De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brief 2 aan medisch directeur van De Sleutel

Brief 2 aan medisch directeur van De Sleutel

dinsdag 21 april 2015 11:22
Spread the love

Beste mevrouw Van Duyse,

Het is niet mijn bedoeling u verder nog lastig te vallen maar ik had graag nog gereageerd op uw antwoord* naar aanleiding van mijn brief.

Cannabis is inderdaad een lastig vraagstuk. Maar als ik de standpunten van De Sleutel zie omtrent cannabis dan heb ik het gevoel dat het niet klopt.
Wetende dat deze brief weinig zal uitmaken in uw visie en die van De Sleutel wil ik u toch even nog op enkele feiten wijzen.

De studie waar ik naar verwees in verband met psychoses en cannabis is een studie die uitgevoerd werd door de Harvard Medical School en is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Schizofrenia Research. Een onderzoek als dit moet dus wel serieus genomen worden.

Volgens het onderzoek zou cannabis de leeftijd waarop schizofrenie uitbreekt (bij mensen die genetische aanleg hebben voor schizofrenie) kunnen vervroegen, maar het is niet de oorzaak van schizofrenie! Andere factoren die de leeftijd waarop schizofrenie uitbreekt kunnen vervroegen zijn stress, eenzaamheid, alcohol, medicatie, sigaretten!

Ik begrijp trouwens niet waarom De Sleutel zo licht gaat over tabaksgebruik. 80% van alle psychiatrische patiënten roken sigaretten! Er zijn onderzoekers die beweren dat tabak psychoses kunnen veroorzaken. Die beerput open trekken zou een taak moeten zijn van afkickcentra, maar het inzicht ontbreekt duidelijk nog.

In PsychCentral leest u een korte samenvatting over de studie rond schizofrenie die de Harvard Medical School uitvoerde. U leest daar dat het vooral door het hoge THC gehalte komt dat cannabisgebruikers psychose-achtige effecten kunnen ondervinden. Verder leest u ook dat CBD  een anti-psychotisch effect heeft. Cannabis met een hoog CBD gehalte heeft dus geen psychotisch effect maar in tegendeel wel een anti-psychotisch effect! Bijgevolg zou het in de toekomst een medicijn kunnen zijn voor mensen die lijden aan de ziekte schizofrenie. Deze cannabis houdt ook geen risico in voor de mentale gezondheid van gebruikers.

Hoe komt het dat we daar niks over lezen op de website van De Sleutel? Cannabis met een hoog THC gehalte is inderdaad niet goed voor de mentale gezondheid van gebruikers, toch niet als daar geen CBD in te vinden is. Maar CBD kan dit effect volledig teniet doen. De informatie die u deelt op de website en in interviews is dus niet compleet en bijgevolg onjuist.

Daarnaast houdt het repressieve beleid in dat cannabis steeds meer vervuild wordt met giftige stoffen die, hoe kan het ook anders, een heel negatief effect hebben op de mentale gezondheid. Pesticides en andere vervuiling kunnen psychoses veroorzaken en schade toebrengen aan de longen en de algemene gezondheid.

Ik ben het eens met de stelling dat cannabis zou moeten ontraden worden aan jongeren. Maar persoonlijk ben ik van mening dat sigaretten nog veel meer ontraden zouden moeten worden. Ik lees bij de standpunten van De Sleutel dat cannabis schade zou veroorzaken aan de hersencellen. Bent u hier absoluut zeker van? Ik ben hier niet zo zeker van, waar ik wel zeker van ben is dat sigaretten schade toebrengen aan de hersenen! Het is dus logisch dat een joint, cannabis gemengd met tabak, schade toebrengt aan de hersenen, maar ligt dat dan aan de cannabis of aan de tabak?

Er is geen overtuigend bewijs dat cannabis schade toebrengt aan de hersenen!
Het is toch wel bizar dat onderzoekers bezig zijn met het ontwikkelen van medicijnen tegen alzheimer en dementie op basis van cannabis. Onderzoek toont namelijk aan dat cannabis kan helpen bij neurodegeneratieve aandoeningen en dat het hersenschade kan herstellen die toegebracht werd door epilepsie-aanvallen, beroertes of alcoholmisbruik. Uiteraard gaat het niet over het roken van cannabis, maar wel om een pil waarin de actieve stoffen verwerkt zitten. Maar dan keer ik terug naar mijn vorige brief: Het is de manier waarop cannabis genuttigd wordt die schadelijk is, niet de cannabis zelf. M.a.w. vaporizen, thee, edibles, … zijn methodes om cannabis te consumeren zonder schadelijke effecten, dosering is belangrijk maar dat is met alles zo. Preventie zou gericht moeten zijn op juiste informatie, niet op drogredenen.

En dan nog een laatste woordje over depressies en cannabis. Ik zei het al: een joint kan mensen depressief maken, tot zover volg ik De Sleutel in haar standpunt, maar ligt het aan de tabak of aan de cannabis? Nogmaals: Gebruikers die de tabak weglaten rapporteren een gevoel van welbehagen en onderzoek toont aan dat cannabis helpt bij gevoelens van eenzaamheid en depressie. Het onderzoek is gepubliceerd in Social Psychological and Personality Science.

Het is ook aangetoond dat in staten waar cannabis voor medisch gebruik toegelaten is de zelfmoordcijfers dalen (net als de criminaliteit en het aantal dodelijke verkeersongelukken), dit viel te lezen in The Journal of Mental Health! De belangrijkste reden voor deze daling is het feit dat mensen, vooral jonge mannen, minder alcohol drinken wanneer ze legale cannabis tot hun beschikking hebben. Alcohol maakt mensen depressief en verkleint de stap naar zelfdoding. Ik merk het zelf ook in mijn omgeving, als er cannabis is drinken mensen minder. Dat alcohol leidt tot (partner)geweld en andere ellende zal u allicht ook niet ontkennen. Ook jongeren laten zich maar al te vaak vangen aan de legale status van alcohol en komen hierdoor terecht in levensgevaarlijke situaties. Bingedrinken maakt in ons land jaarlijks gemiddeld 1000 slachtoffers, cannabis 0.  

Volgens de standpunten van De Sleutel kan het gebruik van cannabis leiden tot zelfmoordgedachten, dit staat dus haaks met wat ik hier schrijf.

Cannabis is veel meer dan een illegale drugs die niet zo onschuldig is als het lijkt. Ik ben ervan overtuigd dat cannabis een groot therapeutisch en medicinaal potentieel heeft, maar dat de wijze waarop de plant gekweekt en geconsumeerd wordt van doorslaggevend belang is. Blijven herhalen dat cannabis psychoses en depressies veroorzaakt blokkeert het hele proces van bewustwording dat cannabis een bijzonder medicijn kan zijn voor mensen die lijden aan levensbedreigende aandoeningen. Dokters en patiënten gaan cannabis nooit serieus nemen indien De Sleutel zich blijft vastklampen aan deze stellingen.

Met vriendelijke groeten,

De Bruyne Eef

Gezinswetenschapper, moeder en werkzaam als nachtopvoeder bij kinderen en jongeren met een mentale beperking

———————————————————————————————————–

* Antwoord van mevrouw Van Duyse, medisch directeur van De Sleutel, op mijn eerste brief:

Mevrouw De Bruyne,

Dank voor uw aandacht die U besteed hebt aan mijn  interview.

Ik heb recent 1 interview gegeven in De Tijd. Al de andere publicaties zijn
gebeurd zonder mijn toestemming. In het artikel in De Tijd zeg ik  dat ik het gedoogbeleid gedoog en dat
het goed is voor gebruikers en slecht voor preventie …. Maw een genuanceerde opinie.

Als U iets anders gelezen hebt, zijn dat mijn mening en mijn woorden niet.

Betreffende de psychiatrische gevolgen van langdurig cannabisgebruik moet
U maar eens de internationale literatuur lezen. Die zijn veel interessanter dan mijn woorden. Deze spreken uw mening tegen. Maar elke mens leest wat hij interessant vindt
uiteraard.

Als arts tracht ik mij te beroepen op die artikels die aan de internationale
standaards van wetenschappelijk onderzoek en publicatie voldoen want er is erg veel op de markt.

Veel succes verder

Met vriendelijke groeten

 

Dr Anne Van Duyse
Medisch Directeur

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!