De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bricmont doof voor LGBT’s maar voert wel Léonard als slachtoffer op
Jean Bricmont, Aartsbisschop Léonard, Immanente gerechtigheid -

Bricmont doof voor LGBT’s maar voert wel Léonard als slachtoffer op

vrijdag 15 april 2011 01:25
Spread the love

Laat me toe even te reageren.  Wie niet weet waarover ik het heb, lees even de volgende artikels:  Vier taarten voor aartsbisschop lonard en Wetenschapsfilosoof Bricmont boos op taartengooiers Leonard en Arme wereldvreemde Léonard

Ik heb hier toch wel moeite met de redenering dat Léonard het tegen alle ‘verboden’ sexualiteit tegelijk heeft en dat hij dus geen specifieke schade berokkent aan de LGBT gemeenschap.  Het is nu wel zo dat wie seks voor het huwelijk heeft, meestal niet zo worstelt met haar of zijn geaardheid maar bij LGBT’s ligt het allemaal gevoelig.  Daar geldt niet de regel van de vrije keuze. 

Wat Léonard zegt is dat het maar goed is dat je aids krijgt indien je als LGBT sexuele contacten hebt (wat onder Léonards definitie van losbandigheid valt).  Erger nog: als je het niet krijgt, dat zou pas ongerechtigheid zijn.  Dat is een levenslange verbanning van LGBT’s naar niemandsland, terwijl hetero’s als ze gelovig zijn nog altijd kunnen trouwen en klaar is kees. 

Bij LGBT’s kunnen zulke uitspraken van Léonard wel eens de druppel zijn die de emmer doet overlopen.  Aids is een heel gevoelig thema bij hen, heel stigmatiserend en kwetsend als je het als Léonard aanpakt. 

Men laat het vaak uitschijnen alsof Léonard in medische termen spreekt: aids als gevolg van onveilig vrijen.  Léonard heeft hier wel een ethische categorie voor ogen: aan de grond van aids ligt verwerpelijk gedrag … en dan moet je maar op je blaren zitten. 

Maar voor zijn priesters van 85 jaar die pedofiel zijn, vraag Léonard wel dat men hen met rust laat.  Die wenst hij geen aids toe. Als Léonard het echt over medische causaliteit heeft, waarom gebruikt hij dan een zwaar beladen woord als ‘gerechtigheid’? 

Je vindt een deel van die redeneringen ook hier ( prof. Batens).   De bisschop van Gent keurde de uitspraak van Léonard ten zeerste af in een persbericht daarover en ook theologen van de KUL reageerden in een internetpublicatie. 

Ik heb nog geen taart moeten gooien en ben er geen fan van omdat ik voor geweldloosheid ben.    Maar mijn frank is gevallen nu zowat tien jaar geleden toen naar aanleiding van die hetse op de trouwmis van prins Filip een slachtoffer het niet meer aankon (want die dingen komen alsmaar op tv), de kerk binnenging van zijn priester dader, die bestormde … en toen de corpulente priester viel bestierf hij het aan een hartaanval. 

Ik wil Léonard niet opvoeren als een slachtoffer, kan  toch geen medelijden met hem hebben na wat hij die mensen aan doet.  Of volgen we die zaak dan echt niet?  Ik ken heel wat bisschoppen en priester die geen enkele taart in hun gezicht krijgen.  Er is iets als machtmisbruik (wat een taart kan zijn) maar ook, net het tegenovergestelde: handelen uit onmacht (wat een taart kan zijn).  Laten we de context bekijken en dan onze conclusies trekken. 

We hebben op VT4  het vanavond toch van een slachtoffer, Linda Opdebeeck (van kerk en mensenrechten), gehoord naar aanleiding van het interview van Van Geeuwsluwe:  “Als ik weet waar hij zou zitten, ik …”  Dit is wat anders dan taarten gooien.  In de gevangenis krijgen pedofielen om die reden een aparte vleugel.   

Daarom, het gaat mij niet om simpele vergelijkingen van ‘Bricmont boos’, ‘kostuum van Léonard naar de kuis’,’misschien voelt hij zich wat eenzaam’, enz.  Ik vraag om een contextualisering van de zaak en die zit bij wat er gaande is tussen Léonard en LGBT.  Bricmont zit er voor niets tussen maar zet nu een grote mond op.  Sorry, ik mag het toch zeggen hé dat ik er zo over denk? 

Voor de rest alle respect voor Bricmont.  70 procent van de priesters vallen Léonard af voor zijn aanpak, en wij zouden hem hier moeten verdedigen?  Devillé was in de pers jarenlang de ‘dissidente priester’ en nu is hij vertegenwoordiger van Kerk en mensenrechten. Het kan plots even wel.   

LGBT’s worden én door de wetgever gediscrimineerd én door Léonard als het machtsinstituut van de kerk die daar misbruik van maakt.  Léonard krijgt van de media een platform om zijn kwetsende dingen ten toneel te voeren.  Zoveel ruimte krijgen LGBT’s niet om zicht te verdedigen … omdat ze zich moeten verstoppen in de maatschappij.  Die taart is een wanhoopskreet precies omdat de problemen van LGBT’s doodgezwegen worden, omdat ze de onzichtbare moeten zijn als ze willen bestaan, omdat hun leed niet mag aangekaart worden.  50 procent van de lesbische meisjes denken aan zelfmoord.   Het is nu bijna twee jaar geleden dat Yasmine uit het leven stapte. 

Weet je waarom Cavaria zich niet burgerlijke partij wou stellen tegen Léonard?  Omdat ze zeggen dat dit proces toch nooit gewonnen kan worden en dat ze aan hun toelage moeten denken.  En weet je waarom ze zich wel burgerlijke partij stellen tegen de ouders van Laila?  Omdat het VB er op aandrong om dit te doen en je maatschappelijk nog op applaus gaat kunnen rekenen mocht je zelfs het proces verliezen.  Als LGBT’s het niet halen tegen onderdrukker Léonard dan is dat omdat ze én door links verzwegen worden én omdat ze alle rechtse krachten tegen hebben.  

Advocaat De Meester wil in deze toestand verandering brengen. Lees hier het interview met hem.

 Uit dit artikel van Johan Leman haalde ik dit:

“Ach… de Kerk is geen democratie, dat is toch evident, zo luidt het. Is dit wel zo evident? Niet-kerkelijken zien het dan weer anders en keren zich af: “bah, dat instituut stort toch binnenkort ineen!” Ondertussen gaat men wel voorbij aan het feit dat dit vermeend ineenstortende instituut nog altijd een van de grootste “sociale kapitalen” vertegenwoordigt in onze samenleving en dus hoe dan ook ons democratisch functioneren indirect sterk beïnvloedt, ten goede zowel als ten kwade.

“Misschien kunnen we beginnen met wereldwijd in de Kerk de aanbevelingen van Hans Küng ter harte te nemen, en ze desnoods van Rome af te dwingen, waar het gaat om de toepassing van elementaire mensenrechten en van gelijke behandeling in de Kerk. Wat zitten we de wereld anders te vertellen over bevrijding en generositeit? “

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!