft Brugge géén positief migratiecijfer, Brugge verliest vooral jonge inwoners aan de buurgemeenten Zedelgem en Oostkamp, en bovendien is Brugge meer dan andere Vlaamse steden een ,,witte” stad, met ook minder kinderen per gezin. ,,Wij hebben inderdaad minder migranten, maar wie hier woont, verhuist niet graag”, zegt burgemeester Moenaert, ,,hier halen we een derde plaats, na de andere West-Vlaamse steden Kortrijk en Roeselare.”

Voor het aantal eigenaars zit Brugge pal op het Vlaamse gemiddelde, nl. 74,4%, inzake sociale huurwoningen is er een inhaalbeweging nodig, maar als men de woonquote bekijkt of het percentage dat gezinnen van hun gezinsinkomen aan wonen moeten besteden, zit Brugge toch ietwat verrassend ONDER het Vlaamse gemiddelde. En bij de tevredenheid over de buurt is Brugge de nummer 1 in Vlaanderen, maar dat bleek ook al bij de vorige editie van de stadsmonitor. ,,We hebben de afgelopen jaren dan ook volgehouden inspanningen geleverd in de Brugse buurten”, aldus burgemeester Moenaert. ,,Die inspanningen moeten we voortzetten”.

Fietsstad

Inzake mobiliteit blijft Brugge – met Turnhout – dé fietsstad in Vlaanderen, met een goeie basismobiliteit en een grote tevredenheid over de wegeninfrastructuur en de veilige schoolomgevingen. Brugge scoort ook best van alle Vlaamse centrumsteden inzake kinderopvang voor kleintjes van 0 tot 3 jaar, omgekeerd moet er hier nog werk gemaakt worden van een groter aanbod inzake ouderenzorg.

Inzake vertrouwen in de medemensen komt Brugge op een tweede plaats, na de inwoners van Leuven. Maar het vertrouwen in de politiek is in alle Vlaamse centrumsteden niet zo groot, zo bleek uit de enquête van de stadsmonitor: slechts 1 op de 10 ondervraagden vertrouwt de federale regering, 1 op de 5 de Vlaamse regering. De stedelijke overheid doet het in het algemeen iets beter, met 1 op de 3. Brugge komt inzake vertrouwen in de stedelijke overheid op de vierde plaats, na Gent, Hasselt en Leuven.

Burgemeester Moenaert: ,,Inzake tevredenheid over informatie van de stedelijke overheid komt Brugge op een tweede plaats met Hasselt, inzake consultatie staan we toch ook nog op een goeie vierde plaats. Wél stel ik met de mensen van de Vlaamse studiedienst vast dat de bereidheid tot participatie in bijna alle Vlaamse centrumsteden gedaald is. Heeft dat laatste iets met de crisis en met andere prioriteiten te maken? Dat laatste vergt zeker nog verder onderzoek. Maar globaal denk ik dat we met Brugge meer dan tevreden mogen zijn met de resultaten van deze Vlaamse stadsmonitor: als je inzake tevredenheid over de stad een 86,8% haalt ten opzichte van 86,9% de vorige keer, dan meen ik dat we mogen zeggen dat we ons op een zeer hoog niveau handhaven: 86,9%, dat is grote onderscheiding, en daar zijn we uiteraard blij mee.”

 

take down
the paywall
steun ons nu!