De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Boerenorganisaties nemen deel aan klimaatmars: “Wij zijn deel van de oplossing”
Opinie - FIAN Belgium

Boerenorganisaties nemen deel aan klimaatmars: “Wij zijn deel van de oplossing”

Op 10 oktober zullen verschillende boerenorganisaties en hun bondgenoten - BoerenForum, Mouvement d’Action Paysanne (MAP), Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs (FUGEA), MIG (Association de producteurs de lait) en ECVC (European Coordination Via Campesina) – aanwezig zijn op de klimaatmars Back to the Climate. De organisaties willen hiermee het belang van de boerenlandbouw1 als oplossing voor de klimaatcrisis benadrukken en vragen concrete steun van de politiek voor dit landbouwmodel.

woensdag 6 oktober 2021 13:15
Spread the love

 

Agro-ecologisch landbouw kan in onze voedselbehoeften voorzien terwijl het ook de opwarming van de aarde tegengaat en de biodiversiteit beschermt. “Wij bewerken het land en koelen de planeet”, dat is de boodschap waarmee de boerenorganisaties naar de betoging afzakken. Een agro-ecologische voedselsysteem zorgt voor vruchtbaardere bodems zonder chemicaliën en voor gesloten kringlopen. Er is minder uitstoot door de korte keten met verse voeding en we creëren meer en betere jobs.

Dit agro-ecologische landbouwmodel wordt in België bedreigd door het industriële landbouwmodel dat gekenmerkt wordt door schaalvergroting, intensivering en een steeds grotere afhankelijkheid van externe inputs. Volgens de officiële statistieken verdwijnen er wekelijks gemiddeld 43 landbouwbedrijven terwijl de overblijvers steeds groter worden. Door het huidige beleid gericht op vrijhandel, specialisatie en deregulering van productie wint de intensieve landbouw terrein en ontvangt ze een steeds groter deel van de overheidssteun. Het is schrijnend om te zien dat tot op vandaag familiale landbouwbedrijven, in harmonie met natuur en omgeving, geen overnemer vinden wegens het disrespect van overheid en agro-industrie, die enkel geloven in opschalen naar industriële niveaus.

MAP, FUGEA, MIG, ECVC en Boerenforum roepen de federale en regionale overheden op om het landbouw- en milieubeleid te heroriënteren richting de boeren-, familiale en voedende landbouw. “De agro-industrie verergert de klimaatcrisis en de ecologische voetafdruk van ons voedsel. Wij eisen dat mensenrechten en natuur de overhand krijgen op winst.”

Naast steun voor de boerenlandbouw eisen de boerinnen en boeren toegang tot grond. Grond wordt steeds onbetaalbaarder, waardoor het voor nieuwe landbouwers onmogelijk wordt om een bedrijf op te starten. De eerste 6 maanden van 2021 kende de sterkste prijsstijging van de afgelopen 5 jaar met een stijging van 10,3 procent. Steeds meer grond wordt ingenomen door grote nutteloze en schadelijke projecten of door private tuinen en paardenweides. Andere boerinnen en boeren zien hun bedrijven overkop gaan omdat hun gronden vervuild werden door de industrie zoals in Zwijndrecht.

De boerenorganisaties eisen een sterker beleid dat landbouwgrond voor voedselproductie beschermt en het recht op grond voor boerinnen en boeren garandeert. Daarnaast moeten er bij vervuiling een schadefonds voorzien worden, georganiseerd door de overheid en betaald door de vervuiler.

 

Met de steun van:

FIAN Belgium, Wervel, Landbouwbrigades, Brigades d”Actions Paysannes (BAP), Solidagro, Voedsel Anders, BioForum, Voedselteam, …

 

Note:

De logica van een klein boerenbedrijf is gebaseerd op voeder- en energie-autonomie en op verkoop via de korte keten. Koolstofopvang is, net als aandacht om er geen te produceren, essentieel. De agro-ecologische praktijken van de boerenbedrijven, waaronder polycultuur, veeteelt, de aanwezigheid van bomen en heggen, de autonomie van voedergewassen, peulvruchten, rotaties, het gebruik van biochar, de ontwikkeling van alternatieven voor chemische inputs,

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!