De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brugge genomineerd voor Fietsgemeente/Fietsstad 2012
Brugge, Hilde Crevits, Filip Somers -

Brugge genomineerd voor Fietsgemeente/Fietsstad 2012

zaterdag 25 februari 2012 09:21
Spread the love

Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits wil met het initiatief Fietsgemeente/Fietsstad 2012 de steden en gemeenten aansporen om een goed lokaal fietsbeleid te voeren. Maar liefst 71 steden en gemeenten dienden een dossier in voor deze eerste editie. Ondertussen zijn 18 steden en gemeenten genomineerd. Ook Brugge is genomineerd in de categorie ‘Steden met meer dan 50.000 inwoners’, samen met Antwerpen, Genk, Gent, Kortrijk en Mechelen.

Motivering van de jury: ‘Brugge is een stad waar het fietsen ingeburgerd is en waar veel fietsers zich thuis voelen. Er wordt dan ook de nodige aandacht besteed om deze doelgroep te verzorgen. De infrastructuur leent zich perfect tot het fietsen en via ‘Park and Bike’ wordt de multimodaliteit niet uit het oog verloren. Brugge kan daardoor mooie cijfers op het gebied van fietsgebruik voorleggen.’

Burgemeester Patrick Moenaert is alvast verheugd met de nominatie van Brugge: ‘Stad Brugge staat sinds een aantal jaren model voor een duurzaam mobiliteitsbeleid. Brugge heeft zijn bijnaam van ‘Brugge fietsstad’ dan ook niet gestolen. In een sneltempo zijn meer dan ooit nieuwe voorzieningen gerealiseerd die het comfort, de veiligheid en de bereikbaarheid voor de fietsers aanzienlijk hebben doen toenemen. Wij denken ‘fiets’! De fiets is de rode draad in ons stadsbeleid, in alle domeinen en in alle toepassingen. In alle dossiers van infrastructuur, ruimtelijke ordening, personeel, evenementen, welzijn, vergunningen,. neemt het fietsbeleid een essentiële plaats in om de leefbaarheid van de stad te verzekeren en nog te verbeteren. Bruggelingen rijden in de eerste plaats met de fiets: 60 procent van alle inkomend verkeer in de binnenstad zijn fietsers. Het essentiële uitgangspunt van het mobiliteitsplan is het gebruik van de fiets.’

In juni 2012 zal minister Hilde Crevits de winnaars bekendmaken.

Burgemeester Patrick Moenaert: ‘We hopen bij de gelukkigen te zijn zodat Brugge de titel ‘Fietsstad 2012’ mag dragen. Aan deze titel is ook een mooie prijs ter waarde van 50.000 euro verbonden onder de vorm van ‘hardware’ die opnieuw kan geïnvesteerd worden in onze fietsstad. De afgelopen jaren hebben we trouwens al heel wat geïnvesteerd op dat vlak: de aanleg van een fietsroutenetwerk/landinrichting Groene Fietsgordel Brugge, fietskluizen en fietsstallingen (ook mobiel), infrastructuurwerkzaamheden zoals functionele en veilige fietsverbindingen (fietstunnels en -bruggen), de aanpak voor veilige schoolomgevingen, de invoering van Zone 30, optimalisatie van de fietspaden. En ook in de toekomst vallen we niet stil, er staat nog heel wat op stapel om het fietsverkeer blijvend te promoten in onze stad, niet in het minst de geplande bewaakte ondergrondse fietsstalling op ‘t Zand.’

 

take down
the paywall
steun ons nu!