De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brief naar DierAnimal partijtop gericht (Nederlandstalige versie)

Brief naar DierAnimal partijtop gericht (Nederlandstalige versie)

donderdag 5 december 2019 14:54
Spread the love

                             Gent, 25 september 2019

 

Beste leden van de DierAnimal partijtop

 

Wij wensen jullie maar ook vooral Victoria Austraet proficiat met het behalen van een zetel in de Brusselse regering. Aangezien onze partij nu een vaste waarde zal worden in het Belgische politieke landschap, wensen we spoedig een aantal zaken te bespreken en aan te pakken om op die manier een duurzame toekomst van DierAnimal te verzekeren. Gedurende de voorbije campagne alsook na afloop hebben we een aantal zaken opgemerkt bij  kandidate.s.n en van sympathisante.s.n en kiezers vernomen waarover we graag meer duidelijkheid wensen en waarover we graag een gelijkstemmige oplossing beogen. Daarbij onderscheiden we drie voorname thema’s: communicatie, transparantie en participatie.

 

Als eerste merkten wij dat de communicatie komende van de partijtop naar de kandidate.s.n op de lijsten, de (vice)-voorzit.s.ters, maar ook naar de leden en kiezers toe onvoldoende tot soms ontbrekend was gedurende de campagne en dat die nog steeds niet optimaal verloopt. Er was geen strategisch communicatieplan aanwezig waardoor we dikwijls op onszelf aangewezen waren. Dat draaide op bepaalde ogenblikken positief uit; de Oost-Vlaamse afdeling was als enige op tijd met de verkiezingsuitgavendocumenten. Echter op andere momenten leidde dergelijke autonomie tot feedback vanwege de partijtop waarbij aanvallend taalgebruik niet werd geschuwd. Ook verliepen er nog andere administratieve zaken soms te chaotisch. Daarom stellen we voor om een werkgroep op te richten om alle vormen van administratieve taken via protocollen uit te schrijven opdat de verantwoordelijken en/of actieve leden weten wat te doen tijdens verkiezingscampagnes, acties, perscontacten, allerhande georganiseerde activiteiten, enzovoort. Als we die protocollen met alle leden delen, dan bekomen we een efficiënte samenwerking.

 

Dat brengt ons bij het volgende punt, nl. transparantie. Om te weten welk pad we als partij samen willen bewandelen, is het noodzakelijk om de interne beslissingen -alsook, bijvoorbeeld de adviezen van de Animal Politics Foundation waarnaar geregeld wordt gerefereerd- te communiceren naar de lokale afdelingen en hun actieve leden. In die context van transparantie kregen we bijvoorbeeld geregeld vragen van kiezers en van betalende leden omtrent de financiën van onze partij. Dergelijke vragen hebben we doorgespeeld aan de partijtop, maar de gewenste informatie bleef ons verschuldigd. Op die manier stralen we dus weinig vertrouwen uit naar onze achterban. De transparantie verhogen dankzij een forum of een Google Drive bijvoorbeeld bevordert de werking van onze partij. Transparantie creëert vertrouwen en geeft inzicht in de werking van onze partij waardoor mensen een plaats kunnen vinden en zo hun expertise en kennis kunnen delen.

 

Zo komen we terecht bij participatie. De expertise en kennis van onze leden moet erkend en benut worden door onze partij. Vaak werd gebrek aan tijd, mensen en expertise door de partijtop aangehaald als oorzaak van eerdergenoemde gebrekkige communicatie en transparantie. Dat kan worden voorkomen door participatie van leden met expertise; er zijn heel wat mensen die zich graag willen inzetten voor DierAninmal. Hen inspraak verlenen en laten participeren op basis van hun relevante ervaring en kennis laat toe dat de partij groeit en  is eveneens uiterst belangrijk om bij onze leden een gevoel van verbondenheid te creëren.

 

Dat brengt ons bij het jaarlijks ledencongres, een uitgelezen moment dat zich leent tot  participatie en inspraak, maar dat dit jaar niet meer georganiseerd wordt en pas volgend jaar zal doorgaan. Het is belangrijk dat de mening van alle leden wordt bevraagd en gerespecteerd, zeker over het inhoudelijke programma en de statuten van de partij. Alle leden horen stemgerechtigd te zijn net zoals bij andere politieke partijen. Echter blijkt uit de statuten dat het merendeel van de leden over geen stemrecht zou beschikken. We raden dus aan om het jaarlijks congres te wel te laten doorgaan en ieder lid daarbij stemrecht te verlenen, willen we democratie hoog in het vaandel dragen.

 

We delen graag onze bezorgdheden omdat we opmerken dat er heel wat (actieve) leden DierAnimal verlaten en we opmerkten dat drie aangegeven thema’s tot de belangrijkste oorzaken daarvan behoren. We hopen van harte dat onze bekommernissen au sérieux worden genomen en er wordt erkend dat een aantal kinderziekten aanwezig zijn binnen de partij die we op een spoedige doch serene manier kunnen verhelpen.
Wij geloven sterk in een partij die opkomt voor dier, mens en planeet en hopen dan ook dat de partijtop, net zoals wij, enkel het allerbeste wil voor DierAnimal. Met dit schrijven reiken wij als actieve leden de hand naar de partijtop om samen te werken aan de toekomst van DierAnimal als een standvastige, duurzame en respectvolle partij.

 

 

Alvast bedankt voor de medewerking.

 

 

Vriendelijke groeten,

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!