De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brief aan Laco zwembaden over Zwarte Piet accessoires in hun vestigingen

Brief aan Laco zwembaden over Zwarte Piet accessoires in hun vestigingen

maandag 4 december 2017 03:44
Spread the love

ZWARTE PIET IS RACISME/BRIEF AAN LACO ZWEMBADEN OVERZWARTE PIET ACCESSOIRES IN HUN VESTIGINGEN

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/zwarte-piet-is-racisme-brief-aan-laco-zwembaden-over-zwarte-piet-accessoires-in-hun-vestigingen/

AANDIRECTIE VAN LACO ZWEMBADEN
Onderwerp:
Zwarte Piet masker en andere Zwarte Piet versieringen in eenof meerdere van uw vestigingen.

Geachte Directie,

Ik hoop, dat mijn brief inmiddels overbodig is gebleken, maar zoniet, dan raad ik u aan, goed nota te nemen van mijn onderstaandedringende verzoek:Mij is namelijk vanuit betrouwbare bron ter ore gekomen, dat in tenminsteeen van uw vestigingen, namelijk in Bemmel, Zwarte Piet maskers enandere Zwarte Piet versieringen, zijn aangetroffen. [1]Ik doe dan ook een dringend beroep aan u, alle Zwarte Piet accessoiresper onmiddelijk [dus bij het ontvangen van deze brief] uit al uwvestigingen te verwijderen.In de aan u opgestuurde link [zie noot 2] is het Zwarte Piet masker afgebeeld.Hoewel die hele karikatuuur als zodanig stuitend en racistisch is, lijkt ditmasker wel weggelopen uit de 19e eeuw.Als ik u was, zou ik mij daar toch wel goed voor schamen!
Te uwer informatie-al zou dat niet eens nodig moeten zijn:Zwarte Piet is een racistische karikatuur, die zijn intede heeft gedaan in1850, tijd van slavernij en fanatiek kolonialisme. [3] en is niet meer ofminder dan het koddige en vooral dommige knechtje van Sinterklaas.Toegegeven:Tegenwoordig heeft hij een minder raar nagedaan Surinaams accent,hij heeft na ruim 150 jaar eindelijk geleerd correct Nederlands te spreken[iets wat vreemd genoeg, de eveneens ”uit Spanje” komende blankeSinterklaas wel direct kon….] en doet minder denken aan de karikatuurvan het ”vrolijk dansende negertje”Niettemin:Het is en blijft een racistische karikatuur, met een raar uitziende kroeskop,grote oorbellen, rode lippen en vooral zijn onderdanige rol als knecht. [4]
Wat het bovendien nog erger maakt is dat jaarlijks talloze zwarte kinderenom die Zwarte Piet worden gepest en gediscrimineerd en er een gevoel vanminderwaardigheid door aangepraat krijgen. [5]
Daar moet nu direct een einde aan komen en daartoe kunt u bijdragendoor die malle Piet versierselen uit uw vestigingen te verwijderen.Er komen in uw zembaden ook zwarte kinderen en die moeten geenlast hebben van dergelijke koloniaal-racistische obsessies.
Mocht u die Zwarte Piet rommel al verwijderd hebben, prima.
En laat het dan ook de laatste keer geweest zijn, dat u Blackface accesoiresin een van uw zwembaden hebt neergezet.
We leven in de 21ste eeuw, niet in de 19e eeuw.
Ik reken op uw medewerking.
Een fijn Sinterklaasfeest zonder Zwarte Piet toegewenst!
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 
NOTEN

[1]

”In een van de zwemaccomodaties van Laco Nederland trof een vader die zijn zevenjarige zoon naar zwemles bracht, onlangs een Zwarte Piet-masker en andere Zwarte Piet-versieringen aan.”……….”De vader ontdekte het Zwarte Piet-materiaal in de Laco-vestiging in Bemmel. Mogelijk is in andere vestigingen van Laco ook Zwarte Piet-materiaal te vinden.”
DOORBRAAK.EUKLAAG BIJ LACO OVER HET ZWARTE PIET RACISME INHUN ZWEMBADEN24 NOVEMBER 2017
http://www.doorbraak.eu/klaag- laco-zwarte-piet-racisme-zwemb aden/

[2]

ZIE DE FOTO VAN HET ZWARTE PIET MASKER IN ONDERSTAANDE LINK

DOORBRAAK.EUKLAAG BIJ LACO OVER HET ZWARTE PIET RACISME INHUN ZWEMBADEN24 NOVEMBER 2017
http://www.doorbraak.eu/klaag- laco-zwarte-piet-racisme-zwemb aden/

[3]

WIKIPEDIA

ZWARTE PIET

http://nl.wikipedia.org/wiki/ Zwarte_Piet

”Die  negatievere  kijk  op

donkergekleurde mensen begint vanaf diezelfde jaren 1860 zichtbaar te worden ook in

de  plaatjes  van  Zwarte  Piet.  Hij  wordt  steeds  angstaanjagender  en  schept  er  een zichtbaar  genoegen  in

om  kinderen  te

 bestraffen.”

JAN HELSLOOT

NAAR EEN AFSCHEID VAN ZWARTE PIET

Lezing op de bijeenkomst van het Sint Nicolaas Genootschap

in Montfoort, 31 maart 2012

http://depot.knaw.nl/12639/1/ Lezing_SNG_Montfoort_2012_pdf- def.pdf

[4]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALS

RACISTISCH FENOMEEN

ASTRID ESSED

19 OCTOBER 2013

https://www.astridessed.nl/afs chaffing-zwarte-piet-een-mustz warte-piet-als-racistisch-feno meen/

[5]

Die verhalen blijven zich opstapelen. Zwarte mensen die vertelden hoe ze als kind uitgelachen werden in Sinterklaastijd, zwarte kinderen die niet naar school durfden rond die tijd omdat ze voortdurend voor ‘zwarte Piet’ werden uitgemaakt, zwarte kinderen die thuiskwamen en vroegen: ‘mama, ben ik dom? Zwarte Piet is toch ook dom’.

ANTIRACISME OP VIER FRONTEN

PETER STORM

30 APRIL 2015

http://www.ravotr.nl/2015/04/ 30/antiracisme-op-vier- fronten/

BREEUWSMA EN ZWARTE PIET/INSTITUTIONEEL RACISME

IN UITVOERING

ASTRID ESSED

23 SEPTEMBER 2015

https://www.astridessed.nl/ breeuwsma-en-zwarte- pietinstitutioneel-racisme-in- uitvoering/

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!