De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Breaking the Silence

Breaking the Silence

dinsdag 22 februari 2011 23:02
Spread the love

Breaking The Silence is een Israëlische organisatie die getuigenissen van ex-militairen uit het Israëli Defence Force  (IDF) verzameld om de publieke opinie wakker te schudden. Het overgrote deel van de bevolking is nog nooit in Hebron geweest maar heeft wel de sterke overtuiging dat enkel de joodse bevolking er dag na dag gevaar loopt, een overtuiging die zeker een grond van waarheid bevat. De organisatie tracht te verduidelijken dat de Israëlische militairen inderdaad hun werk doen om de joodse bevolking te beschermen maar dat ze hierbij vaak naar niet zo’n ethische praktijken grijpen.

Het ganse verhaal van de stad Hebron wordt door een wat beschaamde ex-militair verteld zonder de vinger te wijzen naar de Palestijnen, de kolonisten, de Israëlische overheid en het Israëlische leger.
De Palestijnen verdedigen zich tegen de kolonisten hen brutaal behandelen, de kolonisten willen de gekochte grond van hun ouders terug zoals de Palestijnen dit ook willen, het leger is er om de kolonisten te beschermen en de overheid steunt zijn kiezers door het leger de kolonisten te laten beschermen. Volgens Breaking The Silence zijn geen van deze handelingen op zich slecht, het zijn hoogstens radertjes in een mechanisme dat tot slechte zaken leidt en dit mechanisme willen ze verduidelijken.

Aan iedere kant  zijn er momenten dat men zijn boekje te buiten gaat en op eigen houtje het systeem naar deze of de andere kant hoopt te duwen. Zo werden er in september vier Israëlische burgers neergeschoten in hun wagen door Palestijnen, vallen joodse burgers Palestijnen aan en ook het leger is niet vrij van zonden.

Het IDF zou van het ganse land een veiliger plaats moeten maken maar blijkbaar gaat dit staatsapparaat ook vaak over de grenzen van het fatsoen. De ex-militair vertelt hoe het Israëlische leger een straat voor alle Palestijnen afsloot terwijl ze officieel de straten moesten bewaken. Reden: een afgesloten straat is per definitie veilig. Met de gevolgen voor de Palestijnen hield men geen rekening en bij klachten van mensenrechtenorganisaties werd er verklaar dat de straat niet afgesloten was. Pas na een jarenlange rechtszaak werd er toegegeven dat de straat verkeerdelijk werd afgesloten en konden de Palestijnen hun straat weer bewandelen. Slechts één van de vele mensenrechtenschendingen die Breaking The Silence aankaarten.

Dit is slechts één klein voorbeeld dat gegeven wordt in de tour door Hebron maar veel meer vallen er te lezen in hun gebundelde getuigenissen van soldaten. Breaking The Silence, een organisatie die met de stemming van de nieuwe wetten in Israël het werk veel moeilijker zal gemaakt worden want organisaties die zich tegen sommige handelingen van het leger verzetten kunnen vanaf vandaag aan banden gelegd worden, zelfs als ze het leger jaren gediend hebben en uit eigen ervaring spreken.

T.T.

Deze reportage kwam tot stand met de steun van het Fonds Pascal Decroos:
 

take down
the paywall
steun ons nu!