De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brugge stemt digitaal
Brugge, Schepen Franky Demon, Filip Somers -

Brugge stemt digitaal

maandag 20 februari 2012 18:23
Spread the love

Het rode potlood en de stembiljetten behoren vanaf nu ook tot de historie van Brugge.
Op 14 oktober 2012 wordt er in Brugge digitaal gestemd dat geeft het college van burgemeester en schepen goedgekeurd.
De vlaamse regering onderzocht of er een mogelijkheid was om met de gemeenteraads-en provincieverkiezingen
het digitaal stemmen van 2012 uit te breiden naar zes Vlaamse centrumsteden (Brugge, Gent,Oostende, Kortrijk, Roeselare en Aalst)
Het elektronisch stemmen geeft gevolgen voor de organisatie van de verkiezingen en ook min punten.
De gehuurde lokalen moeten eerder gehuurd worden, doordat de opstelling meer tijd vraagt.
De stemhokjes moeten worden aangepast en voorzien worden van stroom.
Maar dat weegt niet op tegen de voordelen, het grote voordeel ligt bij de algemene uitgaven zoals stockage stempapieren en drukpapier.
De stemcomputers zullen voorde volgende 15 jaar ingezet worden vorde lokale, regionale, federale en Europese verkiezingen.
Het digitaal stemmen is een besparing van 23.000 euro op de stadskas.
Stemmen kan op 14 oktober tussen 8 en 15 uur, daardoor kunnen de wachtrijen aan de stembureaus korter worden aangezien
er langer gestemd kan worden aldus schepen van bevolking Franky Demon.
 

take down
the paywall
steun ons nu!