De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

BREAKING NEWS: Bart De Wever stopt met politiek!

BREAKING NEWS: Bart De Wever stopt met politiek!

zondag 30 oktober 2016 20:53
Spread the love

Kan je daar handel mee drijven?

“Het niveau van de politiek in de Verenigde Staten is ongezien, ongezien laag”, aldus De Wever in de studio van VTM-Nieuws. “Als dat ooit naar Europa overwaait, dan zeg ik u uit de grond van mijn hart: dan stop ik ermee. Op dat niveau ga ik niet aan politiek doen, nooit.”

Doch even verder zegt hij het volgende:

Ik had vrijdag toevallig een aantal ambassadeurs van niet-EU-landen op het stadhuis en ik kan u zeggen dat die allemaal een beetje met de wijsvinger naar het hoofd komen vragen hoe dat zit met Wallonië en de PS. Kan je daar handel mee drijven? Is daar echt nog een communistische partij actief?

Bovendien, zo zegt hij, bewijst de PS door hun harde spel in het CETA-dossier het failliet van België.

De kracht van het confederalisme recht in het gezicht krijgen, dat doet pijn.

Uit de verklaringen van Bart De Wever in de VTM-nieuws studio vallen volgens mij een aantal belangrijker zaken af te lijden.

  1. De verbazing en onmacht van Bart De Wever die het resultaat van het door hem zo verheerlijkt confederalisme nu recht in zijn gezicht krijgt.
  2. Het failliet van N-VA, die door een verklaring van Bart De Wever over een aantal ambassadeurs die zouden gevraagd hebben of er in Wallonië echt nog een communistische partij actief is, indien waar, meer schade aanbrengt aan ons land dan de gerechtvaardigde vraag van Wallonië tot verduidelijking in het CETA-akkoord.
  3. De vaststelling dat Bart De Wever geen hoogstaande politiek aankan en zich dus moet wenden tot primitieve verklaringen van een ongezien laag allooi waardoor hij zich gezien zijn verklaringen de facto zelf buiten spel zet.

Over communisten en communautaristen.

Bovendien, stel u eens voor Bart waar die ambassadeurs hun wijsvinger wel niet zouden gehouden hebben mocht u hen ook nog verteld hebben dat art. 1.1. van uw statuten stelt dat uw partij kiest voor de onafhankelijk republiek Vlaanderen maar dat deze partij in feite de grootste partij van België is en dat u als partijvoorzitter, tevens Burgemeester van Antwerpen én schaduwpremier van de federale regering van België bent, terwijl de aangestelde premier aan wie uw partij beloofd heeft geen communautaire voorstellen te doen, een Waal is die U in deze nieuwsuitzending weer maar eens met de billen bloot zet.

Blijft de vraag, kan je met zo iemand handel drijven?

Jaja, ze moeten wat afgelachen hebben met u, die niet Europese ambassadeurs! Nog iets verkocht gekregen Bart?

 

take down
the paywall
steun ons nu!