De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brief aan de Belgische bevolking vanuit Steenokkerzeel 127 bis

Brief aan de Belgische bevolking vanuit Steenokkerzeel 127 bis

zondag 30 januari 2011 22:46
Spread the love

Zondag betoogden vrijwilligers van de CRER (Coordination contre les Rafles, les Expulsions et pour la Régularisation) voor de gevangenis voor mensen zonder papieren van Steenokkerzeel. 

Met deze betoging wilden ze de gevangenen mentaal ondersteunen. Ook wilden ze de identiteit van de opgesloten mensen achterhalen om hen te kunnen helpen aan een degelijke dokter of advocaat.

Federaal volksvertegenwoordigster Zoé Genot (Ecolo) ging naar binnen en bezorgde de gevangenen ingezamelde gsm’s en gsm-kaarten.  

Ashot Minasyan is Armeniër zit net als zijn dochter Margarita gevangenen in Steenokkerzeel 127 bis. Zijn vrouw ligt momenteel al 2 weken in een ziekenhuis in Leuven. Hij overhandigde deze brief met de vraag ze te publiceren:

Gedurende 3 jaar woon ik in België. Ik ben steeds onder de indruk geweest door de behulpzaamheid van de Belgen en hun respect voor mensenrechten. Deze Westerse waarden en vrijheden worden ook in de hele wereld verkondigd. Ze zijn opgenomen in internationale teksten zoals het VN-verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen.

Als getuige van het totalitaire systeem in mijn land van herkomst, draag ik deze mensenrechten een warm hart toe. Vandaag ben ik echter samen met honderden en zelfs duizenden anderen in een situatie belandt die dit België onwaardig is.

De Belgische staat houdt een klopjacht die in strijd is met de mensenrechten die ze zelf uitdraagt. In het hart van Europa, op enkele kilometers van de hoofdstad Brussel, worden fundamentele mensenrechten geschonden.

Wij hebben geen enkel misdrijf gepleegd, maar zijn gearresteerd en zonder vonnis van een rechtbank hier opgesloten. Het niet bezitten van de juiste papieren als reden voor deze opsluiting is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar.

Ik richt me hierbij tot het Belgische volk, hun verkozen politici en de verenigingen die bezig zijn met deze mensenrechtenschendingen en vraag jullie om ons te helpen en ervoor te zorgen dat onze rechten gerespecteerd worden. Ik richt me ook tot de media met de vraag deze brief te publiceren.

Wij bevinden ons op het volgende adres:

Tervuursesteenweg 300, 1820 Steenokkerzeel  

Laat God over de Belgische bevolking waken.

Ashot Minasyan

Website CRER: http://regularisation.canalblog.com/

Website Zoé Genot: http://www.zoegenot.be/

Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen: http://www2.ohchr.org/english/law/refugees.htm

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!