De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bond Beter Leefmilieu laat haar pilootgemeenten ongehinderd opzettelijk vervuilen

donderdag 28 januari 2021 17:15
Spread the love

Mail aan de medewerkers van Bond Beter Leefmilieu:

Beste medewerker van BBL,

De reden dat we u deze mail sturen is dat uw CEO en uw voorzitter onbereikbaar zijn, of simpelweg weigeren te reageren.
Daarmee lappen ze de trotse BBL-principes aan hun laars (en dat is toch wel een dingetje) en stellen ze zich boven alle democratische regels over kritiek en communicatie.
Ze onthouden zo ook u, hun eigen medewerkers, informatie.
Kunt u deze reactie naar hen doorsturen? Dank daarvoor.

Het heeft een half jaar geduurd, maar eindelijk reageert Bond BeterLeefmilieu op onze beschuldigingen in een uitgebreid artikel op haar site.
Daarin zegt BBL:
Bond Beter Leefmilieu wordt aangesproken over plasticvervuiling tijdens carnavalsoptochten in Lanaken en Hasselt.
Omdat vervuiling door plastic ons nauw aan het hart ligt, willen we hier toelichten hoe we werken aan diverse oplossingen voor dit probleem”

Bij Bond Beter Leefmilieu vinden we plasticvervuiling een belangrijk probleem dat een stevige aanpak verdient

En dan volgt er een hele pagina vol zoethoudertjes, maar zonder die ‘stevige aanpak‘, zonder zelfs maar één oplossing voor dit probleem.
Nergens één woord over onze onweerlegbare video-bewijzen. Ook geen ontkenning ervan.
Nergens een woord over de censuur die BBL pleegt door onze video’s te verbergen. Censuur zelfs voor haar eigen volgers en leden, en bij uitbreiding heel Vlaanderen.
Nergens een erkenning van onze terechte vraag om een duurzaam carnaval.
En vooral: Geen enkel spoor van een eigen initiatief om de plastic impact van carnaval aan te pakken.
In dit ‘antwoord’ erkent BBL alleen stilzwijgend dat er een probleem is met het afval van carnaval, maar gaat haar eigen betrokkenheid uit de weg.
Schandelijk.

Het heeft geen nut te verwijzen naar loze beloften, dure klimaatplannen en niet-nagekomen uitspraken zoals BBL doet:
Ondanks al die lege argumenten, bewijzen onze video’s onweerlegbaar dat Hasselt en Lanaken, jaar na jaar, bewust, opzettelijk en ongegeneerd ongecontroleerde hoeveelheden plastiek laten uitstrooien in hun stoet(en).
En dat ook nog subsidiëren!
‘Carnaval verduurzamen’, zoals Lanaken en Hasselt beloven is een term die helemaal niks betekent.
Wat gaan ze doen om hun carnaval te ‘verduurzamen’?
Minder tractors inzetten? Geluidsnormen invoeren? Confetti verbieden?
Verduurzamen zegt níks. Het is een vrijblijvende term. Klimaatgeblaat.
Het is een holle slogan waar BBL haar verantwoordelijkheid op afschuift.

BBL heeft een verantwoordelijkheid genomen door deze gemeenten als pilootgemeenten te erkennen.
Bij flagrant delict, zoals hier het geval is, moet BBL ingrijpen,
ofwel de toegekende eretitel intrekken.
Want:
Door het predikaat ‘pilootgemeente’ te verlenen aan deze opzettelijk vervuilende gemeenten, wast BBL deze schandelijke vorm van klimaatmisprijzen groen,

houdt het de overtredende gemeenten een beschermende hand boven het hoofd, en verleent het hen een onverdiend duurzaam imago.
Deze erkenning als duurzame gemeente is een ‘licence to fill’: Pilootgemeenten van BBL mogen ongestraft onze oceanen vullen.

Dit zijn 2 gemeenten die bewust en opzettelijk hun eigen zwerfvuilwetten overtreden, die opzettelijk hun eigen SDG’s met de voeten treden. Jaar na jaar na jaar.
Er is geen enkel teken van normbesef, beterschap of goede wil. Onze video’s en foto’s bewijzen dat. Mijn eigen GAS-boete voor ‘sluikstorten’ bewijst dat. Het ontbreken van initiatieven voor een carnaval zonder plastic bewijst dat.

Ook het BBL-Convenant of Mayors waar BBL trots naar verwijst  is blijkbaar een lege doos als burgemeesters vrij mogen beslissen dat onbeperkt zwerfvuil en plastiek uitstrooien in hun gemeente wél mag?
“We overtuigden in 2011 alle 44 Limburgse gemeenten om in te stappen in de Covenant of Mayors, een oproep om verder te gaan dan de minimale doelstellingen,
en creëerden we een heel nieuwe dynamiek op vlak van lokaal klimaatbeleid in Vlaanderen”
Wij hebben uitgebreide foto- en videobewijzen van opzettelijke vervuiling met carnavalsplastic in minstens 8 van die 44 Limburgse gemeenten, sinds 2013.
Maaseik, Maasmechelen, Lanaken, Dilsen, Genk, Hasselt, Diepenbeek, Sint-Truiden, allemaal lappen ze die burgemeestersconvenant blijkbaar aan hun broek.
Oh, er staat niks in over zinloos carnavalsplastiek? Dan mag het?
Waarom haalt BBL die burgemeestersconvenant dan überhaupt aan in dit artikel over plastic?
Alweer een bliksemafleider, om haar eigen verantwoordelijkheid te ontlopen.

Uw werkgever BBL beantwoordt dus nog steeds onze simpele vraag niet:
“Mag een pilootgemeente van BBL opzettelijk vervuilen met plastic?”
Kan uw hele team van experts en communicators onze vraag niet eens beantwoorden?

BondBeterLeefmilieu hanteert een dubbele moraal door plastic op alle fronten te bestrijden -wat wij uiteraard toejuichen-
maar anderzijds uitzondering te maken voor haar eigen duurzame pilootgemeenten.
Want wat is een pilootgemeente, volgens BBL zelf?
“Deze gemeenten steken hun nek uit en willen de komende vier jaar de nieuwe standaard zetten in lokaal klimaatbeleid in Vlaanderen”
Is het opzettelijk en ongelimiteerd rondsmijten van wegwerpplastic die nieuwe standaard?
Vreemde manier om te verduurzamen.
BBL zwijgt. En trekt haar eigen nek in.
“Toch pleiten we voor meer concrete actie” zegt BBL.
Hoeveel concreter kan het worden dan eigen pilootgemeenten die jaar na jaar opzettelijk massa’s wegwerpplastic uitsmijten?

Onze bewijzen zijn duidelijk en onweerlegbaar.
Daarom vragen we BBL om in haar pilootgemeenten meteen een onvoorwaardelijk uitstrooiverbod voor wegwerpplastic op te leggen.
Op straffe van intrekking van de ere-titel ‘pilootgemeente’, want een klimaatbewuste pilootgemeente hoort de facto niet moedwillig te vervuilen.
“Bijna alle Vlaamse gemeenten beschikken over een klimaatplan, voor de opmaak daarvan en voor het klimaat- en milieubeleid van de gemeenten is Bond Beter Leefmilieu niet verantwoordelijk.”
Als BeterLeefmilieu Hasselt en Lanaken de vermelding ‘pilootgemeente’ opspeldt, dan is uw organisatie daardoor in die gemeenten wél betrokken partij. Niet?
Wat is anders de meerwaarde van uw project?
Het  belonen van de betrokken gemeentebesturen met uw eretitel ‘pilootgemeente’ helpt deze beschamende ‘traditie’ (zo noemt Hasselt dit letterlijk) voortbestaan.
Door het verbergen van deze opzettelijke vervuiling kunnen deze pilootgemeenten zinloos plastiek en zwerfvuil blijven uitgooien.

Op die manier maakt BeterLeefmilieu zich medeschuldig aan ziekelijke plasticvervuiling, aan bedreiging van de biodiversiteit, aan vervuiling van onze waterlopen,
aan fossiele grondstofverspilling, aan zinloze CO2-emissies etc.

Het is toch intriest, ronduit ondemocratisch dat BBL onze bewijzen gewoon negeert, en verbergt voor de publieke opinie op haar Twitter en FB-account.
Mag Vlaanderen niet zien hoe BBL-pilootgemeenten opzettelijk vervuilen? Feiten zijn toch feiten?
Waar heeft BeterLeefmilieu toch zo’n probleem mee?
Erken dit probleem, en los het op.
Als een verbod voor wegwerpplastic tijdens evenementen in Brussel kan, dan zal dat in Vlaanderen ook wel kunnen zeker?

Toon Eerdekens voor PlastiekBestrijdingVlaanderen vzw

Nog één voorbeeldvideo uit 2019, één van honderden:
https://www.facebook.com/tooneerdekens/videos/2378735322149830/

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!