De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Boerkini’s verbieden? Bedenkingen & bespiegelingen (2)

Boerkini’s verbieden? Bedenkingen & bespiegelingen (2)

donderdag 25 augustus 2016 23:23
Spread the love

Sommige (enkele? vele?) moslims, meestal wellicht aanhangers van een der meer radicale (extremistische?) strekkingen in de islam, zijn van mening dat de meeste (alle?) Europese vrouwen per definitie zedeloze hoeren en losbandige sletten zijn, en dit alleen al omwille van hun westers-modieuze kledingstijl.
De conclusie die we daar blijkbaar uit horen te trekken (of in elk geval de conclusie die daar momenteel in Frankrijk uit getrokken wordt) is dat wij westerlingen de moslimvrouwen hier dan ook maar als minderwaardige sletten moeten behandelen. Wat zij doen met/roepen naar/denken over onze vrouwen, dat betalen we hen met gelijke munt terug door hun vrouwen net zo onbeschoft en denigrerend te behandelen. Of dat lijkt alleszins toch de achterliggende redenering te zijn op basis waarvan kortelings op verschillende Franse stranden een boerkiniverbod werd ingesteld.
Als je in boerkini op een strand gaat liggen, zij het uit vrije keuze dan wel onder dwang, dan vraag je er blijkbaar zelf om dat je eens goed vernederd wordt voor de ogen van het halve land. Zo schijnt men momenteel in Frankrijk toch te denken. Alsof het nog niet vernederend genoeg is om door je man verplicht te worden om zo’n ding aan te doen of anders het huis niet uit te mogen.
Natuurlijk loopt elke vergelijking wel ergens mank, maar hier is de parallel (of de spiegeling) m.i. toch wel erg frappant. Kan iemand mij de logica daarachter eens uitleggen aub? Maak ik misschien ergens een denkfout?
Wat het Westen (in casu Frankrijk) hier in feite doet, is zich verlagen tot het droevige niveau van een puberaal spelletje ‘medemensen jennen’ (oog om oog, tand om tand, weet je wel), en dat dan nog met een stelletje marginale onbeschofte opdringerige betweters die menen de waarheid in pacht te hebben en deze desnoods gewapenderhand te mogen, ja zelfs te moeten opleggen aan iedereen die er ook maar enigszins anders over denkt.
Zijn onze westerse waarden dan echt zo onbelangrijk dat we ze zomaar als de eerste de beste futiliteit te grabbel moeten gooien door onszelf als samenleving te verlagen tot ‘wettelijk verantwoorde’ want legale wraakacties om dergelijke ontoelaatbare onverdraagzaamheid mee te beantwoorden?
Met dit soort regels treffen we trouwens niet enkel de kleine minderheid van radicale moslims die we (zouden moeten) viseren. Daarbovenop is zowat een halve bevolkingsgroep er eveneens het slachtoffer van. Bovendien gaat het dan ook nog eens om het verkeerde deel van die groep (namelijk de vrouwelijke helft van de moslimpopulatie, die in vele gevallen sowieso al slachtoffer waren). En dat doen we enkel en alleen omdat we die (aantoonbaar kleine) minderheid van ongemanierde fanatiekelingen per se op hun plaats willen zetten.
Dat moet inderdaad gebeuren, want er is uiteraard wel degelijk een probleem met die boerkini’s en dergelijke, namelijk dat (sommige) vrouwen onderdrukt worden, en dat is onaanvaardbaar in een westerse democratische rechtsstaat. Die minderheid van fanatici en haatzaaiers die ik bedoel moet dan ook absoluut aangepakt worden, laat dat duidelijk zijn!
Maar is dit soort treiterig lik-op-stuk-beleid wel een geschikte aanpak van het probleem? Gaan we de onderdrukking binnen een deel van de moslimgezinnen echt oplossen door, geheel in de infantiele stijl van de geviseerde onderdrukkers zelf, gewoonweg een beetje te gaan meedoen met hun moreel verwerpelijke spelletjes? Ga ik te kort door de bocht als ik vermoed dat we met dit soort maatregelen alleen maar de polarisatie en daarmee het probleem vergroten in plaats van het op te lossen?
Hoe passen het instellen van een dergelijk verbod en de redenering erachter in een moderne rechtsstaat? Ik heb tot nu toe nog nergens een relevante en in redelijke verhouding tot het probleem staande verantwoording gelezen die als rechtsgrond zou kunnen dienen voor dit soort toch wel verregaande kledingvoorschriften.
Of zou het aantal aanslagen dan toch echt gaan afnemen van zodra niemand nog een boerkini draagt?
_______________________________________________________________
De aanleiding voor het schrijven van dit stukje was een artikel van Rob Wijnberg op De Correspondent, met als titel:
“De Franse boerkini-fatwa laat zien: het Westen is zijn zelfvertrouwen kwijt”
Link: https://decorrespondent.nl/5142/De-…

take down
the paywall
steun ons nu!