De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Borgerhout en de gewelddadige communisten

Borgerhout en de gewelddadige communisten

woensdag 24 oktober 2012 10:22
Spread the love

Op 23 oktober 2012 las ik in De Standaard “N-VA bezorgd over gesprekken met PVDA+ in Borgerhout.” (Bron) Er waren coalitiegesprekken tussen SP.a-Groen die de meeste zetels binnenhaalde en PVDA+. N-VA reageert hier erg kritisch op.

RESIST

Laten we de zetelverdeling even bekijken:

sp.a – Groen: 9
N-VA: 7
PVDA+: 4
VLAAMS BELANG: 2
CD&V: 2
Open Vld: 1

Die 25 zetels kunnen op allerhande manieren verdeeld worden maar N-VA heeft SP.a-Groen nodig om de meerderheid te gaan vormen. SP.a-Groen is dus aan zet. Dit linksgezinde kartel verkiest ervoor om met PVDA+ in zee te gaan. Tesamen met een extra zetel voor een ex-CD&V’er vormt dat een progressieve, werkbare meerderheid voor het jonge district.

Liesbeth Homans is echter niet opgezet met dit scenario. Zo haalt ze verschillende verwijten naar de PVDA+ naar boven. Het eerste waarmee ze afkomt is dat de campagne doet denken aan de tijd waarin PVDA+ samen met Abou Jahjah’s AEL een kartellijst vormde. Ikzelf ben te jong om die periode actief te hebben meegemaakt maar dat dateert uit 2003 en PVDA+ heeft in 2006 een erg sterke evolutie meegemaakt en is gaan verruimen.

Orthodoxe islam

Het tweede punt dat mevr. Homans aanhaalt is dat de campagne ook gericht was op één doelgroep, namelijk de orthodoxe stroming binnen de Islamgemeenschap. Ook dit is compleet verkeerd. PVDA+ werkt met enquêtes om zo de problemen van de bevolking in kaart te brengen. Hieruit kunnen we ook afleiden welke soort doelgroepen we aantrekken en bij nader onderzoek blijkt dit te gaan over 5 diverse groepen. Op de eerste plaats vinden we een brede laag aan werkende mensen terug. Denk maar aan de havenarbeiders die het liberale discours niet slikken. Op de tweede vinden we jongeren terug, naar schatting zou 10 to 15 procent van de Antwerpse jongeren hebben gestemd voor PVDA+. Jonge Antwerpenaren en hun ouders, van andere origine vormen de derde groep. Vier wordt gevuld door kunstenaren, artiesten en intellectuelen die het cultuurbeleid van rechts maar niets vinden en ten laatste maar zeker niet de minste zijn de senioren die de acties rond betaalbare serviceflats en gratis geneeskunde zeker weten te appreciëren.

Sektarisme

Verwijt nummer drie is er eentje dat we vanuit rechtse hoek maar al te vaak krijgen toegeworpen. PVDA+ is sektarisch. Ik denk dat mevr. Homans niet weet waar de ‘+’ in PVDA+ voor staat. Die plus staat voor verruiming, wij laten personen toe op onze lijst die niet eens een lidkaart hebben. Mensen zoals priester-arbeider Georges Houtmeyers die de derde zetel in de Genkse gemeenteraad zal vullen. Zo vind je een gehele diversiteit aan progressieve en linkse krachten binnen PVDA+.

PVDA+ is sinds 2006 onder leiding van Peter Mertens komaf aan het maken met die dogmatische nonsens. PVDA is links, progressief en streeft naar een nieuwe maatschappij, een nieuw socialisme.

Gewelddadig en extremistisch

Het is nog niet gedaan. Mevrouw Homans gaat zelfs een stap verder dan de oude cliché beweringen. PVDA+ is gewelddadig, extremistisch en niemand kent hun programma. Ze haalt aan dat nog niet zo lang geleden partijleden gewelddadig zouden hebben opgetreden aan fabriekspoorten. Het geweld dat gepleegd werd onder Vlaams-nationalistische vlag daarentegen is taboe. Ik heb zelf geen weet van schermutselingen met PVDA-leden al kan ik me voorstellen dat het er op piketten nogal eens hevig aan toe kan gaan. Maar dat is net zoals RESIST en het sektarisme deel van de oude PVDA. Klaarblijkelijk is het niet de PVDA die is blijven steken in een ander tijdperk, het is merv. Homans.

Extremistisch. Tot op heden weten we nog altijd niet wat ze daarmee bedoeld. Wil ze aanduiden dat PVDA extreem-links zijn? Want dat zijn we enkel omdat er in het linkse spectrum geen linksere partij verkozenen heeft. Op die manier is N-VA dan evenzeer extreem op verschillende gebieden. De standpunten van PVDA extreem noemen is dan weer iets anders. Radicaal, misschien wel, maar dat is nodig als we een maatschappij willen hervormen. Extreem? Alleszins niet in de negatieve zin van het woord.

En dan dat laatste verwijt. “Niemand weet precies wat nu de agenda of het programma van de PVDA is.”Als er nu één partij is waarvan we de programma-gekendheid kunnen betwijfelen, dan is het toch wel N-VA. Gisteren nog postte ik een stukje over de vergelijking van N-VA en VB waarbij duidelijk werd gemaakt hoe het N-VA programma rond de pot draait. Zo zei gisteren een garagist tegen me dat N-VA zoveel succes heeft omdat ze de partij is van de ‘kleine man’. Een tweede punt dat ik wil aanhalen is dat de agenda en het programma van de PVDA erg duidelijk zijn. Het wordt namelijk opgebouwd aan de hand van enquêtes. Wat wil de bevolking. Aan de hand van acties laten ze dan ook wel duidelijk zien waar ze voor opkomen. Betaalbaar wonen, gratis gezondheidszorg, openbare diensten, …

Je zou bijna gaan denken dat mevr. Homans angstig is voor de progressieve meerderheid die zich in Borgerhout vormt. Niet zozeer angstig voor de PVDA maar eerder voor de mogelijke veranderingen die de meerderheid tesamen kan teweeg brengen. Veranderingen met kract. Veranderingen die niet in de agenda van N-VA thuishoren.

take down
the paywall
steun ons nu!