De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brugge afwezig op burgemeesterconvenant
Brugge, Filip Somers, Groen Brugge -

Brugge afwezig op burgemeesterconvenant

dinsdag 6 maart 2012 18:11
Spread the love

Ons klimaat warmt op door menselijke activiteiten, verschillende Vlaamse steden hebben een klimaatsplan en sloten zich aan bij het burgemeesterconvenant.
Oostende, Gent,Antwerpen en Genk behoren daar reeds bij, opvallende aanwezig is Brugge.
Onze stad doet nu al klimaatvriendelijke inspannngen, maar volgens Groen Brugge volstaan die niet om met Brugge richting klimaatneutraliteit te gaan.
De top in Durban leverde bitter weinig op, de regering Di Rupo schrapt subsidies voor isolatie en heeft zelfs geen klimaat minister.
Freiburg, Kopenhagen, Vancouver of zelfs Gent doen volop inspannigen om hun ecologische voetafdruk te beperken door overteschakelen op groene stroom, openbaar vervoer of fietsinfrastructuur, ook Brugge kan zich aansluiten bij het burgemeesterconvenant.
Dat is een Europese beweging waarin lokale overheden deelnemen door vrijwillig toe te zeggen de energie-efficientie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen.
Door deze verbintenis beogen de onderhandelaars de 20% CO2 reductiedoelstelling van de Europese Unie tegen 2020 te behalen of te overtreffen.
Ook moet er ernstig nagedacht worden over de gevolgen van de klimaatsverandering voor Brugge.
Wat gebeurt er als het zeeniveau zal stijgen ?
Is Zeebrugge voorbereid op zware stromen ?
Het wordt de hoogste tijd om in actie te schieten, aldus Groen Brugge
 

take down
the paywall
steun ons nu!