De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brink’s: Waarom stijgt de beurskoers?
Belastingen, Nettowinst, Quartaalcijfers, Ethische code, Raad van Bestuur -

Brink’s: Waarom stijgt de beurskoers?

maandag 8 november 2010 20:08
Spread the love

Het gaat niet zomaar om de zoveelste staking. De uitsluitend Amerikaanse beheerders in Richmond, Virginia, trachten de Belgische sociale wetgeving te ondergraven. Ze willen immers bedienden (die een wettelijke erkend statuut hebben, met vastgelegde opzegtermijnen en –vergoedingen) als arbeiders behandelen die een slechter statuut hebben (https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/11/07/analyse-waarom-het-conflict-bij-brinks-zo-hard-gespeeld-wordt ). Het is dus een echte test-case om hier Amerikaanse toestanden in te voeren. Bovendien wordt een vestiging gesloten (Strépy), d.w.z. personeel vliegt op straat.

Door meerdere media wordt het bericht verspreid dat “Brink’s verlieslatend is” (bijvoorbeeld De Tijd). Pardon? Wil men op de website van Brinks eens de quartaalresultaten raadplegen? http://www.ir-site.com/brinks/default.asp

Tussen de vele cijfertjes leest men dat het 3e quartaal minder was dan vorig jaar, maar over 9 maand van 2010 zie ik toch een nettowinst van 98 miljoen dollar (operating profit GAAP), minder dan de 129 in 2009; en 99 miljoen (non-GAAP),  meer dan de 81 in 2009. Wisselkoersen spelen een grote rol voor de Europese cijfers; Brinks heeft 50 000 personeelsleden in 50 landen!

Bovendien kocht Brinks tijdens Q3 voor 30 miljoen dollar eigen aandelen in; de totale inkoop is nu 100 miljoen. Dit is een onrechtstreeks cadeau aan de aandeelhouders, dààrvoor is er dus voldoende cash. Brinks betaalde in Q3 (slechts) 16 miljoen vennootschapsbelasting (minder dan in 2009), of 38%.

Zijn de Europese vestigingen misschien verlieslatend? Ook dat klopt niet met de eigen cijfers van Brinks. Is de vestiging in Strépy verlieslatend? Daar zeggen de cijfers ook niets over. We kunnen blijven verknippen in kleinere stukjes, en bijvoorbeeld zeggen dat de CEO verlieslatend is, want hij kost alleen maar, en vervoert en beveiligt niets. Of dat het personeel te velde verlieslatend is, want de inkomsten gaan rechtstreeks naar de bankrekening van het bedrijf.

Maar het meest opvallend is de steile klim van de beurskoers sedert de laatste dagen van oktober, zie: http://www.ir-site.com/brinks/stock.asp  Er werden volop aandelen gekocht op de beurzen. Er zijn dus beleggers die verwachten dat Brinks in de nabije toekomst veel gaat opbrengen. Iets te maken met de strijd in Strépy, en de “besparingen” die het Amerikaanse bestuur doorvoert?

Op de site staat ook de ethische businesscode van Brinks. Zie:http://edg1.vcall.com/irwebsites/brinks/Business%20Code%20of%20Ethics.pdf Daar staat niets over respekt van het bedrijf voor de arbeidswetgeving en voor arbeidsakkoorden en personeelsstatuut. Evenmin komt het woord trade union of labour organisation ter sprake: het bedrijf functioneert blijkbaar best zonder verplichtingen tegenover zijn personeel. Is dat personeel wel nodig, kan men zich afvragen?

http://www.brinkscompany.com/ en http://www.brinksglobal.com/

http://www.tijd.be/nieuws/politiek_-_economie_belgie/Vakbonden_wantrouwig_over_initiatief_Milquet_bij_Brink-s.8983973-3136.art

Raad van bestuur: http://www.brinkscompany.com/corporateinformation/boardofdirectors.html

Tijdschriftje van Brinks: http://journal.brinksinc.com/?id=journalissue11

De Belgische afdeling: http://www.brinksinc.com/Location/Europe.html#Belgium DEZE LINK WERKT NIET LANGER (geschapt door Brink’s?). Zoekend naar de Belgische vestiging, vind ik enkel adressen (op 16/12):
http://www.brinks.com/Location/Europe.aspx#Belgium 
http://www.brinksglobal.com/contact_us/europe.aspx#belgium 

Persbericht van Brinks, Richmond, VS, over aanvraag faillissement van Belgische dochter: http://edg1.vcall.com/irwebsites/brinks/11-12-10.pdf

Op 20/11 op VRT, rubriek Vrije Markt, video van de stakers, en gesprek met ABVV-er De Deyn en prof. Othmar Vanachter, KUL : http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/journaal

take down
the paywall
steun ons nu!