De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Boycot Israel/Brief aan FNV

Boycot Israel/Brief aan FNV

maandag 22 mei 2017 14:02
Spread the love

BOYCOT ISRAEL/BRIEF AAN FNV
AAN:
BESTUUR FNV

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/boycot-israelbrief-aan-fnv/

Onderwerp:Oproep tot boycot bezettingsstaat Israel

Geacht Bestuur,

U leest het al:Dit is een oproep aan uw vakbeweging, over te gaan toteen boycot van Israel.Dat wil kort en duidelijk zeggen:Het opschorten van alle contacten, uitwisselingsprogramma”s en zo meer, die u nu hebt met Israelische vakbonden eninstellingen.Zowel in Israel zelf als in de bezette Palestijnse gebieden.
De reden hoef ik eigenlijk niet te vermelden, maar dat doe ik toch
De vanaf juni 2017 50 JAAR durende Israelische bezetting vande Palestijnse gebieden, wat gepaard is gegaan [en dagelijks nogdoet] met groffe onderdrukking, oorlogsmisdaden, mensenrechten-schendingen [1], zoals de bloedige militaire aanvallen op Gaza [2] en terreur,Want die bezetting is een regelrechte terreur tegen de Palestijnse burgerbevolking!
Lees er Amnesty International, Human Rights Watch, Het InternationaleRode Kruis, Btselem en andere organisaties maar op na! [3]

Directe aanleiding voor deze brief is het feit, dat uw Noorse collegavakbond WEL het principiele standpunt heeft ingenomen, Israelte boycotten. [4]U mag daaraan een voorbeeld nemen, het lijkt mij de hoogstetijd.

UW STANDPUNT OVER ISRAEL BOYCOT
Ik ken uw standpunt over een Israel boycot, zoalsu hebt meegedeeld in uw verklaring ‘van 19 januari 2017 ”Geen Boycotvan Israel” [5] en ik vind, dat u zich moet schamen!Ja, dat zeg ik ronduit, zonder er doekjes om te winden, in de hoop,dat dit tot u doordringt!
U schrijft onder andere
”De FNV roept niet op tot een boycot van Israël. De FNV onderhoudt contacten met zowel Israëlische als Palestijnse vakbonden. De vakbond maakt zich ernstige zorgen over de situatie van werknemers in de regio.”[6]
Allemaal mooi en waar, die ”zorgen”, die u zich maakt over”de situatie van de werknemers in de regio” [7], maar dat houdtu lekker vaag.Want wat bedoelt u eigenlijk met ”regio”Israel?De Bezette Palestijnse Gebieden?Beiden?
Ik hoop toch niet, dat u de situatie van Israelische werknemersover een kam wil scheren met die van de Palestijnse?

Maar dat is niet mijn hoofdpunt.
Wat ik u kwalijk neem is de manier, waarop u uw kop in he zandsteekt over waar het werkelijk om gaat, de 50 jarige Israelischebezetting, terreur en [oorlogs] misdaden tegen het Palestijnse volk.De uithongeringsblokkade van Gaza [8]De voortdurende uitbreiding van de illegale nederzettingen [9]waarmee Israel dag aan dag facts on the ground creeert en de factoPalestijns land annexeert.

Het moge duidelijk zijn, dat die bezetting met al zijn Kwaad[zie ook nog de Illegale Muurbouw [10] niet alleen barbaars is,maar dat het de armsten zijn, die zoals altijd, het meeste hieronderlijden.Dat nog los van het collectieve lijden van de bevolking in Gaza [11],dat overigens, volgens het Internationaal Recht, nog steeds bezetgebied is. [12]
Maar dat weet u ook.En anders hoort u dat te weten.
Met die al 50 jaar onderdrukte Palestijnse bevolking hoort usolidair te zijn en u hoort daaraan ook een duidelijk signaal teverbinden.
In normale omstandigheden onderhoudt een vakbond natuurlijkcontacten met zusterorganisaties in andere landen, maardeze omstandigheden zijn niet ”normaal”Er is hier een bezetting, onderdrukking, al 50 jaar.
En daartegen hoort u duidelijk stelling te nemen.
Of onderhoudt u ook betrekkingen met vakbonden inNoord-Korea?Ik denk van niet.

APARTHEID

Maar er is nog meer dan die bezetting.Inherent aan die Israelische bezetting is ook racisme,apartheid.Ja, apartheid!

Zo zijn er in de Israelische bezettingsstaat twee soortenwetgeving:Een burgerlijke in Israel en voor de Palestijnen in bezetPalestijns gebied, een militaire wetgeving, die overigensNIET voor de kolonisten geldt! [13]
Nog afgezien van het feit, dat burgers niet voor een militairerechtbank zouden moeten verschijnen, is dat grove discriminatie enja, apartheid.Want de rechten, die aan burgers in Israel worden toegekend, wordendat niiet aan Palestijnen in bezet gebied. [14]
Niet alleen schande voor Israel, dat een dergelijke discriminatiebestaat, maar ook voor u als vakbond, dat u ondanks dat feitwaarvan ik ervan uitga, dat u dat moet weten, TOCH halstarrigIsrael niet boycot! [15]
Destijds tijdens het Zuiid-Afrikaanse apartheidsregime, waarmeeIsrael in onderdrukking en discriminatie overeenkomstenvertoont, boycotte de FNV wel en volkomen terecht! 
En waarom nu dan niet?

EPILOOG

Het feit, dat ik u deze brief moest schrijven om u ervante doordringen, dat het de hoogste tijd is, nu eens stellingte nemen en Israel zonder verder uitstel te boycotten,vind ik al een schande.Want dat zou van u als vakbond hebben moeten komen.
Solidariteit met de onderdrukte, in Nederland en internationaal,is de eerste taak en plicht van een vakbond.
Vechten voor sociale rechten, tegen racisme en discriminatie,tegen onderdrukking en bezetting wereldwijd.
En wat doet u?U houdt de contacten met Israel [vooral Istraelischevakbonden] in stand!
Vakbonden van een land, dat al 50 jaar de Palestijnenonderdrukt, hun elementaire rechten vertrapt en schendt,hen uithongert [Blokkade Gaza], hun land afpakt [illegalenederzettingen] en hen onderwerpt aan een apartheidssysteem[verschillende wetgevingen]

Hoe kunt u dit goedpraten?
Dat kunt u niet.U moet zich schamen, dat ik u deze brief uberhaupt heb moeten schrijven!
Dus een dringende oproep aan u:
Verbreek alle contacten met alle organisaties van een Staat,die zich schuldig maakt aan bezetting en systematische mensenrechtenschendingen en terreur.
Zo niet, dan wordt u, vroeg of laat, ter verantwoording geroepenvoor de impliciete instandhouding van bezetting, terreur,[oorlogs] misdaden.
De tijd is voorbij, uw ogen hiervoor te sluiten.De tijd van handelen is gekomen.
BOYCOT ISRAEL!
Ik reken op u.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN

[1]

RIGHTS FORUMEN DAT IS 24/PALESTIJNS MEISJE STERFT AANIN MAART OPGELOPEN KOGELWONDEN21 MEI 2017https://rightsforum.org/nieuws /palestijns-meisje-sterft-aan- maart-opgelopen-kogelwonden/  STAAT VAN BELEG  http://staatvanbeleg.com/
CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013       http://www.civismundi.nl/?p=ar tikel&aid=2024

[2]

INTERNATIONAL RED CROSSELECTRICITY SHORTAGES AFFECT ALL ASPECTSOF LIFE IN GAZA  https://www.icrc.org/en/docume nt/Gaza-power-fuel-crisis   MILITAIRE INVAL GAZA ”PROTECTIVE EDGE” 20141492 BURGERDODENFRAGMENTED LIVESHUMANITARIAN OVERVIEW 2014MARCH 2015
  http://reliefweb.int/sites/rel iefweb.int/files/resources/ann ual_humanitarian_overview_2014 _english_final.pdf  
11.1000 GEWONDEN
OCHAOCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY4 SEPTEMBER 2014  http://www.ochaopt.org/documen ts/ocha_opt_sitrep_04_09_2014. pdf
  1000 KINDEREN BLIJVEND GEHANDICAPTOCHAOCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY4 SEPTEMBER 2014
  http://www.ochaopt.org/documen ts/ocha_opt_sitrep_04_09_2014. pdf
    DUIZENDEN PALESTIJNEN DAKLOOS GERAAKTOCHAOCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY4 SEPTEMBER 2014  http://www.ochaopt.org/documen ts/ocha_opt_sitrep_04_09_2014. pdf
  DUIZENDEN HUIZEN VERWOESTGAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014
  http://www.ochaopt.org/documen ts/humanitarian_dashboard_nove mber_2014_02_dec_2014.pdf
  SCHOLEN VERWOESTGAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014
  http://www.ochaopt.org/documen ts/humanitarian_dashboard_nove mber_2014_02_dec_2014.pdf
  ZIEKENHUIZEN BESCHADIGD DOOR BOMBARDEMENTENGAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014
  http://www.ochaopt.org/documen ts/humanitarian_dashboard_nove mber_2014_02_dec_2014.pdf

[3]

AMNESTY INTERNATIONALISRAEL AND OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES

https://www.amnesty.org/en/cou ntries/middle-east-and-north-a frica/israel-and-occupied-pale stinian-territories/

AMNESTY INTERNATIONALISRAEL MUST END UNLAWFUL  AND CRUEL POLICIESTOWARDS PALESTINIAN PRISONERS13 APRIL 2017

https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2017/04/israel-must-e nd-unlawful-and-cruel-policies -towards-palestinian-prisoners /

HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL/PALESTINE

https://www.hrw.org/middle-eas t/n-africa/israel/palestine

HUMAN RIGHTS WATCHJERUSALEM HOME DEMOLITIONS HARM CHILDREN21 MAY 2017

https://www.hrw.org/news/2017/ 05/21/jerusalem-home-demolitio ns-harm-children

BTSELEM.ORG

http://www.btselem.org/

B’TSELEM ON HUNGERSTRIKE: ISRAEL MUST MEET PALESTINIANPRISONERS’S DEMANDS FOR IMPROVED CONDITIONS3 MAY 2017

http://www.btselem.org/detaine es_and_prisoners/20170503_pris oners_hunger_strike

INTERNATIONAL RED CROSSISRAEL AND THE OCCUPIED TERRITORIES

https://www.icrc.org/en/where- we-work/middle-east/israel-and -occupied-territories

INTERNATIONAL RED CROSSELECTRICITY SHORTAGES AFFECT ALL ASPECTSOF LIFE IN GAZA
  https://www.icrc.org/en/docume nt/Gaza-power-fuel-crisis

[4]

THE JERUSALEM POSTNORWAY’S LARGEST TRADE UNION CALLSFOR BLANKET BOYCOTT FOR ISRAEL13 MAY 2017

http://www.jpost.com/Diaspora/ Norways-largest-trade-union-ca lls-for-blanket-boycott-of-Isr ael-490585

RT”ENOUGH IS ENOUGH”: NORWAY’S TRADE UNIONS VOTETO BOYCOTT ISRAEL OVER PALESTINE13 MAY 2017

https://www.rt.com/news/388241 -norway-unions-boycott-israel/

MONDOWEISSNORWAY’S LARGEST TRADE UNION FEDERATION ENDORSESFULL BOYCOTT OF ISRAEL TO ADVANCE PALESTINIAN HUMANRIGHTS12 MAY 2017

http://mondoweiss.net/2017/05/ federation-endorses-palestinia n/

[5]

FNVGEEN BOYCOT VAN ISRAEL\19 JANUARI 2017

https://www.fnv.nl/over-fnv/ geen-boycot-van-israel

TEKST

Geen boycot van Israël

De FNV roept niet op tot een boycot van Israël. De FNV onderhoudt contacten met zowel Israëlische als Palestijnse vakbonden.Dat zegt de FNV naar aanleiding van een discussie op twitter. Deze kwam op gang na een tweet van FNV’er Corrie van Brenk.Vanaf een conferentie over de vakbeweging  in het Midden-Oosten en Noord-Afrika twitterde zij een foto van een stelling op een bord in een workshop. De tekst die daarop staat heeft verder geen enkele status.De FNV roept niet op tot een boycot van Israël. De FNV onderhoudt contacten met zowel Israëlische als Palestijnse vakbonden. De vakbond maakt zich ernstige zorgen over de situatie van werknemers in de regio.Tegelijkertijd constateert de FNV dat er een probleem is met bedrijven die gevestigd zijn in de bezette gebieden, omdat die bezetting en de bouw van nederzettingen volgens internationaal recht onwettig zijn. Dit met name in het kader van IMVO (internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen). Deze interne discussie is nog niet afgerond.19 januari 2017”
[6]
FNV
GEEN BOYCOT VAN ISRAEL\19 JANUARI 2017

https://www.fnv.nl/over-fnv/ geen-boycot-van-israel

[7]

FNVGEEN BOYCOT VAN ISRAEL19 JANUARI 2017

https://www.fnv.nl/over-fnv/ geen-boycot-van-israel

[8]

INTERNATIONAL RED CROSSELECTRICITY SHORTAGES AFFECT ALL ASPECTSOF LIFE IN GAZA  https://www.icrc.org/en/docume nt/Gaza-power-fuel-crisis   BTSELEM.ORGTHE SIEGE ON GAZAhttp://www.btselem.org/gaza_ strip/siegeBBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”10 DECEMBER 2008http://news.bbc.co.uk/2/hi/ middle_east/7774988.stmBLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITYASTRID ESSED14 FEBRUARY 2008http://la.indymedia.org/news/ 2008/02/213864.php     INTERNATIONAL RED CROSSELECTRICITY SHORTAGES AFFECT ALL ASPECTSOF LIFE IN GAZA
  https://www.icrc.org/en/docume nt/Gaza-power-fuel-crisis

[9]

PEACE NOWANNUAL CONSTRUCTION REPORTS SHOWS A 34 % INCREASEIN CONSTRUCTION STARTS IN THE SETTLEMENTS21 MAY 2017
http://peacenow.org.il/en/annu al-construction-reports-shows- 34-increase-construction- starts-settlements

RIGHTS FORUMPEACE NOW: FORSE UITBREIDING NEDERZETTINGENIN 2016

https://rightsforum.org/nieuws /peace-now-forse-toename- uitbreiding-nederzettingen- 2016/

DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN  ”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).  The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”
  BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONALLAW
  http://www.btselem.org/settlem ents/international_law
  ”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”
 ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION
  https://www.icrc.org/applic/ih l/ihl.nsf/Article.xsp?action=o penDocument&documentId=77068F1 2B8857C4DC12563CD0051BDB0
  HET HAAGS VERDRAG VAN 1907HAGUE CONVENTION 1907
  http://www.opbw.org/int_inst/s ec_docs/1907HC-TEXT.pdf

[10]

DE ILLEGALE MUUR  INTERNATIONAL COURT OF JUSTICELEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALLIN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY9 JULI 2004
http://www.icj-cij.org/docket/ index.php?pr=71&code=mwp&p1=3& p2=4&p3=6&ca

[11]

INTERNATIONAL RED CROSSELECTRICITY SHORTAGES AFFECT ALL ASPECTSOF LIFE IN GAZA
  https://www.icrc.org/en/docume nt/Gaza-power-fuel-crisis

[12]

´12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen.´´
 VRAAG EN ANTWOORD
BRIGITTE HERREMANS
ISRAEL´S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
 http://www.politics.be/ duiding/596/#12 
    HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL: ”DISENGAGEMENT” WILL NOT ENDGAZA OCCUPATION28 OCTOBER 2004
   https://www.hrw.org/news/2004/ 10/28/israel-disengagement-wil l-not-end-gaza-occupation

[13]

”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.”
  ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK24 NOVEMBER 2014
   http://www.acri.org.il/en/2014 /11/24/twosysreport/
  REPORT  14 OCTOBER 2014ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK  http://www.acri.org.il/en/wp-c ontent/uploads/2015/02/Two-Sys tems-of-Law-English-FINAL.pdf
     ”The laws implemented in the West Bank are inequitable and discriminate against Palestinians. Although the settlers live in the same geographical area in which martial law is imposed, Israel has decided that they are not subject to military law, but rather to Israeli law. The application of two distinct legal systems in a single territory constitutes gross discrimination”
BTSELEM.ORGMILITARY LAW
   http://www.btselem.org/demonst rations/military_law

BTSELEMDETAINEES AND PRISONERSMINORS IN DETENTION
     http://www.btselem.org/ detainees_and_prisoners/ minors_in_custody    
    DISCRIMINATORY LAWS IN ISRAEL
    http://www.adalah.org/en/law/ index

[14]

”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.”
  ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK24 NOVEMBER 2014
   http://www.acri.org.il/en/2014 /11/24/twosysreport/
  REPORT  14 OCTOBER 2014ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK  http://www.acri.org.il/en/wp-c ontent/uploads/2015/02/Two-Sys tems-of-Law-English-FINAL.pdf
     ”The laws implemented in the West Bank are inequitable and discriminate against Palestinians. Although the settlers live in the same geographical area in which martial law is imposed, Israel has decided that they are not subject to military law, but rather to Israeli law. The application of two distinct legal systems in a single territory constitutes gross discrimination”
BTSELEM.ORGMILITARY LAW
   http://www.btselem.org/demonst rations/military_law

BTSELEMDETAINEES AND PRISONERSMINORS IN DETENTION
     http://www.btselem.org/ detainees_and_prisoners/ minors_in_custody    
    DISCRIMINATORY LAWS IN ISRAEL
    http://www.adalah.org/en/law/ index

[15]

FNVGEEN BOYCOT VAN ISRAEL19 JANUARI 2017

https://www.fnv.nl/over-fnv/ geen-boycot-van-israel

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!