De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brasil vanuit Vlaanderen

Brasil vanuit Vlaanderen

Samenhorigheid behoeft geen voetbaltent

donderdag 12 april 2012 05:13
Spread the love

Een drieluik met authentieke foto’s

—-

Dag allemaal,De Paastijd in Europa valt samen met het eerste ontluiken van de lente. Nieuw leven in beide betekenissen.En vernieuwing is er steeds nodig, vooral in deze tijd van crisissen, konflikten, stijgende werkloosheid, brutale concentratie van de rijkdom. Nooit eerder is het aantal millionairs zo hard gestegen als de laatste drie jaar: dus als gevolg! van de crisis. En nooit eerder was het contingent mensen die onder de armoedegrens leven (mindar dan 70 dollar per persoon en per maand) zo hoog. Alhoewel de Millenium doelstellingen een vermindering van de 800 miljoen extreem armen beoogde in 2015 met 50%, zit de wereld in 2012 met méér dan 1 biljoen mensen onder de armoedegrens. Er is dus mel degelijk een radikale vernieuwing nodig!Wij strijden hier in Brazilië met het oog op die omwenteling van de waardeschaal, waar mensenlevens, gezondheid, degelijke voeding, werkgelegenheid, mensenrechten centraal staan, en niet het verhogen van winsten, concentratie van kapitalen en BNPen (Bruto Nationale Produkten).In deze tijd winnen de religieuze bekommernissen aan belang. Niet om rites en simbolen ongediscrimneerd te bewaren, minder nog om achterhaalde doktrines te verdedigen. Wel om onszelf en de wereld er voortdurend op te wijzen dat vernieuwing – Pasen, doortochten langs moeilijk begane paden – absoluut nodig is. Altijd. En dat de Kristusboodschap dat centraal punt steeds naar voor moet brengen: amoreuze, liefdevolle relaties tussen volkeren, bevolkingsklassen en mensen op gronde van Rechtvaardigheid en wederzijds bekommerd zijn om ieders geluk. Ook voor de komende generaties!Dat zulk Pasen ons allemaal mag inspireren, alle dagen van ons leven.Jean MarieBrasil

Romero is terug…————————-Dag beste Jean Marie,Ik zou je een recent boek willen opsturen : “Hoe durven ze?” van Peter Mertens.Op mijn kosten uiteraard.Waarheen kan ik dit boek zenden? Heb je een veilig adres of postbus om dit naar jou te verzenden?Ik verneem wel of het aankomt of niet. Desnoods doe ik een nieuwe verzending naar een ander adres.Beste Paasgroeten (ook met de Chiro als gemeenschap).Als ik je zo zie schrijven, denk ik dat Kardinaal Romero met jou opnieuw uit zijn graf is verrezen.Ik hoop het en ik steun je. Toch zijn woorden maar woorden, zeker langs mijn kant.De hoop voor 1 miljard (niet biljoen, want dat is 1000 miljard in Eu) mensen is belangrijker dan0,5% van de mensen, die 38,5% van de wereldrijkdom in handen heeft.Ik denk dat zelfs de profeet Jezus nooit zou hebben kunnen verdragen dat de verschillen groterwaren dan 1 op 20. Mijn zoon Vincent is gehuwd in Buenos Aires en woont en werkt daar.Hij zei me dat de lonen van de senatoren daar van 3.000 euro naar 6.000 euro werden opgetrokken, zomaar, plots.In België verdient de minister-president 11.500 euro.Alles per maand.Toplui in banken en parastatalen (en meer) krijgen 1-2 miljoen euro per jaar (en meer).Je hoeft zelfs niet christelijk te zijn om een normbesef te hebben. Hoe zit dat met de wereld?Een jeugdvriend, René

Dag René,Het is heel aangenaam om reaktie te krijgen en daarom bedank ik u van harte.Ik heb inderdaad de term “biljoen” gebruikt omdat dat hier zo geteld wordt. Na het miljoen komt biljoen… Je ziet dat ik een beetje buiten mijn vlaams zit.Ik vraag me zoms waar het “normbesef” waarover je spreekt in de kapitalistische wereld verzeild geraakt is. Alles draait om het maximizeren van het “profijt”, de winst. Niet de sociale, gemeenschappelijke e colectieve belangen staan op de eerste rang, maar wel het partikulier winstbejag. Omwille daarvan worden hier wetsvoorstellen ingediend om de rechten van de indiaanse en negerbevolking op de grondeigendom te beknotten. In het nationaal parlement zetelt een harde kern grootgrondbezitters die de hand willen leggen op de indianenreservaten en de quilombodorpen. In onze Staat Maranhão zijn er 17 indiaanse gebieden – enkele kleinere, andere wat groter, die aan een totaal van rond de 30.000 indianen van verschillende etnieën toekomen. Ik stuur in bijlage een foto mee die ik genomen heb op een manifestatie van één van die volkeren tegen het uitkappen van hun wouden door ilegale houthandelaars. Het is de laatste groep die van jacht, visvangst en rapen van bosvruchten leeft.Onze Staat heeft méér dan 1000 dorpen waar negerbevolking leeft. Het zijn kleine boeren die van de 19de eeuwse slavenbevolking stammen. De Maranhão is de Staat waar pecentueel gezien de zwarte bevolking meerderheid vormt. Zowel indianen als negerbevolking leven in harmonie met het fragiele natuurlijk milieu. De grote multinationale en nationale telers van commodities vinden die traditionele bevolking een handicap voor het uitbreiden van hun beplantingen, die hoofdzakelijk uit eucaliptus (brandhout voor de hoogovens en staalnijverheid; celulose en papier), suikerriet (suiker en alcohol voor autos) en soja. Hier zijn bedrijven zoals Monsanto, Cargill, Bünge, Du Pont, Suzano, Vale, Eike Batista (één van de rijkste mensen ter wereld – braziliaan, met een vermogen van rond de 29 miljard dollar). Verkeerdelijk wordt gedacht dat de Amazonestreek – waar het grootste deel van de Maranhão toe behoort – een stabiel gebied is. Niets is minder waar. Als je het woud vernield, blijft er een zanderige en onvruchtbare streek over, die omwille van de gedurende vele eeuwen opgehoopte humus enkele jaren landbouwproduktie. Maar op korte tijd raakt de grond uitgeput en dus gaan de grootgrondbezitters naar nieuwe gronden zoeken. Op dit ogenblik is er een hevige discussie aan de gang op het Nationaal Parlement omtrent een nieuwe boskode (millieuwetgeving). De lobby van de grote grondeigenaars wil faciliteiten om ongestraft verder het bos te verwoesten. Met zware gevolgen voor het wereldklimaat.Eén en ander werd beschreven in de boeken van Luc Van Krunkelsven die je misschien wel kent. Hij is bevriend met mijn broer Paul en komt geregeld studies doen in Brazilië. Zijn boeken worden in de twee talen (nederlands en portugees) uitgegeven. Zijn laatste boek heeft hij me opgestuurd. Ik heb hem enkele malen hier ontmoet.Als je het boek van Peter Mertens wil opsturen kan je dat zonder moeilijkheden doen. Ik ben je er dankbaar voor. Het adres waarop je het kan zenden is:Jean Marie Van DammeRua Inglaterra – Quadra 08 – Casa 12Anjo da Guarda65085-230 São Luís – MABrasilHeél veel groeten aan alle bekenden en vrienden. Volgend jaar rond maart en april zoek ik weer naar België over te komen voor enkele weken. We ontmoeten elkaar zeker nog eens dan?Jean Marie

Kunnen we dit als een interview verwerken voor DWM ?

Groetjes, René

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!