De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

”Bosneger” uitspraak RTL/Reactie op antwoord RTL

”Bosneger” uitspraak RTL/Reactie op antwoord RTL

maandag 14 mei 2018 05:22
Spread the love

”BOSNEGER” UITSPRAAK RTL/REACTIE OP ANTWOORD RTL

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/bosneger-uitspraak-rtl-reactie-op-antwoord-rtl/

Beste lezers,
Weet u het nog?Ik denk het wel, maar de ontwikkelingen gaan ZOOOO snel op Internet!Welnu, kort geleden stuurde ik een felle protestbrief aan aan TV zenderRTL en haar programma ”Bubbels & Gloss”, vanwege in dat programmagedane racistische uitspraken
Citeer deze hier ter terinnering:

[Naar aanleiding van kapper Miranda Bakker’s opmerkingenover het creeren van een ”Ibiza” lookje” op een model]
 

”AD PETERS: Ik heb haar gezien met nat haar, heel veel krul

ANGELA PONSIOEN: Ja bijna negroïde

AD PETERS:: Ja en dan denken juist heel veel consumenten, dat is fantastisch haar, daar ben je heel blij mee. Nou daar ben je meestal helemaal niet blij mee

ANGELA PONSIOEN: Nee

AD PETERS:: Want daar kun je niet zoveel mee

MIRANDA BAKKER:: Nou ik zal jullie een geheimpje vertellen, maar ik heb ook dat haar. Ja nee echt, als ik het was en ik laat het drogen, ben ik gewoon Tina Turner.

AD PETERS:: Het is wel hartstikke belangrijk om jou klanten, en dat doe jij, daarin ook tips te geven, wat voor producten ze kunnen gebruiken, want die mensen willen ook weleens wat anders. Je wilt niet altijd als een bosneger erbij lopen.”

U zult begrepen hebben, dat ik vooral gevallen ben over die denigrerende

opmerking ”bosneger”, hoewel ook de door Angela Ponsioen gemaakte

opmerking ”negroide” niet door de beugel kon

ZIEHIER DE TRANSCRIPTIE VAN DE  TEKST VAN DE

RTL UITZENDING ”BUBBELS & GLOSS” OP YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=G_O-zew917U

ZIE MIJN PROTESTBRIEF, WAARIN OOK DE HELE TEKST VAN DE

TRANSCRIPTIE VAN  

VAN DE  TEKST VAN DE RTL UITZENDING ”BUBBELS EN GLOSS”

https://www.astridessed.nl/racistische-uitspraken-in-rtl-programma-bubbels-gloss-brief-aan-rtl-en-bubbels-gloss/

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2018/05/12/racistische-uitspraken-in-rtl-programma-bubbels-glossbrief-aan-rtl-en-bubbels-gloss

RTL ANTWOORD:

Daags later [dat moet ik ze nageven] heb ik een reactie ontvangen van

RT:L publieksservice, die luidde [ik geef de hele mail hier weer]

Publieksservice RTL Nederland <noreply-info@rtl.nl >To:astridessed@yahoo.com May 13 at 4:16 PM 

 
Beste Astrid,

Bedankt voor jouw bericht.

Wij zijn erg geschrokken van de gedane uitspraak in ‘Bubbels & Gloss’, dat afgelopen zondag bij ons is uitgezonden. RTL krijgt het programma aangeleverd en de inhoud van deze zogeheten tape on desk-programma’s wordt steekproefsgewijs gecheckt. Het bewuste fragment is helaas niet gezien en wij betreuren dit. Wij zijn met de heer Peters in gesprek en hij heeft hier inmiddels al op gereageerd.

Met vriendelijke groet,
 
Publieksservice RTL 

Jouw melding:AAN
BUBBELS EN GLOSS/RTL PROGRAMMA[met de tekst van mijn protestbrief]

Einde bericht RTL

Het enige wat ik aan deze reactie waardeerde was de snelheid
waarmee deze kwam, naar aanleiding van mijn protestbrief.
Het was echter geen daadwerkelijk antwoord op mijn brief en
bovendien een herhaling van wat RTL al eerder had verklaard.[1],
waarbij ook nogeens door RTL kennelijk de weinig overtuigende
excuses van Ad Peters werd aanvaard. [2]

Vandaar mijn onderstaand, fel antwoord aan RTL.

Zie geheel daaronder het antwoord van RTL met de daaraan gehechte mail

van mijn oorspronkelijke reactie.
Nog zij opgemerkt [zoals u aan bovenstaande kunt zien], dat RTL Publieksservicezo kinderachtig was, mij de mal per ”No Reply”toe te sturen.Ik had echter nog het oorspronkelijke mailadres van RTL Publieksservice,zodat ik ze alsnog van repliek kon dienen
READ AND ENJOY![Onder noten 1 en 2]

Astrid Essed

[1]
”  “RTL krijgt het programma aangeleverd en de inhoud van deze zogeheten tape on desk-programma’s wordt steekproefsgewijs gecheckt. Het bewuste fragment is helaas niet gezien en wij betreuren dit.”

NU.NLRTL GESCHROKKEN OVER ”BOSNEGER” OPMERKING INTELEVISIEPROGRAMMA7 MEI 2018
https://www.nu.nl/media/5255534/rtl-geschrokken-bosneger-opmerking-in-televisieprogramma.html

[2]

De schriftelijke reactie van Ad Peters:

“Ik betreur de uitspraak die ik heb gedaan in het programma ‘Bubbels & Gloss’. Het is in geen geval de bedoeling geweest iemand te kwetsen en ik bied hiervoor mijn oprechte excuses aan. Zowel internationaal als in Nederland is afro-american hair niet meer weg te denken uit het modebeeld. Ook op de internationale catwalks is afro-american hair hot bij alle topmodellen en dat is een ontwikkeling die ik toejuich.””

HET DEVENTER NIEUWS.NL

KAPPER AD PETERS TREKT BOETEKLEED AAN NA UITSPRAAK

http://www.hetdeventernieuws.n l/2018/05/08/kapper-ad-peters- trekt-boetekleed-aan-na- uitspraak/

MIJN ANTWOORD AAN RTL PUBLIEKSSERVICE!

[Met daaraan gehecht nog hun reactie op mijn protestbrief]

AANPUBLIEKSSERVICE RTL
Reactie op uw beantwoording van mijnbrief/klachtgetiteld ”Bosneger” uitspraken in Bubbels & Gloss”

Geachte RTL Redactie, 

IN HERINNERING BRENGENDE ARTIKEL 2, UNIVERSELEVERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

Artikel 2

Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.”

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/P ages/Language.aspx?LangID=dut

Ik waardeer uw snelle reactie op mijn brief/mail 12 meijongstleden, waarin ik een fel protest aantekende tegen de door Ad Petersgedane racistische uitspraken in uw programma ”Bubbels & Gloss”
Ook eiste ik van uw kant EN van Bubbels en Gloss,publiekeexcuses aan alle afstammelingen van de Marrons [de zogenaamde”bosnegers” van Ad Peters] ENde tot slaaf gemaakten in het algemeen.
Zie onder P/S mijn aangeplakte mail
Ziehier nog even het citaat [en context] van de racistischr uitspraken[ook de ”negroide” opmerking van Angela Ponsioen was er een,al viel ik feller over de denigrerende ”bosneger” opmerking]
[Naar aanleiding van Miranda Bakker’s opmerkingenover het creeren van een ”Ibiza” lookje” op een model”

”AD PETERS: Ik heb haar gezien met nat haar, heel veel krul

ANGELA PONSIOEN: Ja bijna negroïde

AD PETERS:: Ja en dan denken juist heel veel consumenten, dat is fantastisch haar, daar ben je heel blij mee. Nou daar ben je meestal helemaal niet blij mee

ANGELA PONSIOEN: Nee

AD PETERS:: Want daar kun je niet zoveel mee

MIRANDA BAKKER:: Nou ik zal jullie een geheimpje vertellen, maar ik heb ook dat haar. Ja nee echt, als ik het was en ik laat het drogen, ben ik gewoon Tina Turner.

AD PETERS:: Het is wel hartstikke belangrijk om jou klanten, en dat doe jij, daarin ook tips te geven, wat voor producten ze kunnen gebruiken, want die mensen willen ook weleens wat anders. Je wilt niet altijd als een bosneger erbij lopen.”

Zie voor de tekst van het hele gesprek, direct onder deze brief

Nogmaals, ik waarderr dus uw snelle reactie, maar daar stopt mijnwaardering, want uw ”excuus”, of wat daarvoor mocht doorgaan, beviel mijin het geheel NIET!
U schrijft aan mij het volgende
” Beste Astrid,

Bedankt voor jouw bericht.

Wij zijn erg geschrokken van de gedane uitspraak in ‘Bubbels & Gloss’, dat afgelopen zondag bij ons is uitgezonden. RTL krijgt het programma aangeleverd en de inhoud van deze zogeheten tape on desk-programma’s wordt steekproefsgewijs gecheckt. Het bewuste fragment is helaas niet gezien en wij betreuren dit. Wij zijn met de heer Peters in gesprek en hij heeft hier inmiddels al op gereageerd.

Met vriendelijke groet,
 
Publieksservice RTL ”

Leuk geprobeerd, RTL publieksservice, maar ik laat mij door u niet inde maling nemen, want in uw reactie aan mij herhaalt u gewoon, wat u al eerder gezegd hebt [1] en dat is NIET genoeg!Wanneer u mijn brief goed gelezen had, dan wist u dat ook!
Kijk, dat het bewuste fragment aan uw aandacht is ontsnapt is een ding endat kan ik u vergeven.Dat u geschrokken bent van de uitspraak mocht ik van een TV redactiein 2018 wel verwachten en uit de aard der zaak bent u met de heer Ad Petersin gesprek gegaan [Angela Ponsioen had u ook wel mogen aanpakkenover dat achterlijke ”negroide”, maar dat kan en moet alsnog]
Maar dat u het door Ad Peters gebezigde excuus als voldoende aanvaardt,gaat echt de perken te buiten en zo maakt u zich er gemakkelijk vanaf!In mijn brief aan u heb ik al gezegd [lees die brief maar over], dat ikmet Peter’s ongeloofwaardige excuus, dat het een ”slip of the tongue”zou zijn [2], geen genoegen neem, want wie niet racistisch denkt, maaktzo’n opmerking niet.PUNT UIT!

Maar laat die opmerking van Peters bij Peters zelf.
Het gaat nu om U als Redactie.
Ik herhaal mijn EIS aan u!
Ik, Astrid Essed, wreker van het onrecht, EIS zowel van uals Redactie EN van het programma ”Bubbels & Gloss”publieke excuses aan alle afstammelingen van de Marrons[denigrerend door Ad Peters ”bosnegers” genoemd]EN aan alle afstammelingen van de tot slaaf gemaaktenin het algemeen! 
Ook moet u LOUD AND CLEAR de toezegging doen, dat dergelijke racistische uitspraken niet meer zullen voorkomenin een van uw programma’s, ook niet tegenoverandere groepen.
Pas dan toont u werkelijk respect en laat u zien, dat u van dezebeschamende gebeurtenis iets geleerd hebt!
Bied u dus niet overtuigender excuses aan, dan zal u berucht staan als gedogers en ennablersvan rassenwaan, waarvan de fatale gevolgen enkele dagengeleden nog zijn herdacht op de 4 mei Herdenking!De periode waarin de gewraakte ”bosneger” uitzendingheeft plaatsgehad.
Maak dus haast en bied ECHTE excuses aan.Alleen dan kunt u rekenen op mijn waardering en ongetwijfeld dievan anderen.
IK HEB GEZEGD!

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 
NOTEN

[1]

”  “RTL krijgt het programma aangeleverd en de inhoud van deze zogeheten tape on desk-programma’s wordt steekproefsgewijs gecheckt. Het bewuste fragment is helaas niet gezien en wij betreuren dit.”

NU.NLRTL GESCHROKKEN OVER ”BOSNEGER” OPMERKING INTELEVISIEPROGRAMMA7 MEI 2018
https://www.nu.nl/media/525553 4/rtl-geschrokken-bosneger- opmerking-in-televisieprogramm a.html
 
[2]

De schriftelijke reactie van Ad Peters:

“Ik betreur de uitspraak die ik heb gedaan in het programma ‘Bubbels & Gloss’. Het is in geen geval de bedoeling geweest iemand te kwetsen en ik bied hiervoor mijn oprechte excuses aan. Zowel internationaal als in Nederland is afro-american hair niet meer weg te denken uit het modebeeld. Ook op de internationale catwalks is afro-american hair hot bij alle topmodellen en dat is een ontwikkeling die ik toejuich.””

HET DEVENTER NIEUWS.NL

KAPPER AD PETERS TREKT BOETEKLEED AAN NA UITSPRAAK

http://www.hetdeventernieuws.n l/2018/05/08/kapper-ad-peters- trekt-boetekleed-aan-na- uitspraak/

GEHELE TEKST VAN DE GEWRAAKTE ”BOSNEGER”UITZENDING VAN BUBBELS & GLOSS

TRANSCRIPTIE VAN HET DOOR MIJ GEWRAAKTE DEELVAN HET PROGRAMMA VAN BUBBELS & GLOSS  YOUTUBE.COMINTERCOIFFURE BUBBELS EN GLOSS RTL Lifestyle

Gepubliceerd op 6 mei 2018

  Lifestyleprogramma waarin de vrouw van 35 jaar en ouder centraal staat. De rode draad is de hectiek van het leven van alledag gecombineerd met de wereld van beauty, fashion en lifestyle https://www.youtube.com/watch? v=G_O-zew917U    TEKST ”RACISME SCHANDAAL” GETRANSCRIBEERD  ANGELA PONSIOEN/PRESENTRATRICE: Ja, en Ad, een heel ander onderwerp is natuurlijk ons haar  AD PETERS: Ja, haar in de wind 
ANGELA PONSIOEN [op zangerige toon[”Haren in de wind….” ANGELA PONSIOEN VERVOLGT, ZEGT TEGEN MIRANDA BAKKER ”Miranda, gelukkig ben je er weer” MIRANDA BAKKER ”Ja” ANGELA PONSIOEN: ”Je hebt weer een mooi model veranderd, Vertel eens….. MIRANDA BAKKER Ik heb haar al voorbereid met de kleur, dat heb ik in mijn salonheb ik dat gedaan [dubbel op, maar spreektaal Miranda/OpmerkingAstrid Essed] en ja, deze zomer zit er aan te komen en ja, de Ibizasteeltjes, die blijven heel erg in, ook nog in de kleding en dat zien weeigenlijk ook nog terug in de haardracht terug, dus ik gaeen Ibiza lookje creeren, een heel simpele vaststeektechniek, dieheel simpel na te doen is thuis en ja, dat ga ik jullie laten zien.  

AD PETERS: Ik heb haar gezien met nat haar, heel veel krul

ANGELA PONSIOEN: Ja bijna negroïde

AD PETERS:: Ja en dan denken juist heel veel consumenten, dat is fantastisch haar, daar ben je heel blij mee. Nou daar ben je meestal helemaal niet blij mee

ANGELA PONSIOEN: Nee

AD PETERS:: Want daar kun je niet zoveel mee

MIRANDA BAKKER:: Nou ik zal jullie een geheimpje vertellen, maar ik heb ook dat haar. Ja nee echt, als ik het was en ik laat het drogen, ben ik gewoon Tina Turner.

AD PETERS:: Het is wel hartstikke belangrijk om jou klanten, en dat doe jij, daarin ook tips te geven, wat voor producten ze kunnen gebruiken, want die mensen willen ook weleens wat anders. Je wilt niet altijd als een bosneger erbij lopen.

GELACH AAN DE TAFEL

MIRANDA BAKKER

Nee, dat is juist heel belangrijk, want dat merk je, mensen, die heel veel krullen,

die willen heel graag ook die steile lookjes en andersom, mensen, die

heel steil haar hebben, die willen graag een keer die nonchalante krullen, dan is

een product ook superbelangrijk ehhhhh

AD PETERS:

Hardstikke goed en ehhhh

ANGELA PONSIOEN:

Je bent het voorbeeld zelf, toch….

 AD PETERS [valt Ponsioen in de rede] Fijn, dat ze erbij was  ANGELA PONSIOEN: Hardstikke fijn en weet je wat nou zo vervelend is…
 EN DAN STOPT HET FILMPJE

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!