De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Briljant: doorlichting van 44 gemeenten uit 24 oogpunten

Briljant: doorlichting van 44 gemeenten uit 24 oogpunten

zaterdag 2 januari 2016 17:27
Spread the love

Een briljant met 68 facetten, zie tabel 44 gemeenten in 24 facetten, 44 facetten in de kroon, waarbij elk facet een gemeente vertegenwoordigt, en 24 facetten met de kenmerken van de gemeente in het paviljoen, de onderkant van een briljant die meestal in een punt uitkomt. Elk van de 24 facetten belicht een kenmerk van de gemeente. Deze kenmerken worden in 90 deelfacetten geconcretiseerd. Vanuit de kroon kunnen de 44 gemeenten in verschillende verzamelingen tegen het licht gehouden worden en hun lichtsterkte kan vergeleken worden voor elk van de 24 facetten en 90 deelfacetten. Hieronder de verschillende verzamelingen:

1. De Smart-cities in België, de 20 eerste op de lijst.
2. De 9 Homans-gemeenten met een deradicaliseringsbudget.
3. De 9 grote steden met meer dan 100.000 inwoners in België.
4. De 13 centrumsteden in Vlaanderen.
5. De 8 Jambon-‘opkuis’gemeenten van het ‘Kanaal’-plan
6. De 19 Brusselse gemeenten, netjes naast elkaar.
7. De totalen per gewest en België, met deelverz. prov. en Brussel
8. De 10 Provincies en het totaal voor Brussels gewest naast elkaar.
9. Alle 44 gemeenten in alfabetische orde.

De 24 facetten vallen samen nog uiteen in 90 deelfacetten met elk specifieke en voor alle gemeenten vergelijkbare info. De omschrijving is kort maar allicht voldoende duidelijk om er verder geen toelichting meer te (moeten) bij geven. We geven de concrete info voor 3 gemeenten, het Brussels gewest en België. Enkele elementen zijn toegevoegd, ondermeer de opvang van vluchtelingen en het spreidingsplan, onderscheiden naar opvang Fedasil enerzijds en de Locale Opvanginitiatieven (zie punt 23) en ook het % verschuiving in stemmen van Oude Belgen naar Nieuwe Belgen (punt 9) werd duidelijker in beeld gebracht. Ook het % van zwart Afrikaanse en Oost-Europese afkomst werd toegevoegd (punt 10). En speciaal voor Jan Jambon werd de ambtelijke schrapping, herinschrijving en het schrappingssaldo tussen 1989 en 2015 voor elke gemeente vermeld. En niet onbelangrijk is de vaststelling onder punt 14 dat in België bv in 14% van de woningen niemand gedomicilieerd is, in Molenbeek is dat 15%, dus op het Belgische gemiddelde. En onder punt 8 werd de wisselleeftijd toegevoegd waarop inwoners van Vreemde Herkomst meer dan de helft van de bevolking uitmaken. Voor alle gemeenten wordt daarbij ook het % 0 tot 1 jarigen gegeven dat van vreemde herkomst is, uitermate interessant voor de toekomst, echt een eyeopener – niet voor niets wil De Wever Antwerpen groter maken om het aantal van Vreemde Herkomst te verdunnen.

De Kruispuntbank Sociale Zekerheid is een uitermate sterke informatiebron die ook in de tijd de evoluties van Vreemde Herkomst haarscherp in beeld brengt. Het is niet evident er de weg in te vinden maar wie er problemen mee heeft willen we graag helpen.

De Tabel 44 gemeenten in 24 facetten. kan langs links geopend worden per facet. Tezelfdertijd kan bovenaan elke verzameling apart geopend worden. Wie een specifieke gemeente zoekt kan langs de verzameling gemeenten in alfabetische volgorde onmiddellijk de gemeente vinden.

Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be

take down
the paywall
steun ons nu!