De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brazilië overweegt amnestie voor illegale houtkap
Milieu, Economie, De Wereld, Brazilë, Amerika's -

Brazilië overweegt amnestie voor illegale houtkap

vrijdag 25 juni 2010 13:57
Spread the love

RIO DE JANEIRO, 25 juni 2010 (IPS) – Het Braziliaanse parlement stemt maandag over een voorstel om amnestie te verlenen voor de illegale houtkap van miljoenen hectare Amazonegebied sinds 1996. “Een historische achteruitgang”, vreest Greenpeace.

Parlementslid Aldo Rebelo van de Communistische Partij stelt voor amnestie te verlenen voor de houtkap in 40 miljoen hectare savanne en bos in het Amazonegebied die sinds 1996 is vastgesteld. Anders dreigen problemen voor de landbouw en de voedselproductie voor wie die het meest nodig heeft, stelt Rebelo. Het voorstel geeft elke deelstaat ook het recht in bepaalde omstandigheden beschermde boszones te verkleinen.

Maandag stemt een bijzondere parlementscommissie over het voorstel. Dertien milieuorganisaties zijn zo ongerust dat ze een open brief schreven aan de kandidaten voor de presidentsverkiezingen, die op 6 oktober plaatsvinden. Het zou “een historische achteruitgang” zijn ten opzichte van de boswet van 1965, zegt Rafael Cruz van Greenpeace.

De amnestie komt overeen met 14,6 miljard ton illegaal uitgestoten CO2, zeggen de organisaties. Cruz wijst erop dat de ontbossing in Brazilië verantwoordelijk is voor drie kwart van de uitstoot van broeikasgassen van het land. Nu al is een belangrijk deel van de beschermde zones ontbost. Als het voorstel erdoor komt, dan dreigt volgens een schatting die Greenpeace voorzichtig noemt, nog eens 85 miljoen hectare te verdwijnen.

Het protest tegen het voorstel begon nog voor de recente hevige regens, die al minstens 44 doden hebben gemaakt. Dergelijke tragedies “zijn een voorbeeld van wat kan gebeuren als de ontbossing toeneemt”, zegt Cruz.

Bron: Fabiana Frayssinet – IPS

take down
the paywall
steun ons nu!