De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Breeuwsma en Zwarte Piet/Institutioneel racisme in uitvoering

Breeuwsma en Zwarte Piet/Institutioneel racisme in uitvoering

woensdag 23 september 2015 06:32
Spread the love

BREEUWSMA EN ZWARTE PIET/INSTITUTIONEEL RACISME IN UITVOERING

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/breeuwsma-en-zwarte-pietinstitutioneel-racisme-in-uitvoering/

Samenvatting:
”De aan de Rijks Universiteit Groningen verbondenpsycholoog Breeuwsma vindt de Zwarte Piet discussie”een probleem voor volwassenen” en is van mening, dat zijzich ”kinderachtig” opstellen. Voor hem is het gewoon een”kinderfeestje”Onbegrijpelijk, dat iemand, van wie wetenschappelijkinzicht mag worden verwacht, niet alleen volkomen voorbijgaataan de effecten van ”Zwarte Piet” op zwarte kinderen, maar behept is met institutioneel racisme. Voor hem tellen, zo blijkt uit zijn redenatie, slechtsblanke kinderen.”

http://www.ad.nl/ad/nl/5601/TV-Radio/article/detail/4147300/2015/09/22/RTL-Zwarte-Piet-is-held-en-houdt-bij-ons-zijn-eigen-kleur.dhtml

Het is verbijsterend, hoe moeilijk het kennelijk is, een categorie mensenin de Nederlandse samenleving aan hun verstand te brengen,dat een in 1850 ontstaan karikatuur geen ”onschuldig kinderfeestje”is, maar een racistisch overblijfsel uit een voorbije tijd. [1]Dat het veelal niet ”racistisch” bedoeld is zal in de meeste gevallenwel waar zijn.Dat wil niet zeggen, dat het gebeuren niet racistisch IS.Nog maar weer een poging tot uitleggen dan:
ZWARTE PIET/ASSOCIATIE MET MINDERWAARDIG, ONDERDANIG EN DOMMIG Zwarte Piet deed zijn intrede als knecht van de Goedheiligman in 1850in het boek van onderwijzer Jan Schenkman ”Sint Nicolaas en zijn Knecht” [2],in een tijd,  toenslavernij,  kolonialisme en de vermeende ”superioriteit” van blanken over zwartengemeengoed waren. Zijn ondergeschikte en dommige rol was dan ook voorspelbaar.Het boeman karakter [wat later overging in de ”gezellige ”Zwarte Piet”]paste  in het autoritaire tijdsbeeld van toen [children should listen, want anders…..], maar hing ooksamenmet de associatie van zwarte mensen [naast ”minderwaardig”] met eng, gevaarlijk  en onbekend.Een beeld, dat met de Pieterbaasknecht cultus werd geactiveerd [3] Het werd al gekker en gekker: Zwarte Piet werd naast onderdanig [onacceptabel] niet alleen een ”komisch figuur” [waar nog meete leven zou zijn], maar kreeg kroeshaar, sprak een krom Nederlands taaltje [vaak vergezeld van een namaakSurinaams accent]  en werd steeds duidelijker een dommigeen dwaze figuur [4]
Nu is er tegenwoordig wel [nog even los van de ”regenboog” of”Gouden Pieten”’, goedbedoelde pogingen om de figuur Zwarte Pietvan het racisme te ontdoen] iets veranderd aan de figuur van Zwarte Piet:Hij praat [vaak, niet altijd], minder dommig en maakt wat minderrare grimassen, maar hij is nog steeds een zwarte knecht, ondergeschiktevan de blanke Goedheiligman, waarmee het inferieure 1850 karakterin stand is gehouden. [5]

”SPROOKJESFUGUUR” ZWARTE PIET/VOOR VELE ZWARTEMENSEN ”NACHTMERRIE”
Het kan niet anders of een dergelijke negatieve stereotypering van”zwart zijn”, had zijn weerslag op zwarte mensen, die in Zwarte Pietenland [Nederland dus] woonden.En helaas, heel vaak waren en zijn zij in de Sinterklaastijd Kop van Jut:Varierend van flauwe grappen, pesterijen, scheldpartijen,met een impliciet en soms ronduit expliciet racistisch karakter.Anders gezegd: versluierend [het is maar een grapje, jaja….]tot openlijk racistisch.Zo was er een KLM schandaal, waarbij een zwarte stewardess,die niet gediend was van een racistische  Zwarte Piet ”grap” aan haar adres, notabene [slachtoffer zijnde] werd ontslagen. [6]Ook de moeder van anti Zwarte Piet activist Quincy Gario wasslachtoffer van Zwarte Piet pesterijen op haar werk. [7]
Nog meer dan volwassenen [die zich meestal beter kunnen verweren]zijn vele zwarte kinderen ieder jaar mikpunt van goedmoedige spottot nare, racistische scheldpartijen, wat niet alleen kwetsend is enonacceptabel, maar ook het zelfbeeld aantast.Immers in de beleving van een kind, vergeleken te worden meteen dommige figuur als Zwarte Piet, betekent, dat het kind zelfook ”dom” zou zijn.Met welke vraag ”Mama, ben ik dom. Want Zwarte Piet is het ook”menig kind thuiskomt/kwam. [8]
Wanneer DAT het effect is van een ”gezellig kinderfeest” is het goed mis.Dan moet die ”Zwarte Piet” teruggestuurd worden naar 1850.
Daarnaast zijn de argumenten van de pro Zwarte Piet verdedigers onzinnig.
Bijvoorbeeld deze:
Het is een traditie. Klopt, maar wel een uit eentijd, toen kolonialisme en ook slavernij nog hoogtij vierden en er allerhande theorieen circuleerdenover de inferioriteit van zwarten.Een tijd ook, dat een zwarte knecht een ”gewoon”verschijnsel was.Bovendien is een traditie niet onveranderbaar.Stierenvechten is ook een Spaanse traditieen veel Nederlanders [en ook Spanjaarden]zijn er, terecht, tegen.De redenering van pro Zwartepieters volgen,moet deze mishandeling ook maar altijd door blijven gaan.Onzin dus.
Een ander onzinargument [anders kan ik het niet noemen]is, dat Zwarte Piet zwart is, omdat hij door de schoorsteen komt.Kennelijk krijgt hij daar gratis en voor niets kroeshaar, goudenoorbellen en een apepakkie bij……En als hij door de schoorsteen ”zwart” wordt, hoe kan hijdan al zwart zijn op de stoomboot……
Nu weer serieus:

ZWARTE PIET SHOW/HYSTERIE/RACISME
Een bewijs, dat het Zwarte Piet verschijnsel als zodanig is verwevenwaren wel de aan hysterie grenzende reacties, die de anti ZwartePiet protesten bij een categorie autochtone Nederlanders opriepen.Na een optreden van anti Zwarte Piet activist Quincy Gario bijPauw en Witteman regende het racistische reacties [9], anti ZwartePiet aanhangers als de zangeres Anouk werden bedreigd [10], zelfshet pretpark Duinrell moest het ontgelden, omdat was aangekondigd,dat het pretpark dit jaar [2014] geen bezoek kreeg van Zwarte Pieten,maar de zogenaamde ”karakterpieten” [11]Een vrouw, die op het Malieveld demonstreerde tegen de onderdrukkingvan de Papoea’s door de Indonesische regering, werd belaagd, omdataldaar ook demonstrerende Piet aanhangers dachten [overigensten onrechte], dat zij anti Zwarte Piet was. [12]Een winkelmedewerkster werd in Eindhoven door een racistbekogeld met pepernoten onder het uitroepen, dat zij maar”terug moest naar haar eigen land” [13]Verbazingwekkend was het niet, dat de extreem-rechtse PVV de proZwarte Piet activiteiten ”kaapte” door met een absurd ”wetsvoorstel”te komen, dat Zwarte Piet ”altijd zwart moet blijven.” [14]
Kan het nog gekker.
Ja: er werd op Facebook de pro Zwarte Piet actie ”Pietietie” opgezet,die binnen twee dagen twee miljoen likes opleverde…..[15]
Maar de protestacties en demonstraties tegen het verschijnselZwarte Piet gingen door, met vaak harde politierepressie tengevolge, rechtszaken anti Zwarte Piet activisten volgden. [16]
Ondertussen is er al veel bereikt:De Bijenkorf zette Gouden Pieten in, op Haagse scholen lijktZwarte Piet uitgerangeerd. [17]Byzonder is, dat de Haagse scholen zich WEL lieten leidendoor de gevoelens van de [zwarte] kinderen:Ik citeer”Bestuurders hopen zo te bereiken dat geen enkel kind een ongemakkelijk gevoel krijgt bij het sinterklaasfeest. Gerard van Drielen, bestuursvoorzitter van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden, stelt dat er kinderen waren die zich naar voelden bij Zwarte Piet.” [18]Zo kan het dus ook.
En very important:
De VN Commissie voor het tenietdoen van racisme en discriminatie(Committee on the elimination of racial discrimination, CERD), heeft,naast een krachtig protest tegen etnisch profileren en racistischestereotyperingen door politieke partijen [dat kan de extreem-rechtsePVV in zijn zak steken!], aanbevolen, dat Zwarte Piet er anders moet gaanuitzien. [19]De Commissie zegt in haar rapportage het volgende:”“Zelfs een diepgewortelde traditie rechtvaardigt geen discriminatie en stereotypering (..) De overheid moet actief bevorderen dat die kenmerken van Zwarte Piet worden verwijderd, die negatieve stereotypen weergeven en door veel mensen van Afrikaanse origine worden beschouwd als een overblijfsel van de slavernij.” [20]
Duidelijke taal!
BREEUWSMA/BAGATELLISERING RACISME/WITWASSINGSAMENLEVING
Daarom is het zo schokkend, dat een psycholoog, G. Breeuwsma, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, deZwarte Piet discussie zo respectloos benadert en kennelijkgeen enkel wetenschappelijk verband legt tussen oorzaak en gevolg:
Uit berichtgeving in de media valt af te leiden, dat Breeuwsma’s statementis, dat de kleur van Zwarte Piet er voor kinderen niet toe doet, dat het henom de cadeaus gaat en dat de Zwarte Piet discussie vooral een probleemvan volwassenen is. [21]Ik citeer verder ”“Het is gezond voor de kinderen als volwassen ermee ophouden zich kinderachtig op te stellen. Ze kunnen zich beter afvragen of het niet verwarrend voor kinderen is dat ze zich steeds zo druk maken over een kinderfeestje” [22]
 
Na zulke opmerkingen past verachting voor iemand, die volkomenvoorbijgaat aan alle leed van een groep zwarte kinderen, voor wie de kleur van Zwarte Piet er wel degelijk toe doet, omdat ze ieder jaar weerde flauwe grappen, het gevoel er niet bij te horen en pesterijenervaren. [23]En dan durft drs de psycholoog een Zwarte Piet discussie ”kinderachtig”te noemen.Uit zijn hele statement blijkt, dat zwarte kinderen voor hem kennelijkniet tellen.Want de kinderen, die de kleur van Zwarte Piet niet uitmaakt zijn diegenen,die geen last van de discriminatie hebben: De blanke kinderen.
En uit zijn terminologie blijkt het wel:Een ”kinderfeestje”
Het racistische element ervan, de discriminatie, die zowel volwassenenals kinderen ervaren, valt buiten de belevingswereld van deze man.
Bovendien:Heeft hij ooit enig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar deeffecten van de karikatuur Zwarte Piet op de belevingswerelden het zelfbeeld van zwarte kinderen?Heeft hij met de ouders van zwarte kinderen gesproken.
En met de ouders van blanke kinderen, die solidair zijn.

Ik weet wel zeker van niet, omdat hij dan tot heel andere conclusieshad moeten komen.

EPILOOG

Racistische scheldpartijen tegen anti Zwarte Piet activisten,repressief politieoptreden tegen demonstranten, aanvallen opechte/vermeende activisten of gewoon voorbijgangers, hysterischereacties op het besluit van een pretpark, Zwarte Piet niet te latenkomen, een extreem-rechtse partij, die een ”Zwarte Piet” wetsvoorstelindient……Alleen iemand, die naief is, of zelf racistisch [racisten ontkennenaltijd eigen racisme] ziet geen oorzakelijk verband tussen de racistischekarikatuur Zwarte Piet en de hysterische sentimenten, die hij overduidelijkoproept.Het is toch ‘een kinderfeestje”Waarom dan al die drukte en opwinding?
Want kinderfeesten zijn ook leuk zonder een malle Black Facefiguur uit 1850!
Institutioneel racisme, dat is wat hier speelt en dieper in de Nederlandsesamenleving verankerd zit, dan men op het oog zou denken.
Dat een psycholoog, verbonden aan een Universiteit, daaraan meedoetdoor glashard de gevolgen van het karikatuur Zwarte Piet te ontkennenen de Zwarte Piet discussie te reduceren tot ”kinderachtig”, geeft aan,hoe diep het institutioneel racisme bij hem, maar ook in de Nederlandsesamenleving, is verankerd.
Daarom van groot belang, dat die hele Zwarte Piet figuur-ook in anderekleuren, hoe goed bedoeld die actie ook is- verdwijnt.
Laat Sinterklaas weer alleen opereren, zoals hij eeuwenlang, voor1850, gedaan heeft.
Zodat het weer ECHT een leuk kinderfeest is, voorIEDEREEN.
VOORWAARTS MET DE STRIJD VOOR GELIJKHEID!

Astrid Essed

NOTEN

[1]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALSRACISTISCH FENOMEENASTRID ESSED19 OCTOBER 2013

http://www.astridessed.nl/afschaffing-zwarte-piet-een-mustzwarte-piet-als-racistisch-fenomeen/

[2]

WIKIPEDIAZWARTE PIET
 http://nl.wikipedia.org/wiki/ Zwarte_Piet

[3]

”Die  negatievere  kijk  opdonkergekleurde mensen begint vanaf diezelfde jaren 1860 zichtbaar te worden ook inde  plaatjes  van  Zwarte  Piet.  Hij  wordt  steeds  angstaanjagender  en  schept  er  een zichtbaar  genoegen  in

om  kinderen  te

 bestraffen.”   JAN HELSLOOTNAAR EEN AFSCHEID VAN ZWARTE PIET Lezing op de bijeenkomst van het Sint Nicolaas Genootschapin Montfoort, 31 maart 2012
 http://depot.knaw.nl/12639/1/ Lezing_SNG_Montfoort_2012_pdf- def.pdf

[4]

 “Na de oorlog ging Zwarte Piet onbeholpen praten en kreeg hij kroeshaar met dikke lippen. Dat kan best met het koloniale verleden te maken hebben. In de hoofden van mensen is de knechtenrol meer voor zwarten dan voor blanken.” Met andere woorden: volgens de historicus heeft de figuur Zwarte Piet na de Tweede Wereldoorlog nog een extra racistisch tintje gekregen.”
 DOORBRAAKZWARTE PIET? AFSCHMINKEN!14 DECEMBER 2009
 http://www.doorbraak.eu/ zwarte-piet-afschminken/
  DE STRIJD OM ZWARTE PIETJOHN HELSLOOT
 http://www.dbnl.org/tekst/ hovi002cult01_01/ hovi002cult01_01_0011.php

[5]

DE STRIJD ROND ZWARTE PIET(1): DEMAGOGIE, DROGREDENERINGEN,DREIGEMENTENPETER STORM25 OCTOBER 2013
http://www.ravotr.nl/2013/10/25/de-strijd-rond-zwarte-piet-1-demagogie-drogredeneringen-dreigementen/

DE STRIJD ROND ZWARTE PIET (2): PAGE, SCHELM, SLAAF EN KNECHTPETER STORM26 OCTOBER 2013
http://www.ravotr.nl/2013/10/26/de-strijd-rond-zwarte-piet-2-page-schelm-slaaf-en-knecht/

[6]

JUROFOONDE ZAK KRIJGEN DOOR ZWARTE PIET GRAP http://www.jurofoon.nl/nieuws/ weblog.asp?id=6121 COMMENTAAR OP WEBSITE JUROFOON   

 
Astrid Essed 01.12.11 4:12
 
ZWARTE PIET GRAP/GEEN HUMOR OP DE WERKVLOER, MAAR GERINGSCHATTING EN DISCRIMINATIEGeachte Redactie van JurofoonIk citeer u ivm de Zwarte Piet caseHumor en werk gaan niet altijd samen. Zo leidde een opmerking op 5 december over Zwarte Piet tot een hoogoplopend arbeidsconflict eindigend in een ontslagzaak.Einde uw citaatIn de eerste plaats:Humor is alleen humor als iedereen erom kan lachen en niet groepen of individuenop denigrerende wijze verbaal worden bejegendIk doel op bijv Joden/Marokkanen/Surinamers grappen en meer van dat soortDat komt op de werkvloer helaas maar al te vaak voorNu betr de Zwarte Piet opmerkingWat u daarin kennelijk als humor of een grap beschouwt, is niet alleen onaangenaamgeweest voor de betrokken stewardess, maar ook denigrerend en beledigendNu mag iedereen over het fenomeem Zwarte Piet denken hoe hij/zij wilFeit is, dat de Zwarte Piet traditie, hoe goedmoedig ook meestal bedoeld, isontstaan [wrsch begin 19 eeuw] in een tijd van aanstormend kolonialisme, waarbijniet-westerse volkeren beschouwd werden als minderwaardig, zielig of domIn die traditie is Zwarte Piet het knechtje van Sinterklaas geworden, die een raarsoort Nederlands spreekt [terwijl Sinterklaas perfect Nederlands spreekt] en dreigt[vroeger werd hij vergezeld door de roede] met roede en een zak voor stoute kinderenOok in Sinterklaasliedjes komt het dedain naar vorenOok al ben ik zwart als roet, ik meen het toch goed [Uit Daar wordtaan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt]Vooral Surinamers en Antillianen, zijn dan ook in de Sinterklaastijdvaak slachtoffer van plagerijen, goedmoedig en soms minder goedmoedigHoe ieder daarmee individueel omgaat is punt 2, maar ik kan mij goed voorstellen, datDe stewardess in kwestie dat bepaald niet kon waarderenen terechtNota bene van een volwassene!Kinderachtig en beledigend hoorDe rol van de KLM is helemaal beneden peilInderdaad een geval van blaming the victimTerecht heeft de rechter de stewardess in het gelijk gesteldHoe diep ingeworteld nationalistische vooroordelen nog zijn blijkt trouwensuit een recentelijke arrestatie in Dordrecht van mensen, die bij de intocht van Sinterklaas protesteerden tegenZwarte PietNiet alleen was deze arrestatie gewelddadig, de politie Dordrecht heeft kennelijk nog nooitgehoord van vrijheid van meningsuiting of vrijheid van demonstratieHumor op de werkvloer primaMaar dan niet ten koste van anderenDat is laf, kinderachtig en in dit geval ook discriminerendVriendelijke groetenAstrid Essed

[7]

”Elk verhaal heeft een beginpunt en voor dit was dat het moment dat mijn moeder mij op een dag belde en vertelde dat een collega haar Zwarte Piet had genoemd. Zij was even naar buiten gegaan en toen ze binnekwam zei haar collega ten overstaan van aanwezige klanten: “We vroegen ons al af waar onze Zwarte Piet was en daar ben je dan.”
 ZWARTE PIET IS RACISME12 NOVEMBER 2012
 http://zwartepietisracisme.tumblr.com/

[8]

”Die verhalen blijven zich opstapelen. Zwarte mensen die vertelden hoe ze als kind uitgelachen werden in Sinterklaastijd, zwarte kinderen die niet naar school durfden rond die tijd omdat ze voortdurend voor ‘zwarte Piet’ werden uitgemaakt, zwarte kinderen die thuiskwamen en vroegen: ‘mama, ben ik dom? Zwarte Piet is toch ook dom’.
ANTIRACISME OP VIER FRONTENPETER STORM30 APRIL 2015
http://www.ravotr.nl/2015/04/30/antiracisme-op-vier-fronten/

[9]

JOOP.NLRACISTISCHE REACTIES OP ANTI ZWARTE PIET BETOOG7 OCTOBER 2013
 http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/23221_racistische_reacties_op_anti_zwarte_piet_betoog/

[10]

JOOP.NLRACISTEN BEDREIGEN ZANGERES ANOUK28 OCTOBER 2013
 http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/23609_racisten_bedreigen_anouk/

[11]

DOORBRAAK.EUPRETPARK DUINRELL ZWICHT ONDER DRUK VAN HYSTERISCHEPIET FANS23 OCTOBER 2014
 http://www.doorbraak.eu/pretpark-duinrell-zwicht-onder-druk-van-hysterische-piet-fans/

[12]
ZWARTE PIETGERRIT DE HEUS26 OCTOBER 2013

https://gerritdeheus.wordpress.com/2013/10/26/zwarte-piet/

[13]

ADRACIST BEKOGELT VROUW OP STRAAT MET PEPERNOTEN2 DECEMBER 2013

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3554922/2013/12/02/Racist-bekogelt-vrouw-op-straat-met-pepernoten.dhtml
[14]
PVVPVV KOMT MET ZWARTE PIET WET
http://www.pvv.nl/index.php/in-de-media/persberichten/8003-pvv-komt-vandaag-met-zwarte-piet-wet.html

PVV Geschreven: 12 november 2014

De Partij voor de Vrijheid wil Zwarte Piet beschermen. Daarom introduceert de PVV vandaag de Zwarte Piet-wet. Daarin wordt vastgelegd dat Zwarte Piet zwart moet blijven.

De Zwarte Piet-wet bepaalt dat lagere overheden (dus gemeenten etc) alleen mogen meewerken aan Sinterklaasvieringen, waaronder de traditionele intocht, als Zwarte Piet ook echt zwart is – of donkerbruin.

Het is dan niet meer mogelijk anderskleurige Pieten in te zetten.

Cultuurwoordvoerder Martin Bosma: “Er is een oorlog aan de gang tegen Zwarte Piet. Ministers en burgemeesters zetten zich in om deze loyale helper een andere kleur te geven. Dat mag niet gebeuren. Onze cultuur mag niet van hogerhand worden aangetast. Deze wet moet Zwarte Piet beschermen.”

Dat onze Piet iets te maken zou hebben met racisme of discriminatie wordt in de Memorie van Toelichting van de wet met kracht bestreden.
De initiatiefwet Bosma-Wilders (zie bijlage) zal vandaag worden ingediend.

[15]

GELDERLANDERPIETITIE VOOR ZWARTE PIET GAAT TWEE MILJOEN LIKESVOORBIJ24 OCTOBER 2013
 http://www.gelderlander.nl/algemeen/multimedia/pietitie-voor-zwarte-piet-gaat-2-miljoen-likes-voorbij-1.4066442?ls=pl

[16]

ZIE ARTIKELEN OVER ZWARTE PIET EN ANTI ZWARTEPIET PROTESTEN
WEBSITE ASTRID ESSEDTAG/ZWARTE PIET

http://www.astridessed.nl/?s=Zwarte+Piet+

HOONGELACH VOOR POLITIE EN BURGEMEESTER GOUDA/HUN MACHTSVERTOON GAAT ZWARTE PIET NIET REDDENPETER STORM16 NOVEMBER 2014
  http://www.ravotr.nl/2014/11/16/hoongelach-voor-politie-en-burgemeester-gouda-hun-machtsvertoon-gaat-zwarte-piet-niet-redden/

ANTI ZWARTE PIET PROTEST IN GOUDA/BRIEF AAN NOS JOURNAALASTRID ESSED20 NOVEMBER 2014

http://www.astridessed.nl/anti-zwarte-piet-protest-in-goudabrief-aan-nos-journaal/

DOORBRAAK.EUKEIHARDE POLITIEREPRESSIE NA KRITIEKOP ZWARTE PIET RACISME14 NOVEMBER 2011
 http://www.doorbraak.eu/keiharde-politierepressie-na-kritiek-op-zwarte-piet-racisme/

NRCHOE KON HET ZOVER KOMEN12 NOVEMBER 2014
 http://www.nrcreader.nl/artikel/7338/hoe-kon-het-zo-ver-komen

RAAD VAN STATE HOUDT RACISTISCHE TRADITIE HAND BOVENHOOFDPETER STORM12 NOVEMBER 2014
 http://www.ravotr.nl/2014/11/12/hoge-raad-houdt-racistische-traditie-hand-boven-hoofd/

[17]

NU.NLVOORTAAN GOUDEN KLIMPIETEN BIJ DE BIJENKORFIN AMSTERDAM10 AUGUSTUS 2015
http://www.nu.nl/overig/4103854/voortaan-gouden-klimpieten-bij-bijenkorf-in-amsterdam.html

NRCZWARTE PIET NIET LANGER WELKOM OP HAAGSE SCHOLEN17 SEPTEMBER 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/17/zwarte-piet-niet-langer-welkom-op-haagse-scholen/

[18]

NRCZWARTE PIET NIET LANGER WELKOM OP HAAGSE SCHOLEN17 SEPTEMBER 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/17/zwarte-piet-niet-langer-welkom-op-haagse-scholen/

[19]

NRCAANBEVELING VN COMMISSIE: VERANDER UITERLIJK ZWARTE PIET28 AUGUSTUS 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/28/vn-commissie-zwarte-piet-moet-er-anders-uit-gaan-zien/

[20]

NRCAANBEVELING VN COMMISSIE: VERANDER UITERLIJK ZWARTE PIET28 AUGUSTUS 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/28/vn-commissie-zwarte-piet-moet-er-anders-uit-gaan-zien/

[21]

”De kleur van Zwarte Piet maakt kinderen niks uit. Het gaat de kleintjes er vooral om dat ze tijdens het sinterklaasfeest een cadeautje krijgen. Dat zegt psycholoog Gerrit Breeuwsma, verbonden aan de Universiteit van Groningen, aan het ANP. “Voor kinderen mag Zwarte Piet blauw, geel of groen zijn. Het draait voor hen alleen om de cadeaus. De hele discussie over de kleur van Zwarte Piet is vooral een probleem van de volwassenen.” Vorige week werd bekend dat de klassieke Zwarte Piet op geen enkele Haagse basisschool meer zal verschijnen. De schoolbesturen spraken onderling af dat alle ‘discriminerende kenmerken’ – zoals de volledig zwarte kleur, de grote rode lippen, kroeshaar en gouden oorringen – worden geschrapt. Verschillende scholen in de regio sluiten zich hierbij aan. “Het is gezond voor de kinderen als volwassen ermee ophouden zich kinderachtig op te stellen. Ze kunnen zich beter afvragen of het niet verwarrend voor kinderen is dat ze zich steeds zo druk maken over een kinderfeestje”, benadrukt Breeuwsma. “Onder kinderen zijn ook nooit discussiegroepjes over de kleur van de pieten ontstaan. Kinderen hebben ook geen probleem met hulpsinterklazen, die vinden ze vaak net zo leuk als de ‘echte’ sint.””

PSYCHOLOOG GERRIT BREEUWSMA: ”KLEURVAN ZWARTE PIET MAAKT KINDEREN NIKS UIT”22 SEPTEMBER 2015
http://www.headlines.nl/10956296/Psycholoog-Gerrit-Breeuwsma-Kleur-van-Zwarte-Piet-maakt-kinderen-niks-uit/

DEN HAAG FM
PSYCHOLOOG GERRIT BREEUWSMA: ”KLEUR VAN ZWARTE PIETMAAKT KINDEREN NIKS UIT”22 SEPTEMBER 2015

http://denhaagfm.nl/2015/09/22/psycholoog-gerrit-breeuwsma-kleur-van-zwarte-piet-maakt-kinderen-niks-uit/

,,Het is eerder gezond voor de kinderen als volwassen ermee ophouden zich kinderachtig op te stellen. Ze kunnen zich beter afvragen of het niet verwarrend voor kinderen is dat ze zich steeds zo druk maken over een kinderfeestje. Onder kinderen zijn ook nooit discussiegroepjes over de kleur van de pieten ontstaan. Kinderen hebben ook geen probleem met hulpsinterklazen, die vinden ze vaak net zo leuk als de ‘echte’ Sint”. 

ADRTL: PIET IS KINDERHELD EN HOUDT BIJ ONSZIJN EIGEN KLEUR22 SEPTEMBER 2015
http://www.ad.nl/ad/nl/5601/TV-Radio/article/detail/4147300/2015/09/22/RTL-Zwarte-Piet-is-held-en-houdt-bij-ons-zijn-eigen-kleur.dhtml

AT5ZWARTE PIET DISCUSSIE IS PROBLEEM VAN VOLWASSENEN22 SEPTEMBER 2015
http://www.at5.nl/artikelen/147624/zwarte-piet-discussie-is-probleem-van-volwassenen

[22]

,,Het is eerder gezond voor de kinderen als volwassen ermee ophouden zich kinderachtig op te stellen. Ze kunnen zich beter afvragen of het niet verwarrend voor kinderen is dat ze zich steeds zo druk maken over een kinderfeestje. Onder kinderen zijn ook nooit discussiegroepjes over de kleur van de pieten ontstaan. Kinderen hebben ook geen probleem met hulpsinterklazen, die vinden ze vaak net zo leuk als de ‘echte’ Sint”. 

ADRTL: PIET IS KINDERHELD EN HOUDT BIJ ONSZIJN EIGEN KLEUR22 SEPTEMBER 2015
http://www.ad.nl/ad/nl/5601/TV-Radio/article/detail/4147300/2015/09/22/RTL-Zwarte-Piet-is-held-en-houdt-bij-ons-zijn-eigen-kleur.dhtml

[23]

”Die verhalen blijven zich opstapelen. Zwarte mensen die vertelden hoe ze als kind uitgelachen werden in Sinterklaastijd, zwarte kinderen die niet naar school durfden rond die tijd omdat ze voortdurend voor ‘zwarte Piet’ werden uitgemaakt, zwarte kinderen die thuiskwamen en vroegen: ‘mama, ben ik dom? Zwarte Piet is toch ook dom’.
ANTIRACISME OP VIER FRONTENPETER STORM30 APRIL 2015
http://www.ravotr.nl/2015/04/30/antiracisme-op-vier-fronten/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!