De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brenda verlegt grenzen

Brenda verlegt grenzen

vrijdag 12 december 2014 10:08
Spread the love

Brenda is blind van bij de geboorte, maar dat houdt haar niet tegen om voor haar droom te gaan om andere mensen te helpen. Bij Het Vlaamse Kruis volgde ze een EHBO-cursus voor blinden en slechtzienden. Zo verlegt ze haar grenzen en tegelijkertijd motiveert ze haar medecursisten om hun talenten te ontwikkelen.

Het Vlaamse Kruis staat mee op de bres bij preventieve hulpdiensten en eerste hulp bij ongevallen. Als sociaal-culturele vormingsinstelling organiseert Het Vlaamse Kruis ook heel wat EHBO-opleidingen. Met een van deze opleidingen richt de organisatie zich specifiek tot blinden en slechtzienden. Een project dat opgestart kon worden dankzij onbezoldigde én gemotiveerde vrijwilligers zoals Brenda.

De videogetuigenis van Brenda is een mooi voorbeeld van hoe het sociaal-cultureel volwassenenwerk elke dag weer de wereld in beweging zet en mensen laat schitteren. 

Laat mensen schitteren
De
video van Het Vlaamse Kruis maakt deel uit van de Laat Mensen
Schitteren-campagne. Met deze campagne zet Socius de meerwaarde en het
effect van het scoiaal-cultureel volwassenenwerk in de kijker aan de
hand van getuigenissen van deelnemers, vrijwilligers en professionals
uit de sector.
 
Deel het verhaal van Amandine
Draag
jij het sociaal-cultureel volwassenenwerk ook een warm hart toe? Aarzel
dan niet om het verhaal van Brenda – en ook de andere getuigenissen –
te delen via Facebook of Twitter, je blog of website. Met jouw steun
veroveren we samen de virale wereld en geven we het sociaal-cultureel
werk de aandacht die het verdient.

Surf naar www.facebook.com/laatmensenschitteren en laat samen met ons het sociaal cultureel volwassenenwerk schitteren!

Meer weten?
Wil
je meer weten over de ‘Laat mensen schitteren’-campagne van Socius?
Wens je info over hoe je kan helpen bij de verspreiding van de video van Brenda? Klik dan hier voor meer informatie of neem contact op met Maud Mertens (T 02 215 27 08).

take down
the paywall
steun ons nu!