De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brief van Ho Chi Minh aan Frankrijk, de wrede koloniale overheerser

Brief van Ho Chi Minh aan Frankrijk, de wrede koloniale overheerser

maandag 21 november 2011 17:35
Spread the love

“Op 2 september 1945, na de nederlaag van de Japanse bezetter en voor de Franse poging tot herovering van Indochina, kondigde president Ho Chi Minh de onafhankelijkheidsverklaring van de democratische republiek Vietnam af:
…De verklaring van de rechten van de Mens en de burger van de Franse revolutie van 1791 stelt: ‘alle mensen zijn vrij en met gelijke rechten geboren en blijven dat ook’
Dat zijn onaanvechtbare waarheden.
En toch schenden de Franse imperialisten al meer dan tachtig jaar hun leuze van ‘vrijheid,gelijkheid en broederlijkheid’. Ze verkrachten ons vaderland en onderdrukken onze medeburgers. Hun daden druisen in tegen de idealen van menselijkheid en rechtvaardigheid’. Ze hebben ons al onze politieke vrijheden ontnomen. Ze hebben ons onmenselijke wetten opgelegd….
Ze hebben meer gevangenissen gebouwd dan scholen. Ze hebben genadeloos onze patriotten afgeslacht; ze hebben onze opstanden gesmoord in bloed. Ze hebben de publieke opinie geketend.
Om ons ras te verzwakken hebben ze ons opium en alcohol opgedrongen.
Op economische vlak hebben ze ons kaalgeplukt, ons volk verarmd en ons land verwoest. Ze hebben onze rijst gestolen, onze bossen, onze grondstoffen. Ze hebben de uitgifte van bankbiljetten en de export gemonopoliseerd. Ze hebben onze werkkrachten op de meest barbaarse wijze uitgebuit…
Om deze reden verklaren wij, de leden van de voorlopige regering ven de democratische republiek van Vietnam, plechtig aan de wereld:
Vietnam heeft het recht een vrij en onafhankelijk land te zijn en is dat in feite al. Heel het Vietnamese volk zal vastberaden al zijn fysische en mentale krachten mobiliseren, zijn leven en zijn eigendommen opofferen om zijn vrijheid en onafhankelijkheid te bewaren.”
Uit Jean Bricmont” humanitaire interventies” blz. 222

Ondanks deze wijze woorden van Ho Chi Minh, een integer vreedzaam man die opkomt voor de mensenrechten van zijn volk, hebben de Franse en de Amerikaanse beulen, als vijanden van de vrijheid en de mensenrechten, gedurende 20 jaar een Apocalyps boven het volk en het land gebracht, door brutale bombardementen met zware bommen en chemisch vuur met de dood van 6 miljoen Vietnamezen als gevolg. Dit zijn Nazi praktijken en misdaden.

BEVRIJDING VAN DE EUROPESE KOLONIALE MACHTEN
ONDERDUKKING VAN SLAVEN

De Amerikaanse “redder” heeft alléén de meester van slaven, de Europese Koloniale machten bevrijdt.
Wat weer bewijst dat ze vijanden zijn van de vrijheid en de mensenrechten. En dit is het grofste bewijs van misdadige partijdigheid. De vrijheid, het respect van de mensenrechten geldt alleen voor de meester van slaven.

Want ze blijven nog steeds de wrede bezetters van andere landen en alleen na grote slachtingen en na groot bloedvergieten van onschuldige burgers mochten de kolonies onafhankelijkheid krijgen.
De Europese koloniale machten mogen de rest van wereld aanvallen en bezetten. Waarom mocht Nazi Duitsland dan de Europese buurlanden niet aanvallen en bezetten?
Dat de koloniale machten na de tweede wereldoorlog hun kolonies behielden met wrede Nazi praktijken bewijst dat de geschiedenis van de westerse mens gaat over machtsmisbruik.
En hiermee geven koloniaal Europal uiteindelijk gelijk aan Nazi Duitsland namelijk dat macht wet is en de wereld regeert.
We leven nog steeds in koloniale tijden waar de machtige meesters van de wereld (VSA, Europa) wereldhegemonie nastreven, macht gebruiken om andere zwakkere landen aan te vallen, te bezetten, te onderdrukken en uit te buiten. Ze mogen ongestraft alle wrede misdaden plegen, mensen als insecten doden met massavernietigingswapens omdat ze de baas zijn door hun militaire overmacht.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!