De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bootvluchtelingen: De schuld van mensen zoals Jean-Marie Dedecker.

Bootvluchtelingen: De schuld van mensen zoals Jean-Marie Dedecker.

dinsdag 5 mei 2015 12:22
Spread the love

In Knack van 26 april 2015, schreef Jean Marie Dedecker een opiniestuk onder de titel: ‘Bootvluchtelingen: Het is niet onze schuld dat mensen op een gammele schuit het zeegat kiezen’

Hij haalt een ganse reeks beweringen en mythes aan waar we graag verder op in gaan.
Vooreerst
dit: wel Jean-Marie, je vergist je. We zijn de mening toegedaan dat het
juist door de houding van mensen zoals jij is dat vluchtelingen
verdrinken.
Wat nu je beweringen en mythes betreft:

 • Ons
  systeem van veiligheid en open toegang tot onze sociale zekerheid is
  een honingpot en een magneet van welstand. De vloedgolf die nu op de
  Europese kusten aanspoelt is een mengeling van echte oorlogsslachtoffers
  maar ook (en vooral) van gelukzoekers die de economische en sociale
  ellende in hun land trachten te ontvluchten”.

We
hebben vele jaren ervaring met vluchtelingen en hebben zelden of nooit
iemand tegengekomen die naar België is gekomen om niet te werken maar om
te genieten van de sociale zekerheid. Meestal is het zo dat ze niet
mogen werken en zo in het zwartwerk worden geduwd en dikwijls worden
uitgebuit. Zwartwerk dat gretig door ondernemers werd aangeboden. Jij
als ondernemer moet dat weten.

 • Driekwart van de
  bootvluchtelingen zijn jonge mannen. Een influx van kansarme
  ongeschoolde uitheemsen die zich quasi nooit kunnen invechten in onze
  samenleving…Is het dan verwonderlijk dat er dan broeihaarden van
  racisme en discriminatie ontstaan bij diegenen die zich bedreigd voelen
  in hun schaarse sociale verworvenheden door hen die er nooit toe hebben
  bijgedragen ?”

Bijna iedere vluchteling die ik ken
wil onmiddellijk werken en de meesten hebben ook werk. Vanaf het
ogenblik dat hun papieren in orde zijn, werken ze en dikwijls aan
minimumlonen en zeer grote flexibiliteit. Inderdaad zijn velen
ongeschoold en werken daarom in de horeca of ander werk dat vele
Vlamingen niet meer willen doen. Zij “vechten” zich inderdaad in onze
samenleving en dragen bij aan de sociale zekerheid. Het is een
verrijking voor België die meer en meer vergrijst.

 • Het
  is niet onze schuld dat mensen uit Afrika en het Midden-Oosten op een
  gammele schuit het zeegat kiezen….en nagenoeg alle landen in deze
  regio’s kruitvaten met een smeulende lont zijn….en het niet onze
  schuld is dat quasi alle Afrikaanse landen volle dictaturen of
  halfbakken politiestaten zijn, broeihaarden van etnische- en
  godsdienstconflicten, met als gemene deler een kleine schatrijke
  nomenclatura en een massa uitgebuite sukkelaars.

Het
is juist wel de schuld van Europa. Niet volledig of alleen natuurlijk
want in die landen dragen de eigen leiders de grootste
verantwoordelijkheid. Maar de vrije wereld, Europa en haar lidstaten en
de VS dragen mee een grote verantwoordelijkheid voor alles wat er in
Afrika en in het Midden-Oosten gebeurt. Wie heeft deze schatrijken en
dictaturen gesteund en mee groot gemaakt…Welk systeem houdt uitbuiting
en extreme armoede mee in stand…Wie financiert nog steeds
groeperingen die chaos veroorzaken…Wie veroordeelt Iran voor het maken
van kernwapens en heeft er zelf en steunt landen als Israël die ook
over kernwapens beschikken…Wie gaat er in landen als Afghanistan,
Irak, Lydie bombarderen en doet er dan alles aan om mensen die voor die
oorlog vluchten tegen te houden…?
Door de lakse, egoïstische en
hypocriete houding van Europa en van de regeringen van de aangesloten
landen, is de toestand volledig ontspoord.

 • Het is
  logisch dat kansarme paupers deze regimes willen ontvluchten, maar het
  is even logisch dat wij het OCMW van de wereld niet zijn’

Dat
is een waarheid als een koe maar wat verklaart dat. Je suggereert
alleen maar dat alle vluchtelingen naar Europa komen en wij ze moeten
onderhouden. Niets is minder waar en de feiten spreken dat tegen. Je
weet dat Jean Marie maar je wil alleen wat aan demagogie doen door deze
uitlating met de bedoeling om Belgen nog meer op te zetten tegen de
vluchtelingen. Wat zijn de cijfers: Zo’n 50 miljoen vluchtelingen in de
wereld. Alleen voor Syrie zijn er zo’n 5 miljoen vluchtelingen. Het gros
van de vluchtelingen, 86 procent, wordt opgevangen door
ontwikkelingslanden die zelf in grote armoede leven. Ga maar eens kijken
in vluchtelingenkampen in Libanon, Pakistan e.a….
Als we kijken
naar de opvang van vluchtelingen in verhouding tot het aantal inwoners
van het land, scoren Europa en de VS, de rijkste regio’s het laagst.

 • Wie
  Russische roulette speelt, uit wanhoop of tegen beter weten in, kan in
  een zeemansgraf belanden. Dat is niet de schuld van de Europeanen, maar
  een eigen keuze.”

Dit zegt alles over u Jean Marie.Dat
je spreekt van “eigen keuze” als het gaat over mensen die uit wanhoop
vluchten,is grof maar typisch voor u. Hoe durf je als mens dit
uitspreken over mensen die elke dag gebombardeerd worden, vrienden en
familie verliezen, geen eten meer hebben, laat staan een toekomst. Zij
hebben maanden en jaren geleefd in ontbering en zien zo’n boot als enige
uitweg. Ze hebben zoveel meegemaakt en zijn zo wanhopig dat ze hun
laatste centen inderdaad betalen aan mensensmokkelaars en hun leven
riskeren. Je moet over weinig inlevingsvermogen beschikken om dat niet
te begrijpen. Zelfs hier draagt Europa mee verantwoordelijkheid. De
meeste Syrische en vele andere vluchtelingen, komen echt in aanmerking
voor een vluchtelingenstatuut. Zij hebben nochtans geen veilige wegen om
naar Europa te komen om daar asiel aan te vragen.

 • Met
  elke opgesleept vluchtelingenschip organiseren we mee de veerdienst
  voor de maffia en de meedogenloze mensensmokkelaars. Ze adverteren als
  criminele reisbureaus met een reddingoptie door de Italiaanse of
  Europese kustwacht, waardoor een immens aanzuigingseffect ontstaat.“

Messensmokkelaars
moeten ook voor mij hard aangepakt worden, maar ze kunnen alleen
bestaan omdat Europa de legale migratie en vraag naar asiel blokkeert.
Vijftig jaar geleden hadden we open grenzen voor Marokkanen en Turken
omdat we ze nodig hadden om i.o. onze mijnen te komen werken. Toen waren
er geen mensensmokkelaars en bootvluchtelingen.

Er zijn gelukkig
nog mensen in Vlaanderen en de wereld die respect hebben voor en
solidair zijn met andere mensen. Meestal staan zij ook voor een
rechtvaardige en solidaire wereld.
Aan iedereen stellen we steeds dezelfde vragen en hopen dat ze er even op nadenken.

 1. Mag
  iemand met zijn gezin vluchten voor onmenselijke toestanden zoals
  oorlog, genocide, extreme armoede, verkrachtingen en andere misdaden
  tegen de mensheid?
 2. Zo ja, naar waar mogen ze dan vluchten en
  hulp en asiel vragen? Alleen naar de arme buurlanden of ook naar de
  rijkere landen, België inbegrepen?
 3. België heeft geen inwoners
  die vluchten naar andere landen. De rijke landen kunnen er mee voor
  zorgen dat die zelfde vrede en welstand in de ontwikkelingslanden
  aanwezig is. Denk je dat die mensen dan nog zouden vluchten?
 • We
  mogen een voorbeeld nemen aan Australië en Amerika, die hun grenzen
  potdicht afsluiten. Ook Frontex zou dat zo moeten doen voor Europa.
  Streng maar rechtvaardig.”

Wat aan zo’n beleid
rechtvaardig zou zijn gaat ons bevattingsvermogen te boven. Al die
vluchtelingen opsluiten in vluchtelingenkampen ter plaatse is
onmenselijk maar in uw hoofd misschien “goed van af…” Zelfs indien we
dit zouden doen is de vraag of we de kost daarvan wel willen en of het
in de praktijk mogelijk is om al die Europese grenzen af te sluiten.
Bij
het lezen van jou artikel viel ik op het einde bijna van mijn stoel als
ik je slotparagraaf las over Palestina. Met de inhoud ben ik het eens
maar het staat in complete tegenstelling met al hetgeen je voordien
schreef. Hier bewonder je niet de strenge aanpak van Israël die de
grenzen met muur en prikkeldraad afsluit. Hier ben je, terecht,
bekommerd om de Palestijnen die opgesloten zitten in vluchtelingenkampen
en in Gaza, een open gevangenis. Je hebt gelijk als je schrijft: “Onze
Europese leiders zijn nooit verdronken in een vat vol hypocrisie. Ze
zijn hoogstens wel dronken geworden van schizofrenie en eigenwaan.”

Om te besluiten kunnen willen we zelf nog zeggen wat Europa volgens ons wel kan doen.
Europa
en de regeringen van de lidstaten, moeten dringend een rechtvaardig en
menselijk migratiebeleid uitwerken. Vluchtelingen moeten onder meer de
kans krijgen om op legale weg hun land te verlaten om in een ander land
asiel aan te vragen. We stellen vast dat iedereen het eens is dat men
dringend de oorzaken van het vluchten uit wanhoop moet aanpakken. Er
wordt nochtans weinig of niets aan die oorzaken gedaan. De
wapenleveringen gaan verder, in vele gevallen blijft men dictators en
corrupte regimes steunen en men doet tenslotte weinig of niets om de
extreme armoede en uitbuiting uit te roeien.
Alleen door vrede en
solidariteit en door een rechtvaardige verdeling van de rijkdom in de
wereld, kunnen we de vluchtelingenstromen doen stoppen. Dan hoeven de
mensen hun leven niet meer te riskeren in schamele bootjes op de
middellandse zee. Dan moet de blanke man geen schrik meer hebben van de
gekleurde evenmens.

Antwoord van Pol Van Camp en Dirk De Vis van VZW recht op migratie
www.rechtopmigratie.be

take down
the paywall
steun ons nu!