De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brief aan Stadsblad de Echo over Islamofoob stuk Marcel Duyvestijn/Ramadan zonder God

Brief aan Stadsblad de Echo over Islamofoob stuk Marcel Duyvestijn/Ramadan zonder God

maandag 13 juni 2016 16:37
Spread the love

BRIEF AAN STADSBLAD DE ECHO OVER ISLAMOFOOBSTUK VAN MARCEL DUYVESTIJN/RAMADAN ZONDER GOD

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/brief-aan-stadsblad-de-echo-over-islamofoob-stuk-van-marcel-duyvestijnramadan-zonder-god/

AANREDACTIE STADSBLAD DE ECHOOnderwerp: Column van Marcel Duyvestijn”Ramadan zonder God”

Geachte Redactie,

Ik lees wel vaker groffe of hele en halve xenofobe stukkenin Nederlandse kranten, maar het stuk,dat ik afgelopen week in uw krant gelezen heb, spant wel de kroon.
Voor het feit, dat het uberhaupt in uw krant is verdwenen, verdientu een high profile plaats in de journalistieke ”Hall of Shame”.
Het betreft hier een stuk van uw columnist Marcel Duyvestijnen is getiteld”Ramadan zonder God” (1)
Dit schotschrift- een column wil ik het eigenlijk niet eensnoemen staat bol van Islamofobe en groffe opmerkingen jegensde moslims, die deelnamen aan de ere dienst in de Nasr Moskee,waar Duyvestijn op dat moment te gast was. (2)Denigrerende opmerkingen over hun Gebedshoudingen, dewijze van preken van de Imam en het Vasten in het algemeen.Gebedshoudingen vergelijkt Duyvestijn met een ”soort vangymnastiek” (3), de preek van de Imam met ”murmelen van eenoude man in een microfoon”,(4) Vasten ziet hij als ”hongerlijden”(5)en een ”poppenkast”. (6)
Alsof dat nog niet stuitend genoeg is, maakt hij de denigrerendeopmerking ”Je kunt toch wel zelf nadenken” (7), waarbij hijde Gebedsdienst verstoort en er kennelijk vanuit gaat, dat hij,als autochtone meneer, ”niet westerse allochtonen” (want dat zijnde meeste moslims in Nederland] moet vertellen, wat ”nadenken”is.
Dat een dergelijk Islamofoob stuk uberhaupt in uw krant isgeplaatst!Zou u het ook geplaatst hebben, als Duyvestijn in een Synagogegeweest was en gezegd hebben, dat Gebedshoudingen vanJoden ”een soort van gymnastiek” waren, dat de preekdienst vande Rabbi ”murmelen in een microfoon” was, dat GroteVerzoendag (8) ”hongerlijden” en een ”poppenkast” was?Ik wed van niet!

Waarom dan wel, wanneer het moslims zijn?Waarom mogen moslims wel te pas en te onpas beledigd,gestigmatiseerd worden?
Want met een denigrerend dergelijk stuk beledigtDuyvestijn meer dan 1 miljard moslims wereldwijd,voor wie de Ramadan een Heilige Vastenmaand is (9)In Nederland zijn dat ruim 1 miljoen mensen,van wie de meesten ”niet westerse” allochtonenzijn.En dan dat toontje
”Je kunt toch wel zelf nadenken” (10)
Dat riekt sterk naar weer dat Westerse dedain, datWesterse superioriteitsdenken naar ‘niet westersemensen (het aantal Nederlandse en andere Westersebekeerlingen is een minderheid)
En als krant anno 2016 (we leven niet in 1816!) pasthet u niet, een dergelijk stuk met dergelijkedenigrerende bejegeningen op te nemen.
Zeker niet in deze tijd met steeds toenemendeIslamofobie en vreemdelingenhaat. (11)
Ik hoop, dat u hieruit lering trekt en dergelijkeIslamofobe schotschriften niet meer plaatst.

Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam

NOTEN

(1)

RAMADAN ZONDER GODSTADSBLAD DE ECHOMARCEL DUYVESTIJN8 JUNI 2016
  http://www.liefdevollid.nl/2016/06/08/ramadan-zonder-god.html

(2)

” Ik keek onwillekeurig naar boven, naar het systeemplafond in de Nasr moskee in de Celebesstraat, waar ik te gast was. ”

RAMADAN ZONDER GODSTADSBLAD DE ECHOMARCEL DUYVESTIJN8 JUNI 2016
  http://www.liefdevollid.nl/2016/06/08/ramadan-zonder-god.html

(3)

”De mannen stonden en knielden als waren ze met een soort gymnastiek bezig. Vaak sloegen ze op hun hart en riepen ze dat Allah de akbarste was.”

RAMADAN ZONDER GODSTADSBLAD DE ECHOMARCEL DUYVESTIJN8 JUNI 2016
  http://www.liefdevollid.nl/2016/06/08/ramadan-zonder-god.html

(4)

” Verderop zat een oudere man met een snorloze baard te murmelen in een microfoon.”

RAMADAN ZONDER GODSTADSBLAD DE ECHOMARCEL DUYVESTIJN8 JUNI 2016
  http://www.liefdevollid.nl/2016/06/08/ramadan-zonder-god.html

(5)

”Het is Ramadan. Dat betekent hongerlijden”

RAMADAN ZONDER GODSTADSBLAD DE ECHOMARCEL DUYVESTIJN8 JUNI 2016
  http://www.liefdevollid.nl/2016/06/08/ramadan-zonder-god.html

(6)

”Ik keek naar de hemel. Wat zou het toch fijn zijn als God nu naar beneden komt om iedereen te vertellen dat het allemaal een poppenkast is die door mensenhersens bedacht is.
RAMADAN ZONDER GODSTADSBLAD DE ECHOMARCEL DUYVESTIJN8 JUNI 2016
  http://www.liefdevollid.nl/2016/06/08/ramadan-zonder-god.html

(7)

”Hoe langer ik daar op dat oosterse tapijt zat, hoe benauwder ik me voelde. ‘Je kunt toch wel zelf nadenken’, flapte ik eruit. Enkele gelovigen draaiden zich om en mijn begeleider deed zijn hand op mijn onderarm, ten teken dat ik stil moest zijn.”

RAMADAN ZONDER GODSTADSBLAD DE ECHOMARCEL DUYVESTIJN8 JUNI 2016
  http://www.liefdevollid.nl/2016/06/08/ramadan-zonder-god.html

(8)

WIKIPEDIAJOM KIPOER
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Jom_Kipoer

(9)

REDENEN VOOR HET VASTEN TIJDENS DE RAMADAN ´´

  • Het vasten ziet men als een vorm van zuivering van de ziel en gehoorzaamheid aan God.
  • Het vasten is een van de vijf zuilen van de islam en is dus verplicht.
  • Het is mogelijk door het vasten zelfdiscipline te ontwikkelen.
  • Het vasten laat voelen hoe het is om honger te hebben.
  • Het vasten is een manier om aan zwakheden in het karakter te werken.´´
  • WIKIPEDIA

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Ramadan#Redenen_voor_het_vasten_tijdens_ramadan
  BRON WIKIPEDIARAMADAN https://nl.wikipedia.org/wiki/Ramadan
  

(10)

” Hoe langer ik daar op dat oosterse tapijt zat, hoe benauwder ik me voelde. ‘Je kunt toch wel zelf nadenken’, flapte ik eruit.”

RAMADAN ZONDER GODSTADSBLAD DE ECHOMARCEL DUYVESTIJN8 JUNI 2016
  http://www.liefdevollid.nl/2016/06/08/ramadan-zonder-god.html

(11)

MELDPUNT ISLAMOFOBIE PUBLICEERT HEFTIG RAPPORT27 NOVEMBER 2015
  https://wijblijvenhier.nl/31929/meldpunt-islamofobie-publiceert-heftig-rapport/
 RAPPORT MELDPUNT ISLAMOFOBIEPERIODE JANUARI-JUNI 2015
  https://www.meldislamofobie.org/halfjaarlijks_rapport_2015.pdf
  ANNE FRANK STICHTINGISLAMOFOBIE NEEMT TOE, TOENAME EXTREEM-RECHTSSTRAATACTIVISME, RADICALER WORDENDE PVV
 http://www.annefrank.org/nl/Educatie/Discriminatie-in-Nederland/Monitor-racisme/Islamofobie-neemt-verder-toe/
  MONITOR RACISME EN EXTREMISME, ACHTSTE RAPPORTAGE
  http://www.annefrank.org/ImageVaultFiles/id_11447/cf_21/Monitor2008-8.PDF
  MAGHREB.NLISLAMOFOBIE NEEMT TOE IN DEN HAAG24 MEI 2016
  http://www.maghreb.nl/2016/05/24/islamofobie-neemt-toe-in-den-haag/
  ISLAMOFOBIE ZIE MIJN WEBSITE
   http://www.astridessed.nl/?s=Islamofobie

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!